mazowsze serce polski     logo mbc 2 male     logo bip 2 male

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, w ramach pełnienia funkcji wojewódzkiej, sprawuje nadzór i opiekę merytoryczną nad siecią bibliotek publicznych Mazowsza, ponadto w ramach funkcji powiatowej nad Bibliotekami Publicznymi Dzielnic Warszawy.

Zadania te realizuje Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek.

Sieć biblioteczna na Mazowszu liczy ogółem 962 placówki (stan na dzień 01.06.2017 r.). Poza Biblioteką Wojewódzką, 340 bibliotek i 621 filii, w tym 13 zawieszonych. W Dzielnicach Warszawy funkcjonuje 18 bibliotek i 183 filie.

Go to top