Kwerendy

Kwerendy
  • tel.:
    22 628 31 38; 22 537 41 73
  • e-mail:
    info@koszykowa.pl

Dział Informacyjno-Bibliograficzny oferuje sporządzanie płatnych kwerend. Usługa obejmuje przygotowywanie informacji rzeczowych i bibliograficznych wymagających pogłębionych poszukiwań oraz zestawień bibliograficznych w oparciu o zbiory i bazy naszej Biblioteki oraz katalogi innych bibliotek. Biblioteka nie wykonuje zestawień bibliograficznych do prac maturalnych i dyplomowych.

Zlecenia kwerend należy przesyłać pocztą tradycyjną:
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
 
lub elektroniczną.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Icon made by Freepik from www.flaticon.com