Godziny otwarcia

pon.-pt.: 9:00-21:00
sob.: 9:00-17:00
nd.: 9:00-14:00

Wypożyczalni, Czytelni im. St. Kierbedziów i MKD obowiązują odmienne godziny pracy - więcej

 


Bazy bibliograficzne własne

logo-bpw

Bibliografia Warszawy i aglomeracji

Wszystkie bazy własne varsavianów Biblioteki Publicznej zawierają adnotowane opisy dokumentów samoistnych i niesamoistnych opublikowanych od 1992 r. Obejmują tematycznie związane z Warszawą i aglomeracją wydawnictwa zwarte, fragmenty, mapy, czasopisma (w tym prasę lokalną i środowiskową), artykuły, odnotowują recenzje druków zwartych. Zasięg terytorialny baz wyznaczają powiaty: Warszawa, Warszawa-Zachód , grodziski, pruszkowski, otwocki, legionowski, wołomiński oraz - od 1999 r. - miński. Szczegółowy opis zawartości dostępny jest po przejściu do bazy.

Po przejściu do bazy dostępna jest szczegółowa informacja o jej zawartości.


logo-bpw

Bibliografia Województwa Mazowieckiego

Baza wchodzi w skład ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Bibliografia jest wynikiem współpracy bibliotek, które przed reformą administracyjną pełniły funkcję bibliotek wojewódzkich i tworzyły bibliografie regionalne obejmujące materiały dotyczące terenu tychże województw. Szczegółowy opis zawartości dostępny jest po przejściu do bazy.

Więcej informacji na temat bazy.


logo-bpw

Baza artykułów z prac zbiorowych

Baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów z wybranych prac zbiorowych, głównie z zakresu humanistyki. Niektóre opisy zawierają adnotacje treściowe.


logo-bpw

Baza Przeglądów Nowości Wydawniczych

Baza zawiera opisy bibliograficzne książek prezentowanych na Przeglądach Nowości Wydawniczych od końca 1992 r.

Wyszukiwanie w bazie za pośrednictwem interfejsu systemu Aleph.

 

Polska bibliografia narodowa

BJ

Bibliografia Polska Estreicherów

Elektroniczna wersja największej, narodowej bibliografii druków polskich, wydanych w Polsce i za granicą oraz dotyczących Polski, obejmującej lata 1470-1889. Bibliografia jest opracowywana przez Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów przy U J (w stadium realizacji). Baza ma postać kopii (skanów) oryginalnych stronic poszczególnych tomów bibliografii. Wyszukiwanie umożliwia elektroniczny indeks haseł.

BN

Bibliografia Polska 1901-1939

Elektroniczna wersja bibliografii drukowane; stanowi źródło informacji o wszystkich działach piśmiennictwa rozwijającego się w Polsce w podanym okresie (także o publikacjach obcych uznanych za polonica zagraniczne).

BN

Książki polskie od 1973

Opisy publikacji zwartych wydanych w Polsce i rejestrowanych w bieżącej bibliografii narodowej ("Przewodnik Bibliograficzny") od 1973 r. Aktualizowana na bieżąco. Dostępne indeksy: autorów, autorów korporatywnych, tytułów, słów z tytułów, tytułów serii, haseł przedmiotowych, tematów, wydawców, daty wydania.

BN

Książki polskie podziemne (1976 - 1989)

Baza zawiera ponad 6500 opisów książek wydanych poza cenzurą w latach 1976-1989.

BN

Polonica Zagraniczne od 1993

Baza zawiera ponad 14.000 opisów bibliograficznych książek uznanych za polonica i wydanych poza granicami Polski (od 1993 r.). Jest aktualizowana na bieżąco.

BN

Przekłady literatury polskiej od roku 1971

W bazie, uzupełnianej na bieżąco, zgromadzono ok. 12 000 opisów bibliograficznych książek, które przełożono na języki obce i wydano poza Polską od 1971 r.

BN

Bibliografia Czasopism Polskich

Baza zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw ciągłych opublikowane w kwartalniku "Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł" – od roku 1985. W "Bibliografii" zamieszczone są opisy pierwszych numerów tytułów czasopism nowych oraz numerów ostatnich, o ile wydawnictwo przestało się ukazywać lub zmieniło tytuł.

BN

Baza niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990

Baza zawiera 4.338 opisów bibliograficznych czasopism polskich z lat 1976-1990 wydawanych w Polsce poza cenzurą.

BN

Bibliografia Zawartości Czasopism

W bazie można znaleźć opisy artykułów z wybranych polskich czasopism z różnych dziedzin od 1996 r. Jest ona aktualizowana co miesiąc.

