Strona głównaKontakt
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365

W jakiej sprawie...

Do kogo?

Ogólna informacja o pracy Biblioteki na Koszykowej, jej zbiorach, sprawdzanie pozycji w katalogach Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Szczegółowe informacje dziedzinowe

Dział Varsavianów

Dział Starych Druków i Rękopisów

Dział Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii

Dział Muzeum Książki Dziecięcej

Wypożyczalnia Książki Mówionej

Dział Wydawnictw Periodycznych

Gromadzenie i udostępnianie dokumentów dotyczących działalności Biblioteki od początku jej istnienia

Dział Archiwum

Organizacja wydarzeń kulturalnych w Bibliotece

Kontakt dla mediów

Współpraca z poliskimi i zagranicznymi instytucjami kultury

Promocja Biblioteki

Zwiedzanie Biblioteki

Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Warsztaty z wyszukiwania informacji dla gimnazjalistów i licealistów

Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Praktyki studenckie

Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Wypożyczanie książek Wypożyczalnia
Filmowanie i fotografowanie pomieszczeń Biblioteki Dział Administracyjny
Wynajmowanie sali konferencyjnej

Dział Administracyjny

Egzemplarz obowiązkowy
Dary (książki, dokumenty)
Sprzedaż wydawnictw własnych
Dział Uzupełniania i Opracowania Zbiorów

 Egzemplarz obowiązkowy - wydawnictwa ciągłe

(akcesja, reklamacje, gromadzenie)

Dział Wydawnictw Periodycznych

Usługi reprograficzne (skanowanie, ksero) Oddział Ksero
Sprawy administracyjne i porządkowe Dział Administracyjny
Praca Dział Spraw Pracowniczych i Płac

Biblioteki województwa mazowieckiego

Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej (MSIB) Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek
Digitalizacja zbiorów

Dział Prezentacji Zbiorów 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Kontakt do dyrektorów oraz poszczególnych działów można znaleźć na stronie O Nas/Struktura Biblioteki.

   Strona głównaKontakt