Godziny otwarcia

pon.-pt.: 9:00-21:00
sob.: 9:00-17:00
nd.: 9:00-14:00

Wypożyczalni, Czytelni im. St. Kierbedziów i MKD obowiązują odmienne godziny pracy - więcej

 


logo FE Infrastruktura i Srodowisko logonew sig UE EFRR

Projekt Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II został sfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz przez Województwo Mazowieckie.

I Shot Bi Kidude 1Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego  w ramach cyklu "Afryka na Koszykowej" serdecznie zaprasza na pokaz filmu "I Shot Bi Kidude" / “Bi Kidude na celowniku" w reż. Andy Jones, Wielka Brytania, Tanzania 2015, 74'

Po projekcji odbędzie się panel dyskusyjny, którego gośćmi będą:

Karolina Stankiewicz - dziennikarka filmowa;

dr Eugeniusz Rzewuski - b. st. wykładowca języków i kultur Afryki w Uniwersytecie Warszawskim, b.dyplomata

SJ 239Dział Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii zaprasza na drugą wystawę z cyklu „Mistrzowie ekslibrisu polskiego” - tym razem poświęconą twórczości Stanisława Jakubowskiego, wybitnego grafika, malarza i pedagoga.

Artysta urodził się w 1885 r. w Kosowie na Podkarpaciu, a zmarł w 1964 r. w Krakowie, z którym związany był przez większą część swojego życia. Absolwent Szkoły Przemysłu Drzewnego w Stanisławowie (1903-1906) i krakowskiej ASP (1907-1912), gdzie studiował pod okiem T. Axentowicza, T. Dębickiego i L. Wyczółkowskiego, poświęcił się głównie grafice. Jest autorem ok. 100 ekslibrisów, które zajmują znaczną pozycję w jego dorobku twórczym. Uprawiając z zamiłowaniem drzeworyt, wprowadził na nowo tę zapomnianą wówczas technikę do polskiej sztuki graficznej i to jest jego ogromna zasługa. Stosował też - choć znacznie rzadziej -techniki metalowe m. in. miedzioryt, akwafortę, cynkotypię. Zainteresowania  archeologią, historią ornamentu, historią pisma, a szczególnie mitologią słowiańską znalazły odzwierciedlenie w jego twórczości. W pracach artysty pojawiają się Światowidy, Peruny i Dażbogi, uroczyska i święte dęby. (Oblicze Dażboga na ekslibrisie własnym z 1923 r.) Częste są też motywy roślinne, widać także wpływy Młodej Polski. Ekslibrisy Jakubowskiego posiadają duże walory dekoracyjne, którym podporządkował artysta także liternictwo.

SJ 224

Ekspozycja obejmuje 41 ekslibrisów Stanisława Jakubowskiego, w tym nagrodzony na Międzynarodowej Wystawie Ekslibrisów w Los Angeles w 1927 r. księgoznak wykonany dla znanego krakowskiego lekarza, bibliofila i kolekcjonera Przecława Smolika, przedstawiający prasłowiańską strażnicę.

Wystawę oglądać można od 1 grudnia w Czytelni Czerwijowskiego (pod arkadami) na parterze Biblioteki.

rHt1nFuKiWmso2uDZAherb wm prostokat2  logotypclaim czerony pl   Biblioteka znak 

 

30 listopada Komisja Konkursowa zakończyła prace związane z oceną wniosków złożonych przez biblioteki publiczne Mazowsza. W bieżącym roku do udziału w Konkursie uprawnione były biblioteki z gmin miejskich zorganizowane w formie samodzielnych instytucji kultury,
z wyłączeniem bibliotek warszawskich.

Wnioski konkursowe otrzymaliśmy z 8 bibliotek (spośród 34 uprawnionych), które zgłosiły następujące wydarzenia kulturalne:

  • MBP w Ciechanowie – „Noc Bibliotek”;
  • MBP im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie – „Noc Świętojańska”;
  • MBP w Milanówku – „Letnia Filharmonia - Poezja w muzyce. Kaczmarski, Leśmian, Grechuta”;
  • MBP w Legionowie – „Monodram: mały teatr – duża sztuka”;
  • MBP w Otwocku – „Otwock w poezji i literaturze”;
  • Książnica Płocka im. W. Broniewskiego – VI edycja konkursu literackiego „O Szablę Komendanta”;
  • MBP im. H. Sienkiewicza w Płońsku – XII Płońskie Zaduszki „Pamięć za serce”;
  • MBP im. Z. Nałkowskiej w Przasnyszu – „Nakręceni na historie”: cykl spotkań i zajęć dla społeczności lokalnej.