 

Bibliografie narodowe obce

BnF

Bibliographie Nationale Francaise

Francuska bibliografia narodowa dostępna online; rejestruje od 2001 roku wychodzące we Francji książki, czasopisma i dokumenty elektroniczne.

Informacja o zbiorach francuskich bibliotek.


BNB

British National Bibliography online

Brytyjska bibliografia narodowa; rejestruje publikacje ukazujące się w Wielkiej Brytanii i Irlandii od 1950 roku; dostępna online.

Informacja o zbiorach Brytyjskiej Biblioteki Narodowej.


DNB

Deutsche Nationalbibliographie

Informację o niemieckiej produkcji wydawniczej, począwszy od 1913 roku, zawiera katalog Niemieckiej Biblioteki Narodowej.

Informacja o zbiorach bibliotek niemieckich (Katalog zawiera zasób Niemieckiej Biblioteki Narodowej od 1913 roku).


RNB

Russian National Bibliography

Российская государственная библиотека - Москва (Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka)

Единый электронный каталог (ЭК) РГБ (Centralny Katalog Elektroniczny)

Российская национальная библиотека - Санкт-Петербург (Rossijskaja Nacional’naja Biblioteka)

Электронные каталоги (Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka)

Centralny zeskanowany alfabetyczny katalog książek rosyjskich 1725-1998


BNE

Bibliografía Española en línea

Hiszpańska bibliografia narodowa online zawiera informacje o książkach, czasopismach, drukach muzycznych, mapach oraz materiałach opublikowanych w Hiszpanii. Zawiera książki od 2007 roku, czasopisma od 2006 roku, druki muzyczne wydane w latach 2007-2008, materiały kartograficzne wydane w latach 2007-2008.

Fennica

Fennica – Suomen kansallisbibliografia

Fińska bibliografia narodowa zawiera informacje o monografiach, czasopismach, mapach, materiałach audiowizualnych oraz publikacjach elektronicznych opublikowanych w Finlandii. Ponadto baza zawiera materiały opublikowane poza terenem Finlandii autorstwa fińskich twórców lub związane z Finlandią. Zawiera książki i czasopisma od 1488 roku, mapy od 1967 roku, materiały audiowizualne od 1981 roku, opisy fińskich nut i nagrań muzycznych, publikacje elektroniczne (w tym elektroniczne czasopisma i wydawnictwa seryjne z numerami ISSN oraz dysertacje elektroniczne z Uniwersytetu w Helsinkach).

HELKA - wspólny katalog bibliotek uniwersytetu w Helsinkach.

MELINDA - wspólny katalog bibliotek fińskich.

Bibliografie dziedzinowe

logo AGRO

AGRO
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bibliograficzna baza danych, obejmująca opisy artykułów z 899 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim.
Zasięg chronologiczny: od 1992 r.

Tematyka: nauki przyrodnicze, rolnictwo, przemysł spożywczy, drzewny, leśnictwo, weterynaria, ogrodnictwo, zootechnika, ochrona środowiska


logo USDA

Agricola
Narodowa Biblioteka Rolnicza USA (NAL)

Bibliograficzna baza danych zawierająca ponad 4 mln.cytowań (w jęz. ang.) artykułów, monografii, tez, patentów, opisów oprogramowania, materiałów audio-wizualnych, raportów technicznych o tematyce: rolnictwo, botanika, zoologia, leśnictwo, entomologia, ekonomia i inżynieria rolnictwa, produkcja rolna.
Zasięg chronologiczny: od 1970 r.

Tematyka: rolnictwo, botanika, zoologia, leśnictwo, entomologia, ekonomia i inżynieria rolnictwa, produkcja rolna


logo FAO

AGRIS-FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Międzynarodowa baza bibliograficzno-abstraktowa, tworzona pod auspicjami FAO przez 158 krajów i 29 międzynarodowych organizacji.
Zasięg chronologiczny: od 1975 r.

Tematyka: rolnictwo, przemysł spożywczy, inżynieria rolnicza, leśnictwo i rybołówstwo, hydrologia, zasoby naturalne i ochrona środowiska


logo empty

ARTON - Polska Literatura Humanistyczna
Uniwersytet Śląski

Baza danych z dziedziny humanistyki, opatrzona indeksem cytowań.

Tematyka: językoznawstwo, literaturoznawstwo, teoria i historia kultury, etnografia


logo empty

BazEkon
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Bibliografia adnotowana; zawiera opisy bibliograficzne artykułów z 400 tytułów polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych, wydawanych w języku polskim i angielskim. Niektóre artykuły dostępne są w wersji pełnotekstowej.
Zasięg chronologiczny: od 1992 r.

