mazowsze serce polski     logo bip 2 male

BibliografiaNakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, dzięki pomocy finansowej Zarządu Powiatu Siedleckiego ukazał się XVI rocznik „Bibliografii Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2016”.

Obszerna, licząca 616 stron publikacja zawiera informacje o książkach, broszurach, dokumentach życia społecznego, materiałach dźwiękowych i ikonograficznych, artykułach z czasopism regionalnych i krajowych dotyczących naszego miasta i powiatu, które ukazały się w 2016 roku.

Rocznik zawiera 5219 haseł uporządkowanych w 16 działach. Uzupełnieniem wydawnictwa są indeksy: autorki, tytułowy i przedmiotowy, a także wykaz czasopism wykorzystanych w publikacji oraz wykaz kryptonimów.

Opracowaniem merytorycznym „Bibliografii” od 15 lat zajmuje się Andrzej Prządka, a komputerowo wydawnictwo opracował Marcin Jastrzębski.

Zachęcamy do korzystania z Bibliografii i Biblioteki.

Go to top