Wszystkie zgłoszenia spełniały wymagania formalne, a Komisja Konkursowa stanęła przed trudnym wyborem. Po dokonaniu merytorycznej oceny Wniosków, z uwzględnieniem kryteriów określonych w Regulaminie, informujemy, że tytuł Inspirującej Biblioteki Roku, a tym samym nagrodę finansową ufundowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, zdobyła Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego. Kolejne dwa miejsca, z niewielką różnicą punktową, zajęły:

  • II miejsce: MBP w Przasnyszu „Nakręceni na historie”;
  • III miejsce: MBP w Płońsku „Pamięć za serce”.

 

Zwycięski projekt „O Szablę Komendanta” to VI edycja konkursu literackiego dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którego celem jest pogłębienie i promowanie wiedzy o historii ziemi ojczystej, kształtowanie i umacnianie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie wyobraźni twórczej młodzieży i rozwijanie zdolności literackich. Temat przewodni tegorocznej edycji „Nad Wisłą się urodziłem, wszystko tu słyszę…” nawiązywał do Roku Rzeki Wisły i wybitnych postaci związanych z największą polską rzeką. W 2017 r. przypada m.in: 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego – jednego z ojców polskiej niepodległości, 120. rocznica urodzin Władysława Broniewskiego – poety, który wiele wierszy poświęcił Wiśle czy 90. rocznica sprowadzenia do Polski prochów Juliusza Słowackiego, które Wisłą płynęły na Wawel. Prastary gród nadwiślański Płock był doskonałym miejscem dla uczczenia pamięci o tych ważnych wydarzeniach historycznych.

Na konkurs nadesłano 69 prac literackich (nie tylko z terenu powiatu płockiego, ale nawet z odległych terenów Mazowsza), których kanwą była największa polska rzeka oraz związani z nią wybitni Polacy. Ponadto, w Książnicy Płockiej zorganizowano cykl nieodpłatnych warsztatów prowadzonych przez pisarza Dariusza Domagalskiego. Niepodważalnym atutem konkursu jest coroczne uhonorowanie „Szablą Komendanta” nie tylko laureata indywidualnego, ale także jednej ze szkół, która w sposób szczególny angażuje się w upowszechnianie historii ziemi ojczystej, rozbudzanie ducha patriotyzmu i promowanie postaw obywatelskich (w 2017 r. wyróżniono Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie).

 

Finałowa uroczystość rozstrzygnięcia konkursu stała się w ostatnich latach ważnym wydarzeniem integrującym różne pokolenia środowiska lokalnego. Do barokowej sali Muzeum Diecezjalnego w Płocku, oprócz młodzieży, przybyli również przedstawiciele środowisk kombatanckich, organizacji pozarządowych, członkowie grup rekonstrukcyjnych, oficerowie Wojska Polskiego i pasjonaci historii. Atrakcyjną oprawę artystyczną zapewnili uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 5 w Płocku, a także seniorzy śpiewający
w Chórze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na uwagę zasługuje szeroko zakrojona promocja konkursu. Oprócz powszechnie stosowanych form (ulotki, prasa lokalna, strona internetowa Biblioteki, portale społecznościowe), informacje o Konkursie przedstawiono m.in. na antenie Radia dla Ciebie i Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego oraz poszczególnych mazowieckich Delegatur Kuratorium Oświaty.

Partnerami Biblioteki w realizacji konkursu były: Stowarzyszenie Patria Polonia (organizacja pozarządowa) oraz Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku (partner samorządowy). Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem: Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Płockiego oraz Prezydenta Miasta Płocka.

