Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem rozmowy z dr. Januszem Gmitrukiem, dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Pretekstem do spotkania jest najnowsza publikacja naszego gościa: „Szkice o ludziach i wydarzeniach: zeszyty historyczne „Zielonego Sztandaru” (Green Light Media, 2023).

 

 

 

 

Opowieść autora książki koncentruje się wokół kwestii związanych z historią polskiego ruchu ludowego na przestrzeni prawie stu trzydziestu lat. Rozmowa dotyczy m.in. stosunku mieszkańców wsi do powstań narodowych – od kościuszkowskiego aż po styczniowe, ukonstytuowania się sformalizowanego ruchu ludowego w 1895 r., jego losów w dwudziestoleciu międzywojennym, w okresie II wojny światowej i PRL-u, znaczenia kobiet w ruchu ludowym, a także celów, które przyświecały tej formacji niegdyś i określają aktywność jego członków obecnie.

 

Rozmowę poprowadziła dr Anna Karczewska (Dział Nowości Wydawniczych i Wydarzeń Kulturalnych).

Szukaj na stronie