Godziny otwarcia

pon.-pt.: 9:00-21:00
sob.: 9:00-17:00
nd.: 9:00-14:00

Wypożyczalni, Czytelni im. St. Kierbedziów i MKD obowiązują odmienne godziny pracy - więcej

 


Bazy bibliograficzne własne

logo-bpw

Bibliografia Warszawy i aglomeracji

Wszystkie bazy własne varsavianów Biblioteki Publicznej zawierają adnotowane opisy dokumentów samoistnych i niesamoistnych opublikowanych od 1992 r. Obejmują tematycznie związane z Warszawą i aglomeracją wydawnictwa zwarte, fragmenty, mapy, czasopisma (w tym prasę lokalną i środowiskową), artykuły, odnotowują recenzje druków zwartych. Zasięg terytorialny baz wyznaczają powiaty: Warszawa, Warszawa-Zachód , grodziski, pruszkowski, otwocki, legionowski, wołomiński oraz - od 1999 r. - miński. Szczegółowy opis zawartości dostępny jest po przejściu do bazy.

Po przejściu do bazy dostępna jest szczegółowa informacja o jej zawartości.


logo-bpw

Bibliografia Województwa Mazowieckiego

Baza wchodzi w skład ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Bibliografia jest wynikiem współpracy bibliotek, które przed reformą administracyjną pełniły funkcję bibliotek wojewódzkich i tworzyły bibliografie regionalne obejmujące materiały dotyczące terenu tychże województw. Szczegółowy opis zawartości dostępny jest po przejściu do bazy.

Więcej informacji na temat bazy.


logo-bpw

Baza artykułów z prac zbiorowych

Baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów z wybranych prac zbiorowych, głównie z zakresu humanistyki. Niektóre opisy zawierają adnotacje treściowe.


logo-bpw

Baza Przeglądów Nowości Wydawniczych

Baza zawiera opisy bibliograficzne książek prezentowanych na Przeglądach Nowości Wydawniczych od końca 1992 r.

Wyszukiwanie w bazie za pośrednictwem interfejsu systemu Aleph.

 

Polska bibliografia narodowa

BJ

Bibliografia Polska Estreicherów

Elektroniczna wersja największej, narodowej bibliografii druków polskich, wydanych w Polsce i za granicą oraz dotyczących Polski, obejmującej lata 1470-1889. Bibliografia jest opracowywana przez Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów przy U J (w stadium realizacji). Baza ma postać kopii (skanów) oryginalnych stronic poszczególnych tomów bibliografii. Wyszukiwanie umożliwia elektroniczny indeks haseł.

BN

Bibliografia Polska 1901-1939

Elektroniczna wersja bibliografii drukowane; stanowi źródło informacji o wszystkich działach piśmiennictwa rozwijającego się w Polsce w podanym okresie (także o publikacjach obcych uznanych za polonica zagraniczne).

BN

Książki polskie od 1973

Opisy publikacji zwartych wydanych w Polsce i rejestrowanych w bieżącej bibliografii narodowej ("Przewodnik Bibliograficzny") od 1973 r. Aktualizowana na bieżąco. Dostępne indeksy: autorów, autorów korporatywnych, tytułów, słów z tytułów, tytułów serii, haseł przedmiotowych, tematów, wydawców, daty wydania.

BN

Książki polskie podziemne (1976 - 1989)

Baza zawiera ponad 6500 opisów książek wydanych poza cenzurą w latach 1976-1989.

BN

Polonica Zagraniczne od 1993

Baza zawiera ponad 14.000 opisów bibliograficznych książek uznanych za polonica i wydanych poza granicami Polski (od 1993 r.). Jest aktualizowana na bieżąco.

BN

Przekłady literatury polskiej od roku 1971

W bazie, uzupełnianej na bieżąco, zgromadzono ok. 12 000 opisów bibliograficznych książek, które przełożono na języki obce i wydano poza Polską od 1971 r.

BN

Bibliografia Czasopism Polskich

Baza zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw ciągłych opublikowane w kwartalniku "Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł" – od roku 1985. W "Bibliografii" zamieszczone są opisy pierwszych numerów tytułów czasopism nowych oraz numerów ostatnich, o ile wydawnictwo przestało się ukazywać lub zmieniło tytuł.

BN

Baza niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990

Baza zawiera 4.338 opisów bibliograficznych czasopism polskich z lat 1976-1990 wydawanych w Polsce poza cenzurą.

