mazowsze serce polski     logo bip 2 male

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, w ramach pełnienia funkcji wojewódzkiej, sprawuje nadzór i opiekę merytoryczną nad siecią bibliotek publicznych Mazowsza, ponadto w ramach funkcji powiatowej nad Bibliotekami Publicznymi Dzielnic Warszawy.

Zadania te realizuje Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek.

Sieć biblioteczna na Mazowszu liczy ogółem 959 placówek (stan na dzień 01.07.2018 r.) – 342 biblioteki i 617 filii (10 z zawieszoną działalnością), w tym w Warszawie: Biblioteka Wojewódzka, 18 Bibliotek Dzielnicowych i 185 filii.


Go to top