 

Wszystkim bibliotekom, które złożyły wnioski, dziękujemy za udział w Konkursie i gratulujemy ciekawych imprez kulturalnych, które mogą być inspiracją dla innych bibliotek publicznych.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Beata Golatowska

Pojęcie „trudnej wiedzy” opisuje kryzys w przyswajaniu informacji, będący wynikiem zetknięcia się z traumatycznymi opowieściami oraz dziedzictwem przemocy i konfliktu. Wydarza się on w przestrzeni publicznej, odnoszącej się do historii, czyli w muzeach oraz w kontekście pomników i miejsc dziedzictwa.

Badacze zauważają, że możliwości przyswajania „trudnej wiedzy” stają się ograniczone, w sytuacji gdy muzea i miejsca dziedzictwa działają pod presją oczekiwań, by stworzyć pozytywne doświadczenie zwiedzających, a także w cieniu narracji, mających budować dumę danego narodu czy społeczności. Takie narracje wspierają „przyjemną”, łatwą do przyjęcia wiedzę, odwracając uwagę od jej pustych kart i przemilczeń.

Jakie praktyki podejmowane w instytucjach i miejscach dziedzictwa mogą pomóc ludziom zmierzyć się z „trudną wiedzą” w sposób produktywny? W jaki sposób kuratorzy placówek mogą otwierać publiczność na przyswajanie tej wiedzy? Jakich możemy spodziewać się na tym polu zagrożeń?

Z przecięcia się jej własnych perspektyw badaczki oraz kuratorki, kwestie te przybliży dr Erica Lehrer – amerykańska antropolożka kultury i kuratorka, specjalizująca się w powojennym dziedzictwie i kulturze żydowskiej oraz teorii muzealnej, autorka wystaw i interwencji partycypacyjnych, wprowadzających krytyczne spojrzenie na kolekcje muzealne, wykładowczyni na Uniwersytecie Concordia w Montrealu.

Jej wykład odbędzie się w piątek, 1 grudnia o godz. 17:00 w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej i będzie ostatnim wykładem w tegorocznym Laboratorium muzeum, skoncentrowanym wokół zagadnień tożsamości.

Wykład odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.

O programie

Laboratorium muzeum to inicjatywa zatrudnionych w warszawskich muzeach i instytucjach eksperckich kuratorek, kustoszek i specjalistek tematyki dziedzictwa, które powołały do życia przestrzeń warsztatową i roboczą, w której pracownicy polskich instytucji oraz zaproszeni z zagranicy goście wymieniają się wiedzą i doświadczeniami, a także omawiają i testują rozwiązania zaproponowane i wdrożone w innych instytucjach na świecie. Pierwsza edycja projektu umocowana była w Muzeum Woli, oddziale Muzeum Warszawy i koncentrowała się wokół społecznej odpowiedzialności oraz roli muzeów i instytucji dziedzictwa. Została podsumowana książką: Laboratorium muzeum. Społeczność, którą można pobrać ze strony projektu.

W tegorocznej odsłonie programu jego autorki i uczestnicy podejmują nowy i aktualny temat. Laboratorium otwiera szereg pytań: o to, czy z poziomu instytucji kultury można mówić raczej o jednej tożsamości czy o różnorodnych tożsamościach? Jaka jest współczesna rola muzeów w procesie definiowania i budowania tożsamości osób i grup? Jakimi narzędziami dysponują instytucje dziedzictwa, aby zabierać głos w sprawie współczesnych wyzwań i kryzysów, czy wreszcie jak mogą tych narzędzi używać, by najbardziej efektywnie realizować swoją społeczną misję?

Na cykl działań wokół tematu tożsamości złożyły się warsztaty z polskimi oraz zagranicznymi gośćmi, zaoferowane grupie zrekrutowanych uczestników projektu oraz otwarte wykłady. W przygotowaniu jest kolejna publikacja w serii „laboratoryjnej”: Laboratorium muzeum. Tożsamość.