BN

Bibliografia Zawartości Czasopism

W bazie można znaleźć opisy artykułów z wybranych polskich czasopism z różnych dziedzin od 1996 r. Jest ona aktualizowana co miesiąc.

 

Bibliografie narodowe obce

BnF

Bibliographie Nationale Francaise

Francuska bibliografia narodowa dostępna online; rejestruje od 2001 roku wychodzące we Francji książki, czasopisma i dokumenty elektroniczne.

Informacja o zbiorach francuskich bibliotek.


BNB

British National Bibliography online

Brytyjska bibliografia narodowa; rejestruje publikacje ukazujące się w Wielkiej Brytanii i Irlandii od 1950 roku; dostępna online.

Informacja o zbiorach Brytyjskiej Biblioteki Narodowej.


DNB

Deutsche Nationalbibliographie

Informację o niemieckiej produkcji wydawniczej, począwszy od 1913 roku, zawiera katalog Niemieckiej Biblioteki Narodowej.

Informacja o zbiorach bibliotek niemieckich (Katalog zawiera zasób Niemieckiej Biblioteki Narodowej od 1913 roku).


RNB

Russian National Bibliography

Российская государственная библиотека - Москва (Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka)

Единый электронный каталог (ЭК) РГБ (Centralny Katalog Elektroniczny)

Российская национальная библиотека - Санкт-Петербург (Rossijskaja Nacional’naja Biblioteka)

Электронные каталоги (Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka)

Centralny zeskanowany alfabetyczny katalog książek rosyjskich 1725-1998


BNE

Bibliografía Española en línea

Hiszpańska bibliografia narodowa online zawiera informacje o książkach, czasopismach, drukach muzycznych, mapach oraz materiałach opublikowanych w Hiszpanii. Zawiera książki od 2007 roku, czasopisma od 2006 roku, druki muzyczne wydane w latach 2007-2008, materiały kartograficzne wydane w latach 2007-2008.

Fennica

Fennica – Suomen kansallisbibliografia

Fińska bibliografia narodowa zawiera informacje o monografiach, czasopismach, mapach, materiałach audiowizualnych oraz publikacjach elektronicznych opublikowanych w Finlandii. Ponadto baza zawiera materiały opublikowane poza terenem Finlandii autorstwa fińskich twórców lub związane z Finlandią. Zawiera książki i czasopisma od 1488 roku, mapy od 1967 roku, materiały audiowizualne od 1981 roku, opisy fińskich nut i nagrań muzycznych, publikacje elektroniczne (w tym elektroniczne czasopisma i wydawnictwa seryjne z numerami ISSN oraz dysertacje elektroniczne z Uniwersytetu w Helsinkach).

HELKA - wspólny katalog bibliotek uniwersytetu w Helsinkach.

MELINDA - wspólny katalog bibliotek fińskich.

Bibliografie dziedzinowe

logo AGRO

AGRO
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bibliograficzna baza danych, obejmująca opisy artykułów z 899 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim.
Zasięg chronologiczny: od 1992 r.

Tematyka: nauki przyrodnicze, rolnictwo, przemysł spożywczy, drzewny, leśnictwo, weterynaria, ogrodnictwo, zootechnika, ochrona środowiska


logo USDA

Agricola
Narodowa Biblioteka Rolnicza USA (NAL)

Bibliograficzna baza danych zawierająca ponad 4 mln.cytowań (w jęz. ang.) artykułów, monografii, tez, patentów, opisów oprogramowania, materiałów audio-wizualnych, raportów technicznych o tematyce: rolnictwo, botanika, zoologia, leśnictwo, entomologia, ekonomia i inżynieria rolnictwa, produkcja rolna.
Zasięg chronologiczny: od 1970 r.

Tematyka: rolnictwo, botanika, zoologia, leśnictwo, entomologia, ekonomia i inżynieria rolnictwa, produkcja rolna


logo FAO

AGRIS-FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Międzynarodowa baza bibliograficzno-abstraktowa, tworzona pod auspicjami FAO przez 158 krajów i 29 międzynarodowych organizacji.
Zasięg chronologiczny: od 1975 r.

Tematyka: rolnictwo, przemysł spożywczy, inżynieria rolnicza, leśnictwo i rybołówstwo, hydrologia, zasoby naturalne i ochrona środowiska


logo empty

ARTON - Polska Literatura Humanistyczna
Uniwersytet Śląski

Baza danych z dziedziny humanistyki, opatrzona indeksem cytowań.

Tematyka: językoznawstwo, literaturoznawstwo, teoria i historia kultury, etnografia


logo empty

BazEkon
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa; zawiera opisy bibliograficzne artykułów z 400 tytułów polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych, wydawanych w języku polskim i angielskim.   

