Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Do zbiorów sztuki wpływają wydawnictwa polskie i obce z dziedziny sztuk plastycznych, architektury, muzyki, teatru, filmu, mody i rzemiosł artystycznych.

Publikacje polskie to druki wydane po 1800 r., wpływające na bieżąco z egzemplarza obowiązkowego, natomiast wydawnic­twa obce gromadzone są w wyborze.

Zbiory sztuki liczą obecnie ok. 55 500 woluminów książek i czasopism, ponad 25 500 jednostek nutowych, ponad 6 000 płyt, 4 100 jednostek grafiki, ok. 1 550 fotografii oraz ok. 100 000 dokumentów życia społecznego (tzw. druków ulotnych).

W zbiorach kartografii znajdują się książki i czasopisma (ok. 9 500 woluminów), mapy i atlasy (ok. 19 000 jednostek), plany miast, przewodniki, poradniki  i informatory turystyczne.
Podstawą księgozbioru są wydawnictwa polskie wydane po 1800 roku i napływające na bieżąco z egzemplarza obowiązkowego oraz obce w wyborze (głównie anglojęzyczne).

Informacje o zasobach można uzyskać przeszukując bazę Zeskanowanego kata­logu książek (druki starsze, wydane do 1993 r. włącznie) oraz bazę elektronicznego Katalogu Głównego (druki nowsze), a także na podstawie katalogów i kartotek wewnętrznych (korzystając z pomocy dyżurujących bibliotekarzy).

Szukaj na stronie