mazowsze serce polski     logo mbc 2 male     logo bip 2 male

równać szanse Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób. Uwaga !!! Młodzież z klas siódmych szkół podstawowych może stanowić max. 50% uczestników projektu.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 roku, o godzinie 12.00.

Na stronie http://rownacszanse.pl/i356 znajdują się szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumenty konkursowe do pobrania. Dodatkowych informacji udzielą także Partnerzy Regionalni Programu „Równać Szanse”, z którymi istnieje możliwość organizacji spotkań informacyjnych lub innych wydarzeń: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA - dotyczy województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Pozostałe aktualności...
Go to top