Zasięg chronologiczny: od 1992 r. Baza aktualizowana na bieżąco. 

Tematyka: nauki ekonomiczne i pokrewne


logo empty

BazHum
Muzeum Historii Polski we współpracy z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz inni członkowie konsorcjum "Cyfrowe zasoby humanistyczne"

Bibliograficzna baza zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
Zasięg chronologiczny: zawartość periodyków jest opracowywana w ujęciu retrospektywnym, począwszy od pierwszych numerów aż po zeszyty najnowsze i bieżące.

Tematyka: nauki humanistyczne i społeczne


logo BazTech

BazTech - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
Projekt realizują obecnie biblioteki 23 instytucji na podstawie umowy Konsorcjum BazTech.

Baza bibliograficzno-abstraktowa; rejestruje artykuły z 633 polskich czasopism.
Zasięg chronologiczny: od 1998 r.

Tematyka: inżynieria, technika, nauki ścisłe, ochrona środowiska, zarządzanie.


logo BS

Bazy Biblioteki Sejmowej
Biblioteka Sejmowa

Zawartość: Artykuły z wybranych czasopism polskich (o tematyce politycznej, prawno-ustrojowej, gospodarczej i społecznej), Nagrania z audycji i wywiadów telewizyjnych, Nagrania z posiedzeń Sejmu RP , Wykonywanie prawa UE, Parlamentaria z okresu II RP, Teksty konstytucji i innych dokumentów, Stare druki.

Tematyka: polityka, zagadnienia prawno-ustrojowe, gospodarcze i społeczne.


logo IBL

Bibliografia Bara
Instytucie Badań Literackich PAN

Retrospektywna Bibliografia Literackiej Zawartości Czasopism XIX i XX w. opracowana przez doc. dra Adama Bara w Instytucie Badań Literackich PAN.
Zasięg chronologiczny: XIX i XX w. (do 1939 roku)

Tematyka: historia literatury polskiej XIX i 1. poł. XX wieku, ówczesna krytyka literacka, artystyczna i filmowa.


logo empty

Bibliografia Etnografii Polskiej, etnologii, antropologii kulturowej oraz nauk pokrewnych
Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego

Baza zawiera stosunkowo kompletny dorobek naukowy i popularno-naukowy etnologów polskich (dzieła zwarte i artykuły) publikowany w kraju oraz częściowy zestaw artykułów publikowanych za granicą.
Zasięg chronologiczny: od 2001 roku; część retrospektywna obejmuje wybór publikacji wydanych w latach 1926-1939, oraz 1986-2000 i jest, w miarę możliwości, sukcesywnie uzupełniana.

Tematyka: etnografia, etnologia, antropologia kulturowa oraz dyscypliny pokrewne – humanistyczne i społeczne

Więcej informacji o bazie


logo empty

Bibliografia Geografii Polskiej 1985-
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

Baza obejmuje możliwie kompletny dorobek naukowy i popularnonaukowy geografów polskich,  a także opracowania autorów zagranicznych, piszących o geografii  polskiej lub o Polsce z geograficznego punktu widzenia. Zawiera blisko 150.000 tytułów prac.
Zasięg chronologiczny: 1985-2007, baza jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne, pełne lata.

Tematyka: geografia historyczna i polityczna Polski i świata, paleogeografia, geomorfologia, hydrologia, klimatologia, ochrona środowiska, turystyka i krajoznawstwo, ekorozwój, rolnictwo, transport i komunikacja, usługi, zagospodarowanie przestrzenne, kartografia, GIS


logo empty

Bibliografia Geologiczna Polski 1989-2005
Państwowy Instytut Geologiczny

Tworzona przez Państwowy Instytut Geologiczny bibliografia prezentuje dorobek naukowy polskich geologów z zakresu nauk geologicznych oraz dziedzin pokrewnych: geofizyka, górnictwo, ochrona środowiska, gleboznawstwo, geografia itp. Bibliografia rejestruje monografie, artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, recenzje oraz prace popularnonaukowe (publikacje wydawane w kraju i za granicą).
Zasięg chronologiczny: 1989-2005


logo empty

Bibliografia Historii Kościoła
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej

Baza stanowi elektroniczną, poprawioną wersję drukowanej Bibliografii Historii Kościoła.
Zasięg chronologiczny: lata 1944-1984; bibliografia za lata następne będzie sukcesywnie uzupełniana i kontynuowana.