Więcej informacji na stronie projektu: www.laboratoriummuzeum.pl

FB: www.facebook.com/laboratoriummuzeum

 

1 grudnia, piątek, godz. 17:00

 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

ul. Koszykowa 26/28

00-950 Warszawa

 

Organizator: Dom Spotkań z Historią

Partnerzy: Muzeum Warszawy, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Muzeum Powstania Warszawskiego, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt zrealizowany przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Plakat spotkanie autorskie Rogowska3Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego wraz z Instytutem Historii Głuchych "Surdus Historicus" serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie z Tomaszem Adamem Świderskim z okazji premiery książki pt. "Maria z Łopieńskich Rogowska. 1873 - 1957. Jej życie i oddanie środowisku niesłyszących", które odbędzie się w dniu 2 grudnia o godz. 12:00 w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28. Spotkanie poprowadzi Natalia Pietrzak.

Czy na początku XX wieku głucha kobieta mogła być właścicielką pracowni sukien? A później prezesem Polskiego Związku Towarzystw Głuchoniemych i Chrześcijańskiego Towarzystwa Głuchoniemych "Opatrzność" w Warszawie?

Maria z Łopieńskich Rogowska była niezwykłą kobietą, jej głuchota w niczym nie przeszkodziła jej w prowadzeniu barwnego życia. Jak na owe czasy była osobą ponad przeciętną.

Na spotkaniu będzie można zakupić książkę.
Wstęp wolny!

Targi ks his

Jak co roku nasza Biblioteka uczestniczy w Targach Książki Historycznej, których obecna, 26. edycja, odbywa się od czwartku 30 listopada do niedzieli 3 grudnia w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego. Przy stoisku Salonu Bibliotek (nr 51) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich prezentujemy nasze tegoroczne pozycje książkowe, jak również publikacje z lat ubiegłych, w tym ukazującą się od wielu lat serię „Sesje Varsavianistyczne”. Szczególnie polecamy nasze nowości: obszerny zbiór listów Jadwigi Szczawińskiej-Dawidowej do Jana Władysława Dawida z okresu marzec-maj 1905 oraz zredagowaną przez Justynę Myszkowską monografię „Żyją w naszej pamięci: wspomnienia o pracownikach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy” z przedmowami Janiny Jagielskiej i Teresy Jedynak.

Zapraszamy.

piasekSzanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na moją pierwszą, autorską wystawę fotografii „Kamień i piasek”.
Po raz pierwszy mam okazję zaprezentować szerszemu gronu fragment ciekawego projektu, jakimi są grafiki natury. Nie mogłem przejść obojętnie wobec ulotnych dzieł przyrody – obrazów z piasku i kamieni. Każda kolejna fala powodowała zmianę obrazu – często na utrwalenie go na zdjęciu miałem tylko kilka sekund. Efekt sesji fotograficznych przeszedł moje oczekiwania. Mam nadzieję, że Państwo dają się również porwać ferii barw i niesamowitych obrazów tworzonych na chwilę przez naturę.
Miłego oglądania,
Robert Beller

Robert Beller - Bibliotekoznawca, historyk, publicysta. Z zamiłowania fotograf natury o dużej wrażliwości i spostrzegawczości. Zauważa detale niewidoczne dla większości ludzi. Dostrzega drobne niuanse pogody i przyrody. Rejestruje obiektywem piękno, ulotność i przemijające chwile.
Dotychczas prace R. Bellera pojawiły się na wystawach zbiorowych:
• „Z Wisłą w tle” Powiatowa Biblioteka w Otwocku, 2017 r.,
• „Z zewnątrz” – Powiatowy Dom Kultury w Mielniku, 2017 r.

Wystawa dostępna do 17 grudnia

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego 

ul. Koszykowa 26/28, Warszawa

Zapraszamy do obejrzenia na Scenie przy Koszykowej monodramu autorstwa Barbary Wizimirskiej zatytułowanego „Gołębiarka”, w wykonaniu aktorki Teatru Falenica Krystyny Trybuły.

Gołębiarka Biblioteka na Koszykowej do internetuJest to opowieść o autentycznej postaci, Kazimierze Majchrzak, mieszkance warszawskiej Starówki, która zasłynęła wśród okolicznej społeczności jako „karmicielka gołębi”. Przed wojną każdego dnia kupowała po pracy w PKO 5 kg ziarna i karmiła ptaki na placu Zamkowym. Robiła to nadal podczas okupacji stopniowo wyprzedając ze swojego mieszkania przedmioty codziennego użytku. Kontynuowała opiekę nad ptakami w tragicznych dniach Powstania Warszawskiego oraz po wojnie, w ruinach Warszawy.

