Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

logo FE Infrastruktura i Srodowisko UE EFRR

Projekt Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II został sfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz przez Województwo Mazowieckie (w ramach wkładu własnego).

 

bartoszewski prasa2

 

Wystawa: „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie”

Wprowadzenie: Marcin Barcz*

 

Prezentowana wystawa poświęcona jest działalności Władysława Bartoszewskiego. Po raz pierwszy została ona udostępniona publicznie we wrześniu 2015 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, gdzie Władysław Bartoszewski pracował zawodowo do końca swego 93-letniego życia. Autorzy wystawy pragnęli przedstawić biografię zmarłego w kwietniu 2015 roku byłego ministra spraw zagranicznych, dyplomaty i historyka nie tyle  w tradycyjnej formie chronologicznego życiorysu, lecz przede wszystkim zwracając uwagę na obszary działalności najważniejsze dla samego Władysława Bartoszewskiego i dające zarazem najlepszy wgląd w jego bogatą osobowość. A ponieważ Władysław Bartoszewski przez dziesięciolecia brał czynny udział w najważniejszych wydarzeniach minionych lat, wystawa stanowi jednocześnie opowieść  o najnowszej historii Polski i Europy Środkowej. W biografii Bartoszewskiego znajdują odbicie zarówno mroczne, jak i pełne nadziei echa  splecionych ze sobą losów Polaków, Niemców i Żydów w XX wieku. Jednocześnie wystawa niesie przesłanie uniwersalne i zrozumiałe dla wszystkich. Opowiada o oporze przepełnionego duchem wolności człowieka wobec wszelkich form ucisku i obojętności w obliczu zła. Przypomina o ofiarach prześladowań i wskazuje na gotowość do dialogu wszędzie tam, gdzie mimo doświadczonego cierpienia możliwe jest porozumienie i po-jednanie. 

*  Marcin Barcz – były sekretarz Wł. Bartoszewskiego, współtwórca wystawy.

 

STRUKTURA WYSTAWY

Wystawa podzielona została na trzy związane za sobą działy tematyczne: „Pod prąd”, „Pamięć” i „Pojednanie”.

 

POD PRĄD

plik 2Część zatytułowana „Pod prąd” opowiada o działalności konspiracyjnej Władysława Bartoszewskiego w okupo-wanej Warszawie podczas II wojny światowej. Poznajemy w niej młodego żołnierza Armii Krajowej, współtwórcę Rady Pomocy Żydom („Żegota”), redaktora podziemnych pism i uczestnika Powstania Warszawskiego. Koniec wojny staje się początkiemkolejnego rozdziału prześladowań w bio-grafii Władysława Bartoszewskiego – tym razem przez władze komunistycznej Polski.Towarzyszymy mu w trakcie łącznie ponad sześcioletniego pobytu w więzieniach (gdzie dzieli celę z byłymi zbrodniarzami hitlerowskimi) i podczas ponownej utraty wolności w obozie internowania w Jaworzu po wprowadzeniu  stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Wspomniana jest tu także działalność opozycyjna Władysława Bartoszewskiego, m.in. tajna współpraca z rozgłośnią polską Radia Wolna Europa, dla której przygotowywał on regularne sprawozdania. Część „Pod prąd” ukazuje człowieka niezłomnego, gotowego w każdych warunkach bronić własnych zasad, któremu dopiero w podeszłym wieku dane było doczekać upragnionej i wywalczonej wolności.         

 

PAMIĘĆ

plik 3Część „Pamięć” obejmuje rozdział biografii Władysława Bartoszewskiego, który dla niego samego stanowił najważniejszą życiową misję: zachowanie od zapomnienia głosów ofiar prześladowań i okrucieństw popełnionych przez zbrodniarzy. Ta ogromna praca dokumentacyjna rozpoczęła się wiosną 1941 roku wraz ze zwolnieniem niespełna 20-letniego Władysława Bartoszewskiego z nie-mieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz (gdzie trafił w wyniku łapanki jesienią 1940 roku, i skąd wypuszczony został najpewniej na skutek interwencji Czerwonego Krzyża). Ocalenie z obozowego piekła stało się dla Władysława Bartoszewskiego życiowym zobowiązaniem do składania świadectwa. Dzięki pomocy swej koleżanki, działającej w konspiracji Hanki Czaki (zamordowanej niedługo później przez gestapo) sporządził pierwszy opublikowany w podziemiu raport z Auschwitz. Także po wojnie kontynuował pracę kronikarza – mimo cenzury pisał o Powstaniu Warszawskim      w „Gazecie Ludowej”, „Stolicy” i „Tygodniku Powszechnym”. Opracował listy ofiar terroru hitlerowskiego w Warszawie, jako dziennikarz był obecny podczas ekshumacji ciał z maso-wych grobów (m.in. w lasach wokół wsi Palmiry), wygłaszał wykłady, dokumentował losy Żydów i niosących im pomoc Polaków, czego wynikiem były obszerne książki. Do końca życia Bartoszewski angażował się w działalność Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, a kilka lat przed śmiercią uczestniczył w powołaniu Fundacji Auschwitz-Birkenau, dbającej o konserwację i utrzymanie miejsca pamięci. Przez dziesięciolecia niezmienna pozostała zasada Władysława Bartoszewskiego: konieczny warunek przyszłego pojednania to bezkompromisowe rozliczenie  z tragiczną przeszłością.

