Godziny otwarcia

 

07-29.11.2020

Biblioteka nieczynna

 

 

Biblioteka na Koszykowej zaprasza na wystawę fotografii Hanny Rubinkowskiej-Anioł:

Etiopia: chrześcijaństwo i islam, odwieczni sąsiedzi

Etiopia jest krajem zróżnicowanym pod wieloma względami — kulturowo, językowo, religijnie. Najwięcej Etiopczyków wyznaje etiopski odłam chrześcijaństwa lub islam, ale na terenach Etiopii mieszkają też wyznawcy tradycyjnych religii afrykańskich, protestantyzmu, kościołów charyzmatycznych, niewielka grupa katolików, a w przeszłości ważną rolę pełnili Biete Izrael, etiopscy Żydzi, których dzisiaj już właściwie nie ma w tym kraju. Etiopskie chrześcijaństwo i islam funkcjonują w Etiopii prawie od początków swojego istnienia. Chrześcijaństwo zostało przyjęte przez władcę Aksum — kolebki etiopskiej cywilizacji — w IV wieku. Etiopski Kościół Ortodoksyjny jest kościołem autokefalicznym (niezależnym) oraz przedhalcedońskim (wschodnim). Islam dotarł tam u zarania swych dziejów, to jest w VII wieku. Ze względu na długą historię i znaczenie obu religii dla kultury etiopskiej, można je postrzegać jako religie rdzenne. Przez setki lat wyznawcy chrześcijaństwa i islamu żyli obok siebie, byli poddanymi tego samego władcy, wypracowali wspólne wzorce kulturowe i zasady współżycia, chociaż pełnili w państwie odmienne role. Chrześcijanie byli uprzywilejowani, zajmowali się uprawą ziemi, natomiast handel pozostawał w rękach muzułmanów. Historia Etiopii dostarcza zarówno wielu przykładów pokojowej koegzystencji muzułmanów i chrześcijan, jak i opowieści o wojnach i prześladowaniach. Dzisiejsza Etiopia jest tyleż muzułmańska co chrześcijańska, a większość jej mieszkańców jest bardzo religijna. Prace prezentowane na 21 fotografiach  starają się ukazać pewne nastroje, które charakteryzują życie etiopskich chrześcijan i muzułmanów, miejsca w których się spotykają i te, które postrzegane są jako symbole tych religii.

Hanna Rubinkowska-Anioł jest historykiem, afrykanistką, etiopistką, doktor habilitowaną nauk humanistycznych specjalizującą się w kulturze i nowożytnej historii Etiopii. Zawodowo jest związana z Katedrą Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat prowadzi badania w Etiopii, w tym także nad relacjami pomiędzy wyznawcami islamu i chrześcijaństwa. Od 2017 roku w Bibliotece na Koszykowej organizuje cykl dyskusji „Afryka na Koszykowej”.
 
Wystawę będzie można obejrzeć w dniach 1-31 października 2020 w holu Biblioteki, na parterze.

 

 

Hołubla, ul. Siedlecka 1
08-107 Paprotnia
25 631 31 27
ul. Siedlecka 60a
08-130 Kotuń
25 641 45 13
ul. Siedlecka 3
08-114 Skórzec
25 631 28 68
ul. Kościuszki 4
08-109 Przesmyki
25 740 97 74
ul. Siedlecka 41
08-117 Wodynie
25 631 22 13