Godziny otwarcia

pon.-pt.: 9:00-21:00
sob.: 9:00-17:00
nd.: 9:00-14:00

Wypożyczalni, Czytelni im. St. Kierbedziów i MKD obowiązują odmienne godziny pracy - więcej

 


logo FE Infrastruktura i Srodowisko logonew sig UE EFRR

Projekt Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II został sfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz przez Województwo Mazowieckie.

internetZ bezpłatnego dostępu do Internetu na terenie Biblioteki może korzystać każdy czytelnik, posiadający ważną Kartę Czytelnika Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej woj. Mazowieckiego.

Informatorium: 4 stanowiska

Czytelnia Księgozbioru Podręcznego im. F. Czerwijowskiego: 4 stanowiska

Czytelnia im. Stanisławów Kierbedziów: 2 stanowiska

Pokój Pracy Grupowej: 1 stanowisko

Czytelnia Czasopism i Varsavianów im. W. Bartoszewskiego: 7 stanowisk

Czytelnia Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii: 4 stanowiska

Ponadto w całej Bibliotece możliwy jest bezprzewodowy dostęp do Internetu za pośrednictwem hotspotu.

Aby uzyskać login i hasło dostępu do Internetu należy zgłosić się do Recepcji (wejście II, parter).

Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją (poniżej) oraz Regulaminem.

Na komputerach stacjonarnych oferujemy możliwość:

 • korzystania z Internetu,
 • dostępu do baz EBSCO, ScienceDirect (Elsevier), Springer, Web of Knowledge, czasopism Nature i Science, oraz książek elektronicznych Gale Virtual Reference Library (zobacz: Bazy dostępne na miejscu).
 • pracy z programami pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),
 • korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych,
 • zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach (pendrive),
 • wykonywania płatnych wydruków (zobacz: Usługi reprograficzne - urządzenia samoobsługowe)

Instrukcja korzystania z dostępu do Internetu na stanowiskach stacjonarnych w Bibliotece

 1. Należy posiadać ważne Konto Czytelnika Biblioteki.
 2. Przy pierwszej wizycie należy pobrać z Recepcji oraz zapoznać się z Regulaminem dostępu do Internetu.
 3. Włączyć wybrany komputer.
 4. Na ekranie pojawi się okienko – Logowanie, w którym należy wpisać w polu Użytkownik nr ID Karty Czytelnika Biblioteki (np. 0123456789) lub PESEL (w przypadku czytelników używających Warszawskiej Karty Miejskiej lub Elektronicznej Legitymcji Studenckiej) i w polu Hasło przydzielone w Recepcji hasło.
 5. Czas trwania sesji internetowej jest limitowany do maksymalnie trzech godzin dziennie. Czas ten może byc podzielony w ciągu dnia na dowolne okresy.
 6. Po zakończeniu pracy należy wylogować się za pomocą przycisku „Wyloguj” w okienku pokazującym czas albo wyłączyć komputer poprzez kliknięcie ikony „Start”, a następnie „Zamknij system”.
 7. Przed zablokowaniem się komputera należy pamiętać o zapisaniu danych na własnym nośniku i wylogowaniu się. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych. Pracownicy Biblioteki nie świadczą pomocy w odzyskiwaniu utraconych danych. Zdecydowanie zalecamy zapisywanie plików na nośniku zewnętrznym (pendrive, dysk przenośny USB).

Uwaga!  Komputery są automatycznie blokowane na 15 minut przed zamknięciem Biblioteki

 1. Wszystkie komputery z dostępem do Internetu są szczegółowo monitorowane przez uprawnionego administratora systemu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, administrator ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji internetowej.

Ważne informacje dla osób chcących łączyć się z Internetem za pośrednictwem hotspotu

Hotspot automatycznie będzie zapisywał informacje o nazwie użytkownika, czasie trwania sesji oraz adresie sprzętowym urządzenia, należącym do użytkownika.

Wymagane jest urządzenie (komputer typu notebook, tablet, smartfon) wyposażone w interfejs Wi-Fi zgodny ze standardem 802.11b/g/n, posiadające zainstalowane sterowniki do jego obsługi oraz przeglądarkę Internetową.

Pracownicy Biblioteki nie świadczą pomocy przy konfigurowaniu sprzętu czytelników.

Nawiązanie połączenia z hotspotem odbywa się poprzez połączenie z siecią bezprzewodową SSID: "koszykowa_hotspot" - szczegóły dotyczące łączenia się z sieciami bezprzewodowymi znajdują się w instrukcjach obsługi Państwa sprzętu lub/i oprogramowania. Po nawiązaniu połączenia z siecią bezprzewodową należy w przeglądarce internetowej otworzyć dowolną stronę WWW, a następnie podać login i hasło uzyskane w Recepcji. 

Kontakt

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
Logo Jak Dojade.pl     Jak dojadę?
Wskazówki dojazdu dostępne w serwisie jakdojade.pl
Informacje: tel. 22 628 31 38
info@koszykowa.pl

Szukaj na stronie