Tematyka: nauki ekonomiczne i pokrewne


logo empty

BazHum
Muzeum Historii Polski we współpracy z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz inni członkowie konsorcjum "Cyfrowe zasoby humanistyczne"

Bibliograficzna baza zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
Zasięg chronologiczny: zawartość periodyków jest opracowywana w ujęciu retrospektywnym, począwszy od pierwszych numerów aż po zeszyty najnowsze i bieżące.

Tematyka: nauki humanistyczne i społeczne


logo BazTech

BazTech - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
Projekt realizują obecnie biblioteki 23 instytucji na podstawie umowy Konsorcjum BazTech.

Baza bibliograficzno-abstraktowa; rejestruje artykuły z 633 polskich czasopism.
Zasięg chronologiczny: od 1998 r.

Tematyka: inżynieria, technika, nauki ścisłe, ochrona środowiska, zarządzanie.


logo BS

Bazy Biblioteki Sejmowej
Biblioteka Sejmowa

Zawartość: Artykuły z wybranych czasopism polskich (o tematyce politycznej, prawno-ustrojowej, gospodarczej i społecznej), Nagrania z audycji i wywiadów telewizyjnych, Nagrania z posiedzeń Sejmu RP , Wykonywanie prawa UE, Parlamentaria z okresu II RP, Teksty konstytucji i innych dokumentów, Stare druki.

Tematyka: polityka, zagadnienia prawno-ustrojowe, gospodarcze i społeczne.


logo IBL

Bibliografia Bara
Instytucie Badań Literackich PAN

Retrospektywna Bibliografia Literackiej Zawartości Czasopism XIX i XX w. opracowana przez doc. dra Adama Bara w Instytucie Badań Literackich PAN.
Zasięg chronologiczny: XIX i XX w. (do 1939 roku)

Tematyka: historia literatury polskiej XIX i 1. poł. XX wieku, ówczesna krytyka literacka, artystyczna i filmowa.


logo empty

Bibliografia Etnografii Polskiej, etnologii, antropologii kulturowej oraz nauk pokrewnych
Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego

Baza zawiera stosunkowo kompletny dorobek naukowy i popularno-naukowy etnologów polskich (dzieła zwarte i artykuły) publikowany w kraju oraz częściowy zestaw artykułów publikowanych za granicą.
Zasięg chronologiczny: od 2001 roku; część retrospektywna obejmuje wybór publikacji wydanych w latach 1926-1939, oraz 1986-2000 i jest, w miarę możliwości, sukcesywnie uzupełniana.

Tematyka: etnografia, etnologia, antropologia kulturowa oraz dyscypliny pokrewne – humanistyczne i społeczne

Więcej informacji o bazie


logo empty

Bibliografia Geografii Polskiej 1985-
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

Baza obejmuje możliwie kompletny dorobek naukowy i popularnonaukowy geografów polskich,  a także opracowania autorów zagranicznych, piszących o geografii  polskiej lub o Polsce z geograficznego punktu widzenia. Zawiera blisko 150.000 tytułów prac.
Zasięg chronologiczny: 1985-2007, baza jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne, pełne lata.

Tematyka: geografia historyczna i polityczna Polski i świata, paleogeografia, geomorfologia, hydrologia, klimatologia, ochrona środowiska, turystyka i krajoznawstwo, ekorozwój, rolnictwo, transport i komunikacja, usługi, zagospodarowanie przestrzenne, kartografia, GIS


logo empty

Bibliografia Geologiczna Polski 1989-2005
Państwowy Instytut Geologiczny

Tworzona przez Państwowy Instytut Geologiczny bibliografia prezentuje dorobek naukowy polskich geologów z zakresu nauk geologicznych oraz dziedzin pokrewnych: geofizyka, górnictwo, ochrona środowiska, gleboznawstwo, geografia itp. Bibliografia rejestruje monografie, artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, recenzje oraz prace popularnonaukowe (publikacje wydawane w kraju i za granicą).
Zasięg chronologiczny: 1989-2005


logo empty

Bibliografia Historii Kościoła
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej

Baza stanowi elektroniczną, poprawioną wersję drukowanej Bibliografii Historii Kościoła.
Zasięg chronologiczny: lata 1944-1984; bibliografia za lata następne będzie sukcesywnie uzupełniana i kontynuowana.

