mazowsze serce polski     logo bip 2 male

Zarząd Koła SBP

Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy
ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa

Joanna Jaszek-Bielecka, przewodnicząca
Dział Varsaviana
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. (22) 537 41 72

Elżbieta Frankiewicz, wiceprzewodnicząca
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. (22) 646 27 10

Ewa Grądziel, sekretarz
Odział Opracowania Rzeczowego tel. (22) 537 41 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Danuta Błońska, skarbnik
Dział Czasopism
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. (22) 537 41 27

Barbara Pisowadzka, członek


Jak się zapisać do SBP

Członkiem zwyczajnym SBP może zostać:

 • bibliotekarz lub pracownik informacji naukowej,
 • pracownik naukowy instytucji zajmującej się problemami bibliotekarstwa i informacji naukowej,
 • student i inna osoba związana zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej,
 • cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, spełniający warunki, o których mowa powyżej.

Emeryci i renciści zachowują prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Zapisy do SBP

Zapisy przyjmowane są w Kołach SBP na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

Formularz deklaracji

Prawa członka SBP:

 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych dalszymi postanowieniami statutu,
 • zgłaszanie wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Stowarzyszenia,
 • uczestnictwo w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • korzystanie z poradnictwa, szkolenia, instruktażu oraz z innych świadczeń Stowarzyszenia, jeśli to możliwe na warunkach preferencyjnych i ulgowych,
 • ma prawo do legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej.

Obowiązki członka SBP:

 • przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
 • aktywny udział w realizacji celów Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
 • wywiązywanie się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków,
 • regularne opłacanie składek członkowskich - Uchwała Nr 6/2002 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie składek członkowskich,
 • przestrzeganie norm i zasad etyki zawodowej - Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji naukowej.

Członkostwo w SBP ustaje na skutek:

 • dobrowolnego, zgłoszonego właściwemu zarządowi koła wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 • skreślenia przez właściwy zarząd koła na skutek nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku,
 • wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

Osoby ubiegające się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia mogą zostać członkami zwyczajnymi nie wcześniej niż po upływie roku od daty ustania bądź pozbawienia członkostwa.


Statut SBP

Statut SBP do pobrania w pliku PDF.


Strona główna SBP

http://www.sbp.pl

 

 

Go to top