mazowsze serce polski     logo bip 2 male

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Maz. powołana została na podstawie Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z dn. 17. 04. 1946 r., Miejska Rada Narodowa w Nowym Dworze Maz. uchwałą Nr 62 z dn. 30 sierpnia 1948 r. powołała w mieście bibliotekę publiczną, przydzielając jej lokal przy ul. Warszawskiej 3. Podjęto się też dostarczenia odpowiedniego sprzętu, wyszukania kandydata oraz opłacenia kosztów jego udziału w kursie bibliotekarskim. Otwarcie MBP nastąpiło w dniu 16 stycznia 1949 r.

Z chwilą utworzenia powiatu w 1952 r. zaistniała potrzeba zorganizowania biblioteki powiatowej. Przez 6 następnych lat działały w mieście równolegle dwie biblioteki: Biblioteka Miejska i Biblioteka Powiatowa. W roku 1958 nastąpiło połączenie tych placówek i powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Po zmianach administracyjnych wprowadzonych w 1975 r. i zniesieniu powiatu nowodworskiego biblioteka zmieniła znów nazwę na Miejską Bibliotekę Publiczną. Od momentu powstania Biblioteka borykała się z poważnymi trudnościami lokalowymi. Pierwszą siedzibę PiMBP znalazła w budynku przy ul. Warszawskiej 3. W 1962 r. przeniesiono ją do ciemnego, źle ogrzewanego baraku przy ul. Słowackiego. Na początku 1963 r. - kolejna przeprowadzka - do budynku przy ul. W. Staala 20. Było to wyjątkowo nieodpowiednie usytuowanie: na peryferiach miasta, w ponurej i rzadko odwiedzanej dzielnicy. Lokal nie spełniał standardów bibliotecznych (stary, zniszczony, pozbawiony kanalizacji). Sytuacja ta w znacznym stopniu paraliżowała pracę Biblioteki.

Dopiero w grudniu 1971 r. decyzją Prezydium MRN przydzielono na jej potrzeby pomieszczenia po byłym Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym przy ul. Paderewskiego 22 o łącznej pow. 150 m2. Nowa lokalizacja (Biblioteka pracuje tu do dziś) przy głównej ulicy wpłynęła korzystnie na dostęp czytelników do zbiorów bibliotecznych.

- 1990 r. MBP przeszła pod opiekę samorządu. Otworzyło to nowy okres jej działalności. W latach 1990-1992 powstałydwie filie biblioteczne, których siedzibyusytuowano w centralnych punktach dzielnic. Również Oddział dla Dzieci otrzymał nowe pomieszczenia
- Dogodny dla mieszkańców dostęp do bibliotek, rekordowe zakupy nowości w latach 1992-1994 (17 tys. książek) oraz fachowa obsługa biblioteczna spowodowały iż MBP stała się jedną z najlepiej pracujących bibliotek w województwie wysuwając się w latach 1993-2013 na czołowe miejsce zarówno pod względem liczby czytelników na 100 mieszkańców jak też wypożyczonych książek (dane na podst. corocznych analiz działalności bibliotek sporządzanych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy).
- Szeroki zakres działalności kulturalno-oświatowej w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia n.in. wystawy, kiermasze, koncerty, spotkania autorskie, wycieczki do biblioteki, konkursy, zgaduj-zgadule, zajęcia plastyczne, warsztaty literackie wiązał się ze ścisłą współpracą z Miejskim Ośrodkiem Kultury, który finansował znaczną część imprez.
- W lipcu 1992 r. MBP wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury otrzymując tym samym osobowość prawną.

- Od 1 stycznia 2013 roku na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Gminą Miastem Nowy Dwór Maz. MBP  zaczęła realizować zadania biblioteki powiatowej i przyjęła nazwę Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Maz.

Od 2013 r. nasza Biblioteka posiada logo, które składa się z sygnetu nawiązującego do otwartej książki, skrótu MiPBP oraz pełnej nazwy. Kolorystyka nawiązuje do barw kojarzących się z papierem drukarskim (szarość) oraz logiem miasta Nowy Dwór Maz. (kolory czerwony i niebieski).

Zasłużeni bibliotekarze MBP

   - Teresa Dziuba - pracownik Biblioteki w latach 1953-1995, w latach 1996-2002 kierownik punktu bibliotecznego przy TPD
   -  Zofia Januszewska - 1957-1995, od 1963 r. dyrektor Biblioteki
   -  Jadwiga Gruca - 1961-1999, od 1980 kierownik Filii nr 2

Zakończenie

MiPBP stara się tak programować swoją działalność, by być placówką uznawaną, efektywną, sprawdzoną i nowoczesną. Stara się wyjść do czytelnika z doskonale zaopatrzonym księgozbiorem, nowoczesnym zapleczem technicznym i wykwalifikowanymi pracownikami (w latach 1995-2003 ośmiu pracowników ukończyło studia wyższe).
W roku 1997 zapoczątkowano komputeryzację placówek. Obecnie wszystkie procesy biblioteczne są zautomatyzowane. W Bibliotece działa komputerowy system biblioteczny Mateusz.

Katalogi są widoczne w Internecie na naszej stronie www jak i również na stronie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej, z którym Biblioteka ściśle współpracuje.

Wszystkie nasze placówki posiadają Czytelnie Internetowe  w sumie  21 stanowisk  komputerowych  dla czytelników

Od 2002 r. działalność MiPBP wspiera Koło Przyjaciół Biblioteki.

Księgozbiór Biblioteki liczy
   - książki                   103 500 wol.
   - audiobooki            500  tytułów

W 2013 roku:
    z Biblioteki skorzystało 6225 osób (22,81% mieszkańców)
    udostępniono  118 tys. książek i audiobooków

Księgozbiór Biblioteki jest sukcesywnie uzupełniany o zakupy nowości wydawniczych jak i dary od czytelników i instytucji. W ostatnich latach przybywa po około 3 tys. książek rocznie.

Go to top