Wynajmij bibliotekarza

Wynajmij bibliotekarza
  • tel.:
    22 628 31 38; 22 537 41 73
  • e-mail:
    informatorium@koszykowa.pl

Dział Informacyjno-Bibliograficzny zaprasza do korzystania z indywidualnych konsultacji z bibliotekarzem, podczas których przedstawione będą zasady poruszania się po zasobach Biblioteki i internetowych bazach danych oraz metody tworzenia bibliografii załącznikowej. Spotkanie takie, trwające do 45 minut, może odbyć się od poniedziałku do piątku w Czytelni im. F. Czerwijowskiego i Informatorium w godzinach otwarcia Biblioteki. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu co najmniej trzy dni przed proponowanym terminem spotkania.

Konsultacje, które proponujemy, nie polegają na tworzeniu gotowych bibliografii, ale na wskazaniu źródeł i metod ich wykorzystania. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Icon made by Freepik from www.flaticon.com