Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Kategoria: Inne
Cena: 30 zł
Rok wydania: 2010
Notatka: Artykuł biograficzny, który bazuje na pracach publikowanych i niepublikowanych materiałach archiwalnych; artykuł przedstawiający myśl archiwalną Ryszarda Przelaskowskiego autorstwa dr hab. Waldemara Chorążyczewskiego (UMK)

Recenzja

"W historii Biblioteki Publicznej było wiele wybitnych postaci, które miały znaczący wpływ na jej trwanie i rozwój. Jedna z nich to bez wątpienia dr Ryszard Przelaskowski, dyrektor Biblioteki w najtrudniejszym okresie, jakim był czas okupacji hitlerowskiej i pierwsze lata po wojnie. Niniejsza publikacja jest wyrazem wdzięczności i należnego hołdu dla człowieka, który swoją wiedzę, zdolności organizatorskie i dyplomatyczne, pracowitość i wielkie zaangażowanie oddał Bibliotece.
[…] praca zawiera: artykuł biograficzny, który bazuje na pracach publikowanych i niepublikowanych materiałach archiwalnych; artykuł przedstawiający myśl archiwalną Ryszarda Przelaskowskiego autorstwa dr hab. Waldemara Chorążyczewskiego (UMK); sam „Notatnik”  i Aneks zawierający kopie dokumentów sporządzanych przez jego autora, uzupełniających bądź wyjaśniających niektóre zapisy. Załączono pełną bibliografię prac Przelaskowskiego. Wybrane ilustracje są dopełnieniem obrazu życia i dzieła Dyrektora”. [ze wstępu].