 

POJEDNANIE

plik 4Trzecia część wystawy przedstawia kolejny z najważ-niejszych obszarów działalności Władysława Bartoszew-skiego, który wielu potomnym pozostaje w pamięci przede wszystkim jako „budowniczy mostów”. Dział „Pojednanie” rozpoczyna opowieść od kontaktów Bartoszewskiego z ocalałymi Żydami po 1945 roku i od jego zdecydowanego zaangażowania przeciw wszelkim przejawom anty-semityzmu w powojennej Polsce (wspomnieć należy choćby udział w „Lidze do walki z rasizmem”). Pojawiają się też pierwsze wyróżnienia:  Medal Sprawiedliwego za służbę w Radzie Pomocy Żydom, pierwsze wizyty w Izraelu. Dopiero w początku lat sześćdziesiątych XX wieku, a więc w okresie pracy Władysława Bartoszew-skiego w cieszącym się stosunkową swobodą  krakowskim „Tygodniku Powszechnym”, dochodzi też do jego pierwszych kontaktów niemieckich, początkowo głównie z przedstawicielami kościelnych organizacji w Niemczech – spotkania z członkami „Akcji Znak Pokuty” czy „Pax Christi”, które niebawem owocują podróżami do Niemiec i rosnącą siecią osobistych przyjaźni. Kamieniem milowym w owej niemieckiej działalności staje się przyznanie Władysławowi Bartoszewskiemu – jako uznanemu już w Niemczech pisarzowi i profesorowi honorowemu – prestiżowej Nagrody Pokojowej Księgarzy Niemieckich w październiku 1986 roku. Niezmiennie przywiązuje on zarazem wagę do wspomnianej już zasady, że droga do wspólnej przyszłości prowadzić może jedynie przez pamięć o wyrządzonych tak niedawno okrucieństwach. Ta część wystawy ukazuje także Bartoszewskiego  w jego najbardziej chyba znanej roli – jako dyplomatę, polskiego ambasadora w Austrii, dwukrotnego ministra spraw zagranicznych i wreszcie (w ostatnich ośmiu latach życia) jako pełnomocnika premiera do spraw dialogu mię-dzynarodowego (odgrywającego przede wszystkim istotną rolę doradcy w kontaktach z Niemcami i Państwem Izrael).

 

Aktualne wskazówki…

Zapraszamy Państwa do podążania śladami Władysława Bartoszewskiego. Warto pamiętać o kimś, kto sam poświęcił długie życie pamięci o innych, walce przeciw niesprawiedliwości i dążeniu do pojednania.  Warto też poszukać w opowiedzianej w ramach niniejszej wystawy biografii Władysława Bartoszewskiego wielu wciąż aktualnych wskazówek i nie jednej przydatnej również dzisiaj dla nas wszystkich przestrogi.  

Wystawa powstała w 2015 r. w Kancelarii Premiera w oparciu o zbiory m.in. Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. W 2017 r. przejęta została przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i udostępniona Towarzystwu Niemiecko-Polskiemu w Berlinie, które w latach 2018-2021 zaprezentowało ją w 24 niemieckich miastach. Od wiosny 2022 r. jest własnością powstałego w Warszawie stowarzyszenia Skwer Władysława Bartoszewskiego.

