Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Kategoria: Seria "Sesje Varsavianistyczne"
Redaktor: Roman Nowoszewski
Stron: 111
Cena: 26 zł
ISBN: 978-83-87407-39-1
Rok wydania: 2017
Notatka: Oddział Gromadzenia, telefon: +48 22 537 40 15, email: wydawnictwa@koszykowa.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00. Na miejscu prosimy o zgłaszanie się do Informatorium.

Recenzja

"Juliusz Wiktor Gomulicki: norwidolog, varsavianista, bibliofil" to najnowsza publikacja Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, wydana w ramach serii Sesje Varsavianistyczne.

Organizowane przez Bibliotekę od 1991 roku popularnonaukowe konferencje poświęcone książce i prasie warszawskiej cieszą się niesłabnącą popularnością nie tylko wśród varsavianistów, bibliofilów, bibliotekarzy i wydawców, ale również mieszkańców Warszawy.

Prezentowany zeszyt zawiera referaty wygłoszone na XXVI Sesji zorganizowanej 6 października 2016 roku, poświęconej Juliuszowi Wiktorowi Gomulickiemu, wybitnemu varsavianiście, historykowi literatury, badaczowi życia i wydawcy "Pism wszystkich" Cypriana Norwida, bibliofilowi, eseiście i publicyście. Ze względu na skromne ramy czasowe spotkań varsavianistycznych i wielość zainteresowań JWG ograniczono tematy referatów, przedstawiając Gomulickiego wyłącznie jako erudytę, varsavianistę, norwidologa, bibliofila i Przyjaciela naszej Biblioteki.

Maurycy Gomulicki, wnuk JWG, grafik, fotograf, autor instalacji i krótkich form filmowych, w swoim wystąpieniu Mój Dziadek JWG opowiedział o "doświadczeniu obecności JWG" w jego życiu jako kogoś bliskiego, "kto doskonale rozumiał różnego rodzaju chłopięce fascynacje i fantazje".

Joanna Popłońska z Archiwum Biblioteki przedstawiła JWG jako Czytelnika, darczyńcę i przyjaciela Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, związanego z Biblioteką na Koszykowej od najmłodszych lat, któremu nasza książnica zawdzięcza m.in. tak cenne inicjatywy, jak Gabinet Wiedzy o Warszawie (obecnie Dział Varsavianów) czy sesje varsavianistyczne, których był nie tylko spiritus movens, ale również uczestnikiem i referentem. W latach 2007 i 2010 księgozbiór Biblioteki wzbogaciły varsaviana ze zbiorów JWG, które w formie daru przekazali wnuk Maurycy oraz Roman Nowoszewski, przez szereg lat zawiązany współpracą z Gomulickim.

O pasji, która trwała przez całe życie JWG, czyli o fascynacji twórczością Norwida i jej efektach w postaci wielu edycji utworów autora Vade-mecum, mówił w referacie Naczelny Powiernik Spraw Norwidowskich dr Tomasz Korpysz, kierownik Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida na Uniwersytecie Warszawskim, popularyzator wiedzy o poecie i jego twórczości.

Wielką pasją Gomulickiego była Warszawa, której poświęcił ponad 600 publikacji. Dorobek JWG w tej dziedzinie przedstawił Andrzej Sołtan w referacie Juliusz Wiktor Gomulicki – varsavianista. Hołdem znanego varsavianisty, oddanym autorowi Warszawy wielorakiej, jest określenie JWG w tym referacie mianem "najwybitniejszego ze współczesnych varsavianistów".

Bibliofilski świat Gomulickiego, wieloletniego członka warszawskich towarzystw bibliofilskich, w referacie Książkolub nienasycony przedstawił wiceprezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie Roman Nowoszewski, który w latach współpracy z JWG przygotował do druku tom Warszawa wieloraka i kilka innych jego publikacji.

Referaty poprzedził Słowem wstępnym prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie prof. Edward Towpik.

Juliusz Wiktor Gomulicki – norwidolog, varsavianista, bibliofil, red. merytoryczna R. Nowoszewski, G.M. Lewandowska, Warszawa 2017, 111 s., il. (Sesje Varsavianistyczne, z. 26). 

Tekst: Małgorzata Lewandowska