Inne bazy UKSW


logo empty

Bibliografia Historii Polskiej 1980-2011
Instytut Historii PAN

Cyfrowy odpowiednik bibliografii drukowanej; zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej.
Zasięg chronologiczny: aktualnie wersja elektroniczna zawiera roczniki 1980–2011. Planuje się systematyczne poszerzanie bazy o roczniki starsze i bieżące.


logo IBLes

Bibliografia Piśmiennictwa Leśnego
Biblioteka Instytutu Badawczego Leśnictwa

Baza rejestruje publikacje od 1989 roku, na podstawie czasopism polskich i zagranicznych o tematyce leśnej, gromadzonych w Bibliotece Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie.


logo empty

Bibliografia Publikacji Pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Biblioteka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zasięg chronologiczny: od roku 1993.

Tematyka: medycyna, farmacja, nauki pokrewne.


logo empty

Bibuła - Bibliografia polskich wydawnictw niezależnych 1976-1989 r.
Krzysztof Bronowski

Bibliografia jednego z największych prywatnych zbiorów publikacji niezależnych, solidarnościowych i pozacenzuralnych, wydawanych w Polsce w latach 1976-1989 r., gromadzonego przez lata przez autora.
Zbiór jest opracowywany na bieżąco oraz w miarę możliwości powiększany.
Zasięg chronologiczny: lata 1976-1989

Tematyka: najnowsza historia Polski, dzieje "Solidarności".


logo empty

CEJSH – The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities
Centrum Otwartej Nauki

Baza danych o zawartości środkowoeuropejskich czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Zawiera streszczenia w języku angielskim artykułów i recenzji, które pojawiły się (głównie w językach narodowych) w czasopismach wychodzących w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.

Tematyka: nauki społeczne i humanistyczne.


logo empty

Edukacja - baza bibliograficzna artykułów z czasopism
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baza indeksuje artykuły z czasopism z zakresu edukacji (ponad 200 tytułów). Liczy blisko 200 tys. opisów bibliograficznych artykułów oraz kilkanaście tysięcy ich pełnych tekstów. Aktualizowana codziennie.
Zasięg chronologiczny: lata 1980-2011

Tematyka: edukacja w Polsce i na świecie, teoria i praktyka pedagogiczna, dydaktyka ogólna, metodyka nauczania, psychologia i dziedziny pokrewne.


logo FilmPolski

Film w prasie polskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Bibliografia zawartości wszystkich polskich czasopism filmowych a także artykułów o tematyce filmowej opublikowanych w innych ważniejszych czasopismach. Aktualizowana na bieżąco.
Zasięg chronologiczny: od roku 1945 do dnia dzisiejszego.


logo UNESCO

Index Translationum
UNESCO

Międzynarodowa bibliografia tłumaczeń.
Zasięg chronologiczny: od 1979 r.

Tematyka: literatura, nauki społeczne, humanistyczne, przyrodnicze, ścisłe, sztuka, historia i inne dziedziny.


logo empty

Pedagog
Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Baza bibliograficzna z zakresu pedagogiki. Gromadzony materiał opracowywany jest z autopsji. Jego podstawę stanowią książki, artykuły z czasopism, akty prawne, prace doktorskie i habilitacyjne, referaty z konferencji naukowych oraz inne dokumenty publikowane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.
Zasięg chronologiczny: od 1990 r.

Tematyka: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, nauki pokrewne


logo empty

Polish Scientific Journal Contents
Centrum Otwartej Nauki

Baza gromadzi dane bibliograficzne o zawartości polskich czasopism naukowych z różnych dziedzin.

Tematyka: rolnictwo, zoologia, biochemia, botanika, ekologia, leśnictwo, genetyka, ogrodnictwo, medycyna, weterynaria, farmacja (wersja anglojęzyczna).

W 2013 roku baza została zamknięta, a w jej miejsce powstała nowa baza PSJD (Polish Scientific Journals Database.


logo empty

Polish Scientific Journals Database (PSJD)
Centrum Otwartej Nauki

Baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych z różnych dziedzin wiedzy.