Inne bazy UKSW


logo empty

Bibliografia Historii Polskiej 1980-2011
Instytut Historii PAN

Cyfrowy odpowiednik bibliografii drukowanej; zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej.
Zasięg chronologiczny: aktualnie wersja elektroniczna zawiera roczniki 1980–2011. Planuje się systematyczne poszerzanie bazy o roczniki starsze i bieżące.


logo IBLes

Bibliografia Piśmiennictwa Leśnego
Biblioteka Instytutu Badawczego Leśnictwa

Zintegrowany system biblioteczny BazLas zawiera informacje o zbiorach bibliotek: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży oraz biblioteki w Sękocinie Starym, a także bibliografię prac naukowo-badawczych wykonanych w IBL, bibliografię zawartości czasopism polskich i zagranicznych o tematyce leśnej ze zbiorów Biblioteki IBL oraz bazę publikacji pracowników IBL. 

Zasięg chronologiczny: od 1989 roku →  

Tematyka: leśnictwo i nauki pokrewne


logo empty

Bibliografia Publikacji Pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Biblioteka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zasięg chronologiczny: od roku 1993.

Tematyka: medycyna, farmacja, nauki pokrewne.


logo empty

Bibuła - Bibliografia polskich wydawnictw niezależnych 1976-1989 r.
Krzysztof Bronowski

Bibliografia jednego z największych prywatnych zbiorów publikacji niezależnych, solidarnościowych i pozacenzuralnych, wydawanych w Polsce w latach 1976-1989 r., gromadzonego przez lata przez autora.
Zbiór jest opracowywany na bieżąco oraz w miarę możliwości powiększany.
Zasięg chronologiczny: lata 1976-1989

Tematyka: najnowsza historia Polski, dzieje "Solidarności".


logo empty

CEJSH – The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities
Centrum Otwartej Nauki

Baza danych o zawartości środkowoeuropejskich czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Zawiera streszczenia w języku angielskim artykułów i recenzji, które pojawiły się (głównie w językach narodowych) w czasopismach wychodzących w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.

Tematyka: nauki społeczne i humanistyczne.


logo empty

Edukacja - baza bibliograficzna artykułów z czasopism
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baza indeksuje artykuły z czasopism z zakresu edukacji (ponad 200 tytułów). Liczy blisko 200 tys. opisów bibliograficznych artykułów oraz kilkanaście tysięcy ich pełnych tekstów. Aktualizowana codziennie.
Zasięg chronologiczny: lata 1980-2011

Tematyka: edukacja w Polsce i na świecie, teoria i praktyka pedagogiczna, dydaktyka ogólna, metodyka nauczania, psychologia i dziedziny pokrewne.


logo FilmPolski

Film w prasie polskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Bibliografia zawartości wszystkich polskich czasopism filmowych a także artykułów o tematyce filmowej opublikowanych w innych ważniejszych czasopismach. Aktualizowana na bieżąco.
Zasięg chronologiczny: od roku 1945 do dnia dzisiejszego.


logo UNESCO

Index Translationum
UNESCO

Międzynarodowa bibliografia tłumaczeń.
Zasięg chronologiczny: od 1979 r.

Tematyka: literatura, nauki społeczne, humanistyczne, przyrodnicze, ścisłe, sztuka, historia i inne dziedziny.


logo empty

Pedagog
Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Baza bibliograficzna z zakresu pedagogiki. Gromadzony materiał opracowywany jest z autopsji. Jego podstawę stanowią książki, artykuły z czasopism, akty prawne, prace doktorskie i habilitacyjne, referaty z konferencji naukowych oraz inne dokumenty publikowane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.
Zasięg chronologiczny: od 1990 r.

Tematyka: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, nauki pokrewne


logo empty

Polish Scientific Journal Contents
Centrum Otwartej Nauki

Baza gromadzi dane bibliograficzne o zawartości polskich czasopism naukowych z różnych dziedzin.

Tematyka: rolnictwo, zoologia, biochemia, botanika, ekologia, leśnictwo, genetyka, ogrodnictwo, medycyna, weterynaria, farmacja (wersja anglojęzyczna).

W 2013 roku baza została zamknięta, a w jej miejsce powstała nowa baza PSJD (Polish Scientific Journals Database.


logo empty

Polish Scientific Journals Database (PSJD)
Centrum Otwartej Nauki

Baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych z różnych dziedzin wiedzy.