 

Kuratorzy wystawy: Cyryl Skibiński, Marcin Barcz 

Projekt ekspozycji i oprawa graficzna wystawy: Brandy Design/Daria Tymińska, dr Maciej Konopka 

Konsultacja naukowa: prof. Andrzej Friszke 

Wykonawca: IKG/Aleksander Sieklicki

Aranżacja wystawy w Bibliotece: Dział Prezentacji Zbiorów i Dział Varsavianów

Konsultacja: Marcin Barcz

 

logo 1   logo 2   logo 4   logo 3

 

         

 

 fot. Paulina Niedzielska

Etap II - Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Poprzedni Następny

Uroczystość z okazji zakończenia realizacji projektu „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II

25 czerwiec 2021

  W dniu 24 czerwca 2021 roku w Bibliotece odbyła się uroczystość z okazji zakończenia realizacji projektu pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.   {youtube}yECd8uQALQ0{/youtube}   Modernizacja tzw. budynku „Plomby” przy ul. Koszykowej zakończyła się jesienią 2020 roku. Projekt „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II” trwał niemal 2 lata, finansowany był z przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i...

Czytaj więcej

Nowe pomieszczenia budynku Plomby

30 styczeń 2021

Nowe pomieszczenia budynku Plomby

Wraz z końcem roku zakończyły się również prace związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Obecnie trwa adaptacja pomieszczeń oraz przeprowadzka działów pracujących poza terenem Biblioteki do nowych pokoi budynku Plomby. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnił Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych była firma Lindner Sp. z o.o. Projekt...

Czytaj więcej

30.10.2020 - Postęp prac remontowych w ramach modernizacji budynku Plomby

02 listopad 2020

Zbliżamy się do zakończenia realizacji projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o. {imageshow sl=339 sc=4 /}

Czytaj więcej

18.09.2020 - Postęp prac remontowych w ramach modernizacji budynku Plomby

24 wrzesień 2020

Powoli zbliżamy się do zakończenia realizacji projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o. {imageshow sl=337 sc=4 /}

Czytaj więcej

24.07.2020 - Postęp prac remontowych w ramach modernizacji budynku Plomby

18 sierpień 2020

Po raz kolejny informujemy o postępie prac remontowych związanych z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o. {imageshow sl=336 sc=4 /}  

Czytaj więcej

26.06.2020 - Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II

29 czerwiec 2020

Trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o. {imageshow sl=334 sc=4 /}

Czytaj więcej

26.05.2020 - Postęp prac budowlanych, modernizacja budynku Plomby

26 maj 2020

26.05.2020 - Postęp prac budowlanych, modernizacja budynku Plomby

Zaglądamy na plac budowy, trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o.   {imageshow sl=330 sc=4 /}

Czytaj więcej

24.04.2020 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

24 kwiecień 2020

Mimo pandemii koronawirusa w budynku Plomby trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Modernizacja obejmuje zarówno wnętrza, jak i fasadę obiektu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda,...

Czytaj więcej

25.02.2020 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

25 luty 2020

25.02.2020 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

Zaglądamy na plac budowy. W budynku Plomby trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Modernizacja obejmuje zarówno wnętrza, jak i fasadę obiektu. Nad bramą wjazdową pojawiła się już tradycyjna wiecha, która symbolizuje świętowanie zakończenia prac żelbetowych na obiekcie. Przed Biblioteką stanął silos wypełniony tynkiem i rozpoczęto tynkowanie ścian murowych oraz klatki schodowej. We wnętrzach na wszystkich poziomach montowane są już...

Czytaj więcej

17.01.2020 - Postęp prac budowlanych

17 styczeń 2020

17.01.2020 - Postęp prac budowlanych

Projekt "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o.{imageshow sl=325 sc=4 /}  

Czytaj więcej

12.12.2019 - Postęp prac budowlanych

12 grudzień 2019

{imageshow sl=324 sc=4 /}

Czytaj więcej

08.11.2019 - Postęp prac budowlanych

08 listopad 2019

08.11.2019 - Postęp prac budowlanych

Zaglądamy na plac budowy. Trwa projekt "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego.  {imageshow sl=321 sc=4 /}

Czytaj więcej

7.10.2019 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

07 październik 2019

W budynku Plomby trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.  Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia wynosi prawie 25,9 mln złotych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Zakończenie drugiego etapu przebudowy planowane jest w...

Czytaj więcej

9.08.2019 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

09 sierpień 2019

Zaglądamy na plac budowy. W budynku Plomby trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Modernizacja obejmuje zarówno wnętrza, jak i fasadę obiektu. Prace remontowe to także reorganizacja pracy Biblioteki, która w okresie wakacyjnym pozostaje zamknięta dla Czytelników. Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia wynosi prawie 25,9 mln złotych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu...

Czytaj więcej

23.08.2019 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

23 sierpień 2019

Generalny wykonawca prac budowlanych z powodzeniem realizuje kolejne etapy projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Zachęcamy do obejrzenia aktualnych postępów modernizacji budynku "Plomby". Prace remontowe to także reorganizacja pracy Biblioteki, od 2 września do odwołania czynna będzie jedynie Czytelnia im. St. Kierbedziów. Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia wynosi prawie 25,9 mln złotych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i...

