mazowsze serce polski     logo mbc 2 male     logo bip 2 male

konfSerdecznie zapraszamy na konferencję naukową BIBLIOTEKARZ NOWEJ GENERACJI, którą organizujemy w ramach obchodów 80-lecia Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, 50-lecia czasopisma naukowego „Humanizacja Pracy” oraz 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Konferencja odbędzie się w Płocku 6 października 2017 r. (piątek) i poświęcona będzie wymianie poglądów i doświadczeń na temat pracy współczesnego bibliotekarza i stojących przed nim wyzwań. Organizatorami konferencji są: Książnica Płocka, Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Zakres tematyczny konferencji

W popularnym obiegu funkcjonuje myślenie, że bibliotekarze po prostu zaspokajają tylko potrzeby czytelnicze. Warto to ująć inaczej: bibliotekarze mają także, a może przede wszystkim kreować te potrzeby. Idąc z duchem czasu, wzbogacają swoją wiedzę o sposoby wykorzystania nowych technologii w promowaniu czytelnictwa i bibliotek. „Nowy” bibliotekarz to ktoś, kto posiada dużo więcej kompetencji, aby inspirować i pomagać. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu biblioteki stają się w coraz większym stopniu przestrzeniami kultury, edukacji, inspiracji i twórczej wymiany myśli. Celem konferencji będzie zarówno dyskusja na temat społecznego wizerunku bibliotekarza, jak i integracja środowiska bibliotekarskiego.

Bloki tematyczne:

I. Bibliotekarz w obliczu nowych wyzwań

• Współczesny bibliotekarz – multispecjalista (psycholog, animator, informatyk, popularyzator wiedzy, menadżer, doradca) • Prestiż zawodu bibliotekarza • Stereotyp a wizerunek współczesnego bibliotekarza • Wyzwania stojące przed nauczycielem-bibliotekarzem • Nowoczesny warsztat pracy bibliotekarza i nauczyciela-bibliotekarza • Nowe trendy w wyszukiwaniu informacji naukowej i bibliotecznej

II. Biblioteka dla współczesnego użytkownika - przestrzeń dla każdego

• Biblioteka XXI wieku – oczekiwania a rzeczywistość • Biblioteka jako miejsce spotkań • Biblioteki cyfrowe • Biblioteki na wsiach i w małych miastach • Biblioteka w dużym mieście • Biblioteki i ich rola w procesie integracji społecznej • Biblioteki jako organizacje uczące się • Biblioteki akademickie wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych • Stan ustawodawstwa bibliotecznego i jego wpływ na funkcjonowanie biblioteki

III. Czytelnictwo. Promocja

• Współczesny stan czytelnictwa w Polsce a korzystanie z bibliotek • Kultura czytania w dobie rozwoju multimediów • Kultura czytania młodego pokolenia • Skuteczne formy promocji czytelnictwa i bibliotek • Niekonwencjonalne sposoby wspierania czytelnictwa • Social media marketing w bibliotece / media społecznościowe w bibliotece/

RADA PROGRAMOWA:

prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj - Uniwersytet Łódzki, „Humanizacja Pracy”, przewodnicząca konferencji

prof. dr hab. inż. Zbigniew P. Kruszewski - Rektor SWPW w Płocku, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego

prof. UŁ dr hab. Mariola Antczak - Kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii, Uniwersytet Łódzki

mgr kustosz dyplomowany Tomasz Piestrzyński - Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Alicja Łaska-Formejster - Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Uniwersytet Łódzki

mgr Barbara Adamiak-Kuśmierek - Kierownik biblioteki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

KOMITET ORGANIZACYJNY:

mgr Joanna Banasiak - Dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Łukasz Kutyło - Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Uniwersytet Łódzki,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Tadeusz Milke - „Humanizacja Pracy”, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Bogumiła Tobota - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydarzenie towarzyszące

Wystawa okolicznościowa "Katalog subiektywny", zorganizowana z okazji jubileuszu 80-lecia Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w gmachu głównym Książnicy Płockiej, ul. Kościuszki 6.

Informacji udziela z up. Komitetu Organizacyjnego: mgr Bogumiła Tobota tel. 24 262 00 87 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe aktualności...
Go to top