Tematyka: nauki fizyczne i chemiczne, medycyna, farmacja, nauka o zdrowiu i kulturze fizycznej.


logo empty

Polska Bibliografia Lekarska 1901-1939
Główna Biblioteka Lekarska

Bibliografia piśmiennictwa medycznego, autorstwa prof. Stanisława Konopki, w postaci zeskanowanej kartoteki kartkowej.
Zasięg chronologiczny: lata 1901-1939

Tematyka: medycyna.


logo PBL

Polska Bibliografia Literacka 1988-2000
Instytut Badań Literackich PAN

W bazie zgromadzono opisy bibliograficzne wraz z adnotacjami publikacji z zakresu literatury i kultury.
Zasięg chronologiczny: lata 1988-2000

Tematyka: teoria i historia literatury, twórczość literacka pisarzy polskich i obcych, teatr, film, radio, telewizja.


logo PBO

Polska Bibliografia Ornitologiczna
Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Bibliografia zawiera opisy polskich artykułów z lat 1991-2000, poświęconych tematyce ornitologicznej. Jest opracowywana na podstawie zbiorów Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Planowane jest poszerzenie zakresu bazy.
Zasięg chronologiczny: lata 1991-2000


logo empty

Polska bibliografia publikacji o wolności słowa i druku do 1997 roku
Joanna Gadomska i Andrzej Kremplewski

Bibliografia w formie publikacji elektronicznej.


logo empty

Polska Bibliografia Wojskowa
Centralna Biblioteka Wojskowa

Bieżąca bibliografia, odnotowująca piśmiennictwo poświęcone naukom wojskowym i pokrewnym. Bibliografia w formie publikacji elektronicznej jest dostępna w Bibliotece Cyfrowej Centralnej Biblioteki Wojskowej.
Zasięg chronologiczny: od 1995 roku

Tematyka: nauki wojskowe i pokrewne.


logo empty

Wojskowe bibliografie ogólne, tematyczne i wydawnicze - multiwyszukiwarka
Centralna Biblioteka Wojskowa

Serwis zawiera m.in. bazy: Polska Bibliografia Wojskowa, Kampania wrześniowa 1939, Powstanie Warszawskie 1944 r. : bibliografia, Antoni Chruściel – "Monter", Generał Stanisław F. Sosabowski (1892-1967) : bibliografia selektywna, Generał Władysław Anders (1892-1970) w świetle dokumentów i publicystyki, Sikorski, Udział Żołnierza polskiego w zakończeniu II wojny światowej, Jan Paweł II wobec wojny, pokoju i wojska, Polskie misje pokojowe, NATO, Polska w NATO 1999-2009, Terroryzm : bibliografia, Regulaminy, Grób Nieznanego Żołnierza, Zbrodnia katyńska 1940-2010 : bibliografia, Bellona - bibliografia zawartości.

 

Nauka

logo empty

Biblioteka Nauki
Centrum Otwartej Nauki

Biblioteka Nauki umożliwia dostęp do największych w Polsce zbiorów cyfrowych zasobów naukowych: Wirtualnej Biblioteki Nauki, dostępnej dla wszystkich instytucji akademickich w Polsce, oraz polskich baz bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych z różnych dziedzin wiedzy w otwartym dostępie.

logo OPI

Nauka Polska

Bazy danych: instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe, wspomagające naukę, organy administracji centralnej, instytucje i organizacje pozarządowe odpowiadające za realizację polityki naukowej państwa, stowarzyszenia naukowe, fundacje działające na rzecz nauki; ludzie nauki; prace naukowe, badawczo-rozwojowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne (system SYNABA); konferencje naukowe, targi i wystawy

logo empty

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są  udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty.

logo empty

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

 

Prawo

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej.

ISAP

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne oraz ujednolicone teksty aktów prawnych (ustawy, rozporządzenia) opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.
Zasięg chronologiczny: od 1918 r. do chwili obecnej.

Monitor Polski

Monitor Polski "B"

Monitor Polski "B" zawiera sprawozdania finansowe przedsiębiorstw określone w przepisach o rachunkowości, ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców oraz inne akty prawne. Dokumenty te są udostępniane w postaci skanów w formacie PDF, wysyłanych pocztą elektroniczną. Zakres chronologiczny: od 2006. Serwis płatny.

 

Pozostałe bazy tematyczne

logo empty

Bazy danych organizacji pozarządowych i instytucji
Stowarzyszenie Klon/Jawor

Serwis administrowany przez Stowarzyszenie Klon/Jawor jest kompleksowym zbiorem baz danych o polskich organizacjach pozarządowych i inicjatywach obywatelskich oraz różnego rodzaju instytucjach szczebla rządowego i samorządowego, a także o wybranych organizacjach zagranicznych.

 

Tematyka: organizacje pozarządowe polskie i zagraniczne; niepełnosprawni, chorzy, uzależnieni; pomoc społeczna; spółdzielczość; oświata, wychowanie; seniorzy; administracja centralna i samorządowa.


logo FilmPolski

Film Polski - baza danych
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Baza danych zawierająca opisy filmów kinowych, telewizyjnych i seriali, od początków kinematografii polskiej, streszczenia, dane o datach premier i nagrodach, biogramy twórców filmowych, itp.