Spektakl wyreżyserował Szczepan Szczykno, absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej, autor licznych inscenizacji w teatrach stołecznych, między innymi „Powrotu Odysa” Stanisława Wyspiańskiego w Polskim, „Krzeseł” Eugene Ionesco w Dramatycznym oraz „Kartoteki” Tadeusza Różewicza w Studio.

 

8 grudnia (piątek) godz. 18.00

Sala Konferencyjna

Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy

Ul. Koszykowa 26/28

Wstęp wolny.

szczepionkaSerdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu Dwugłos na ciekawy temat:

 

Szczepić się czy chorować - konflikt wiedzy i emocji

 

Gościem spotkania będzie:

dr n. med. Paweł Grzesiowski - specjalista II stopnia z pediatrii, immunolog, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń. Wcześniej kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie. Obecnie Dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie, kierownik Poradni Konsultacyjnej Szczepień Ochronnych w Centrum Medycznym Żelazna.

27 listopada  (poniedziałek)  godz. 18.30

Biblioteka Publiczna przy ul. Koszykowej 26/28.

sala konferencyjna

Wstęp wolny!

W cyklu „Literatura i ekran” zapraszamy na pokaz filmu z 1936 roku „Trędowata”, jednego z największych, ekranowych przebojów przedwojennego kina polskiego.

index2 Strona 1Powieść „Trędowata”, opowiadająca o nieszczęśliwej miłości guwernantki, Stefci Rudeckiej, i bogatego magnata, ordynata Waldemara Michorowskiego, ukazała się po raz pierwszy w roku 1909, a jej autorką była początkująca pisarka Helena Mniszkówna, która miała trudności z opublikowaniem swojego dzieła, bo wydawcy uważali je za grafomańskie. Pomogła dopiero pozytywna opinia Bolesława Prusa, ale i tak, kiedy książka pojawiła się już na rynku, recenzenci ją skrytykowali, chociaż największe ataki nastąpiły wiele lat później, kiedy legenda o utworze przesłoniła zupełnie pierwowzór. Stała się ona jednak wielkim bestsellerem wydawniczym, czytanym nie tylko przez służące czy kucharki (krytycy złośliwie zaszufladkowali powieść jako właśnie „literaturę dla kucharek”), ale również przez panie z tzw. wyższych sfer, do czego te ostatnie niechętnie się przyznawały. Do wybuchu II wojny światowej doczekała się blisko dwudziestu wznowień oraz dwóch ekranizacji.

Jedną z nich był nakręcony w 1936 roku film w reżyserii Juliusza Gardana, w którym tytułową rolę zagrała obiecująca aktorka teatralna Elżbieta Barszczewska, a partnerował jej ekranowy amant Franciszek Brodniewicz. Po tym filmie Barszczewska zdobyła pozycję gwiazdy (do wybuchu wojny zagrała główne role m.in. w – „Granicy”, „Znachorze”, „Dziewczętach z Nowolipek”, „Kłamstwie Krystyny”, „Trzech sercach” oraz ekranizacji „Nad Niemnem”, który to film nie doczekał się premiery we wrześniu 1939 roku i zaginął podczas wojny). W „Trędowatej” zobaczymy także Mieczysławę Ćwiklińską, Stanisławę Wysocką, Tamarę Wiszniewską, Kazimierza Junoszę-Stępowskiego i Józefa Węgrzyna. Sceny plenerowe nakręcono na terenie pałacu w Wilanowie, a sam film miał być reprezentatywną produkcją wytwórni „Sfinks”, na dwudziestopięciolecie jej działalności.

Projekcję poprzedzi słowem wstępnym Piotr Kitrasiewicz.

28 listopada (wtorek) godz. 18.00

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28.

Sala konferencyjna w gmachu im. St. Kierbedziów.

Wstęp wolny.

Kontakt

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
Logo Jak Dojade.pl     Jak dojadę?
Wskazówki dojazdu dostępne w serwisie jakdojade.pl
Informacje: tel. 22 628 31 38
info@koszykowa.pl