Godziny otwarcia

 

07-29.11.2020

Biblioteka nieczynna

 

 

Inwestycje Mazowsza

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego "Inspirująca Biblioteka Roku”

 • Kwota wsparcia
  37 500 zł
 • Data realizacji
  2016-2020
 • Status
  W realizacji

Realizacja kolejnych edycji Konkursu wynika z założeń "Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015 – 2020" – pole strategiczne B „Uczestnictwo – włączenie – spójność". Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnych do uczestnictwa w kulturze, wzmacnianie spójności terytorialno-społecznej Mazowsza, umacnianie kapitału społecznego i integrowanie wspólnot lokalnych poprzez wspieranie bibliotek publicznych w podejmowaniu działań nastawionych na rozszerzanie dotychczasowych form działalności.

Cel ten osiągany jest poprzez nagradzanie bibliotek publicznych Mazowsza, które w kolejnych latach organizują najciekawsze wydarzenia kulturalne, we współpracy z przynajmniej dwoma partnerami: samorządowym i pozarządowym. W dotychczasowych edycjach Konkursu zwyciężyły następujące biblioteki:

 • 2016 – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno
 • 2017 – Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
 • 2018 – Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Szukaj na stronie