Zapraszamy na wieczór promujący najnowszy tomik wierszy Andrzeja Rodysa, noszący tytuł "Randka retro", z ilustracjami Bogny Hiszpańskiej oraz wstępem Eugeniusza Czaplejewicza.

Bohater wieczoru jest nie tylko człowiekiem pióra, ale również wykonawcą własnych oraz cudzych utworów. Urodził się w Warszawie w roku 1936. Z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnej Szkoły Głównej Handlowej). Rodys pisze od bardzo dawna, ale jako autor drukowanych wierszy zadebiutował w roku 2005 w almanachu "Na skrzydłach poezji". Od tego czasu wydał 7 tomików poetyckich oraz powieść "Karol Hardy i inni". Wiersze, opowiadania, eseje i inne artykuły publikował także w czasopismach oraz na portalach internetowych. W poezji wiele miejsca poświęca tematyce warszawskiej, w której znaczną pozycję zajmuje tęsknota za tą Warszawą, której już nie ma. Nie stroni jednak od innej tematyki, a także od utworów lżejszych, kabaretowych. Występuje także na estradzie, recytując utwory własne i innych autorów (Teatr "Kamienica", Kabaret "Pół-Serio"). Jest laureatem m.in. Nagrody Literackiej im. Stefana Żeromskiego przyznawanej przez Stowarzyszenie Autorów Polskich (2013). Otrzymał także Nagrodę im. Stanisława Moniuszki przyznawaną przez Centrum Kultury Polskiej na Litwie (2016). W r. 2009 był nominowany do Nagrody Literackiej im. Wł. St. Reymonta. Odznaczony m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką "Za Zasługi dla Warszawy", odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

26 czerwca (środa) g. 18.00
Sala Konferencyjna w gmachu Kierbedziów
Ul. Koszykowa 26/28

Rodys okładka