Tematyka: nauki fizyczne i chemiczne, medycyna, farmacja, nauka o zdrowiu i kulturze fizycznej.


logo empty

Polska Bibliografia Lekarska 1901-1939
Główna Biblioteka Lekarska

Bibliografia piśmiennictwa medycznego, autorstwa prof. Stanisława Konopki, w postaci zeskanowanej kartoteki kartkowej.
Zasięg chronologiczny: lata 1901-1939

Tematyka: medycyna.


logo PBL

Polska Bibliografia Literacka 1988-2003
Instytut Badań Literackich PAN

W bazie zgromadzono opisy bibliograficzne wraz z adnotacjami publikacji z zakresu literatury i kultury.
Zasięg chronologiczny: lata 1988-2003

Tematyka: teoria i historia literatury, twórczość literacka pisarzy polskich i obcych, teatr, film, radio, telewizja.


logo PBO

Polska Bibliografia Ornitologiczna
Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Bibliografia zawiera opisy polskich artykułów poświęconych tematyce ornitologicznej. Jest opracowywana na podstawie zbiorów Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego.  
Zasięg chronologiczny: od roku 1991 → 


logo empty

Polska bibliografia publikacji o wolności słowa i druku do 1997 roku
Joanna Gadomska i Andrzej Kremplewski

Bibliografia w formie publikacji elektronicznej.


logo empty

Polska Bibliografia Wojskowa i inne bazy CBW
Centralna Biblioteka Wojskowa

Serwis zawiera bazy: 

  • Polska Bibliografia Wojskowa
    zasięg chronologiczny: od 1995 roku
    Tematyka: nauki wojskowe i pokrewne
  • kilkadziesiąt zestawień bibliograficznych poświęconych m. in. wybitnym dowódcom (np. Antoni Chruściel, Generał Stanisław F. Sosabowski, Generał Władysław Anders, Józef Piłsudski, Józef Haller), formacjom wojskowym (np. Polska Żandarmeria Wojskowa, wojska inżynieryjne, Legiony Polskie) i kampaniom wojennym (np. Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim 1409-1411, kampania wrześniowa 1939, Powstanie Warszawskie 1944 r.) i innym zagadnieniom z dziedziny wojskowości.

   

 

Nauka

logo empty

Biblioteka Nauki
Centrum Otwartej Nauki

Biblioteka Nauki umożliwia dostęp do największych w Polsce zbiorów cyfrowych zasobów naukowych: Wirtualnej Biblioteki Nauki, dostępnej dla wszystkich instytucji akademickich w Polsce, oraz polskich baz bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych z różnych dziedzin wiedzy w otwartym dostępie.

logo OPI

Nauka Polska

Bazy danych: instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe, wspomagające naukę, organy administracji centralnej, instytucje i organizacje pozarządowe odpowiadające za realizację polityki naukowej państwa, stowarzyszenia naukowe, fundacje działające na rzecz nauki; ludzie nauki; prace naukowe, badawczo-rozwojowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne (system SYNABA); konferencje naukowe, targi i wystawy

logo empty

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są  udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty.

logo empty

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

 

Prawo

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej.

ISAP

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne oraz ujednolicone teksty aktów prawnych (ustawy, rozporządzenia) opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.
Zasięg chronologiczny: od 1918 r. do chwili obecnej.

Monitor Polski

Monitor Polski "B"

Monitor Polski "B" zawiera sprawozdania finansowe przedsiębiorstw określone w przepisach o rachunkowości, ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców oraz inne akty prawne. Dokumenty te są udostępniane w postaci skanów w formacie PDF, wysyłanych pocztą elektroniczną. Zakres chronologiczny: od 2006. Serwis płatny.

 

Pozostałe bazy tematyczne

logo empty

Bazy danych organizacji pozarządowych i instytucji
Stowarzyszenie Klon/Jawor

Serwis administrowany przez Stowarzyszenie Klon/Jawor jest kompleksowym zbiorem baz danych o polskich organizacjach pozarządowych i inicjatywach obywatelskich oraz różnego rodzaju instytucjach szczebla rządowego i samorządowego, a także o wybranych organizacjach zagranicznych.

 

Tematyka: organizacje pozarządowe polskie i zagraniczne; niepełnosprawni, chorzy, uzależnieni; pomoc społeczna; spółdzielczość; oświata, wychowanie; seniorzy; administracja centralna i samorządowa.


logo FilmPolski

Film Polski - baza danych
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Baza danych zawierająca opisy filmów kinowych, telewizyjnych i seriali, od początków kinematografii polskiej, streszczenia, dane o datach premier i nagrodach, biogramy twórców filmowych, itp.