mazowsze serce polski     logo mbc 2 male     logo bip 2 male

konkurs literacki eugeniusz pauksztaGminne Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej (woj. lubuskie),
Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,
Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Region Kozła
oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu
ogłaszają konkurs, który adresowany jest do wszystkich twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, którzy zechcą podjąć interesujące wyzwanie literackie.

Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych małych form prozatorskich, opisujących polską rzeczywistość inspirowaną twórczością Eugeniusza Paukszty.

Konkurs adresowany jest dla osób dorosłych i młodzieży w wieku od 15 do 18 lat. Każdy może przesłać tylko jedną pracę.

Prace literackie nigdzie niepublikowane - opowiadanie, nowela, esej o objętości do 10 stron formatu A4 w 3 egzemplarzach oraz nagrane na nośniku CD, opatrzone godłem  należy przysłać do dnia 31sierpnia2017r. na adres:
Gminne Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty
ul. Słodowa 2
66- 120 Kargowa
Z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Literacki”
W zaklejonej kopercie, oznaczonej godłem, dołączyć swoje dane: nazwisko, imię, wiek, adres, telefon oraz oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępne na stronie www.biblioteka.kargowa.pl)

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 29 września 2017r.w Bibliotece Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej ul. Słodowa 2.
Prace zostaną nagrodzone w formie pieniężnej.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki (www.biblioteka.kargowa.pl)

Bliższe informacje pod numerem telefonu:68 3526368.

Go to top