Czytaj więcej

6.09.2019 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

06 wrzesień 2019

Po raz kolejny zaglądamy na plac budowy. Trwa projekt "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego.  Zakończenie drugiego etapu przebudowy planowane jest w drugiej połowie roku 2020. {imageshow sl=319 sc=4 /}

Czytaj więcej

05.07.2019 - Przebudowa: postęp prac budowlanych

05 lipiec 2019

Trwają prace remontowe w budynku Plomby w ramach projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Modernizacja obejmuje zarówno wnętrza, jak i fasadę obiektu. Wyzwaniem dla wykonawcy był montaż żurawia wieżowego, który wymagał dużego nakładu logistycznego i sprzętowego. Obecnie trwają prace demontażowe i roboty ziemne budynku. Prace remontowe to także reorganizacja pracy Biblioteki, która w okresie wakacyjnym pozostaje zamknięta dla Czytelników. Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia wynosi prawie 25,9...

Czytaj więcej

Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II - Renovation of the Main Library of the Mazowieckie Voivodeship. Stage II

10 czerwiec 2019

 Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II - Renovation of the Main Library of the Mazowieckie Voivodeship. Stage II

Od lutego 2019 roku trwają prace remontowe w budynku Plomby. W ramach projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II” zostanie dokonana gruntowna renowacja infrastruktury budynku, wymiana elewacji, powstaną sale konferencyjne, szkoleniowe i powierzchnie biurowe. Modernizacja budynku Plomby potrwa do drugiej połowy 2020 roku. Przez cały czas trwania remontu Biblioteka będzie starała się łagodzić wszelkie niedogodności związane z realizacją projektu. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Polska Sp. z...

Czytaj więcej

Zmiany związane z przebudową Biblioteki - szatnia przeniesiona do budynku Kierbedziów

28 styczeń 2019

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2019 r. (czwartek) rozpoczną się prace związane z przebudową budynku „Plomby”. W związku z pracami remontowymi: budynek Plomby zostanie zamknięty dla Czytelników szatnia i stołówka na parterze Plomby będą niedostępne szatnia zostanie przeniesiona do gmachu im. St. Kierbedziów obok sali konferencyjnej w załączniku udostępniamy Państwu mapkę z trasą przejścia do nowej szatni O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco. Rozpoczęcie modernizacji Plomby nie spowoduje ograniczeń w korzystaniu...

Czytaj więcej

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą przebudowy Biblioteki

15 styczeń 2019

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą przebudowy Biblioteki

W ramach projektu „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II” rozpoczyna się modernizacja budynku „Plomby”. 25 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy z generalnym wykonawcą prac budowlanych, firmą Lindner Polska Sp. z o.o. Etap drugi projektu ma na celu tworzenie nowych przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej i środowiskowej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura...

Czytaj więcej

Remont budynku "Plomby" Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

14 sierpień 2018

 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego popularnie zwana „Biblioteką na Koszykowej” jest jedną z największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce. Powstała w 1907 r. z inicjatywy społecznej, jako nowoczesna książnica naukowa przeznaczona dla wszystkich. W 1914 r. otrzymała własny budynek ufundowany przez Eugenię Kierbedziową (Gmach im. St. Kierbedziów) i wkrótce stała się ośrodkiem życia kulturalnego w Warszawie. Działalność Biblioteki przerwała II wojna światowa. W jej wyniku instytucja...

Czytaj więcej

05.10.2017 - Biblioteka przyjmuje dokumentację wykonawczą projektu budowlanego II Etapu Rozbudowy

05 październik 2017

W dniu 5 października 2017 r. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zaakceptowała i przyjęła dokumentację wykonawczą projektu budowlanego II Etapu Przebudowy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Projekt wykonała i przedstawiła pracownia architektoniczna Bulanda, Mucha - Architekci Sp. z o.o. Dokumentacja zawiera architekturę, projekty branżowe oraz projekty wyposażenia wnętrz. Projekt Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II został sfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Czytaj więcej

26.04.2017 - Podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych

08 maj 2017

26 kwietnia 2017 roku Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego podpisała z pracownią architektoniczną Bulanda, Mucha - Architekci Sp. z o.o. umowę na wykonanie prac projektowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Przedmiotem powyższej umowy jest wykonanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji wykonawczej dotyczącej projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II", sporządzenie projektu wyposażenia wnętrz i kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego wielobranżowego nad realizacją Projektu.

Czytaj więcej