Archiwum B.P. m. st. Warszawy

Archiwum Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
 • tel.:
  22 537-40-32 lub 33
 • e-mail:
  archiwum@koszykowa.pl
 • Czynna:
  pon., śr.: 10.00 - 14.00
 • Adres:
  ul. Koszykowa 26/28

W Archiwum zgromadzona jest dokumentacja dotycząca działalności Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy od początku jej istnienia oraz akta ilustrujące proces powstawania tej instytucji, datowane od roku 1861. Zachowały się również dokumenty związane z budową w latach 1912-1914 ofiarowanego Bibliotece przez Eugenię Kierbedziową gmachu im. Stanisławów Kierbedziów, przy ulicy Koszykowej 26. Archiwum, pełniąc też funkcję archiwum zakładowego, gromadzi, opracowuje i przechowuje dokumenty przejmowane sukcesywnie z poszczególnych działów Biblioteki. W Archiwum jest też Kolekcja Publikacji - archiwalne egzemplarze wszystkich wydawnictw Biblioteki (od 1907 r.) oraz zbiór fotografii Biblioteki i jej placówek na terenie Warszawy (od 1920 r.).

Ze zbiorów Archiwum można korzystać po uzyskaniu zgody Dyrekcji Biblioteki i telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Kontakt: 22 537 40 32 lub 33.