Godziny otwarcia

pon.-pt.: 9:00-21:00
sob.: 9:00-17:00
nd.: 9:00-14:00

Wypożyczalni, Czytelni im. St. Kierbedziów i MKD obowiązują odmienne godziny pracy - więcej

 


Katalog Główny

Zautomatyzowany katalog, zawierający informacje o publikacjach wpływających do czytelń od 1993 r. oraz o całości zbiorów Wypożyczalni. Wyszukiwanie w katalogu realizowane jest w systemie Primo. Po przejściu do katalogu dostępna jest szczegółowa informacja o jego zawartości.

Instrukcja: Komputerowe zamawianie książek z Wypożyczalni (katalog w dotychczasowym systemie Aleph)

Wszyscy zainteresowani korzystaniem ze zbiorów Wypożyczalni powinni posiadać Kartę Czytelnika Biblioteki (z uprawnieniami do korzystania z Wypożyczalni) oraz indywidualny kod dostępu (PIN). Prosimy o zgłaszanie się do Wypożyczalni w celu załatwienia niezbędnych formalności.

  Usługa umożliwia:
 • zamawianie książek z Katalogu Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (przez Internet) http://aleph.koszykowa.pl/,
 • zdalną kontrolę stanu swojego konta w Wypożyczalni,
 • otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych książek oraz o książkach zarezerwowanych, oczekujących na czytelnika.

INSTRUKCJA

Sprawdzanie stanu konta

W celu sprawdzenia stanu swojego konta należy połączyć się z adresem http://aleph.koszykowa.pl/.

 • Wybieramy bazę Katalog Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy.
 • Z opcji na górze ekranu wybieramy Zaloguj lub Moje Konto.
 • Następnie podajemy numer karty czytelnika (ID czytelnika) - numer znajduje się na odwrocie karty nad kodem kreskowym w postaci: 0123456789 lub (w przypadku Warszawskiej Karty Miejskiej i Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) - numer PESEL..
 • Wprowadzamy PIN - kod dostępu (dla czytelników, którzy już posiadają kartę).
 • Po wprowadzeniu PINu wybieramy przycisk Zaloguj.

Po wykonaniu w/w operacji system wyświetla informacje o czytelniku i jego koncie. Ponadto umożliwia zmianę PIN.

Zmiana PINu

Wybieramy ostatnią opcję Zmień PIN i w okienku, które się pojawia dwukrotnie podajemy nowy 4 - 6 cyfrowy numer.

Uwaga! PIN należy zachować w tajemnicy.

Zamawianie książek

Aby zamówić książkę z Wypożyczalni wybierz najpierw opcję Zaloguj lub Moje Konto, żeby system Cię zidentyfikował, następnie z górnego menu wybierz Indeksy lub Wyszukiwanie i znajdź potrzebną książkę.
Następnie możesz zamówić książkę: jeśli jesteś na liście opisów - kliknij na sygnaturę zaczynającą się na w. (np.: w.12345) jeśli jesteś w pełnym opisie publikacji to na Wypożyczalnię w oknie, które się pojawiło wybierz Zamówienie i potwierdź.

Przed odejściem od komputera (zwłaszcza gdy korzystasz z publicznych komputerów) KONIECZNIE zakończ sesję (opcja Koniec Sesji) aby inni użytkownicy nie mieli dostępu do Twego konta!

UWAGA!

Zgodnie z Regulaminem można jednorazowo zamówić i wypożyczyć 3 książki. Zamówienia nieodebrane w ciągu 3 dni są anulowane.

Czytelnicy spełniający warunki zapisu do Wypożyczalni, mogą również zamówić i wypożyczyć do domu 5 pozycji z księgozbioru Czytelni Głównej, o sygnaturach zakończonych literą „w" w nawiasie kwadratowym (np. z.123456[w]). Zamawiając książki z Czytelni Głównej należy zaznaczyć lokalizacja Koszykowa Wypożyczalnia. Wszystkie wypożyczenia podlegają Regulaminowi Wypożyczalni (kaucja, opłata za przetrzymanie itd.).

Termin ważności zamówienia i rezerwacji

Termin jest liczony od dnia następnego po zarezerwowaniu książki dla czytelnika przez bibliotekarza wypożyczającego, które następuje po złożeniu przez czytelnika zamówienia. Bibliotekarz rezerwuje książki w dniach i godzinach pracy Wypożyczalni. W niedziele i święta rezerwacje nie są wykonywane. Rezerwacje są ważne przez trzy dni.
Przykłady:

 1. Książka zamówiona i zarezerwowana we wtorek oczekuje na czytelnika do piątku włącznie.
 2. Książka zamówiona i zarezerwowana w piątek oczekuje na czytelnika do wtorku włącznie.
 3. Książka zamówiona i zarezerwowana w czwartek oczekuje na czytelnika do poniedziałku włącznie.
 4. Książka zamówiona w niedzielę, zostanie zarezerwowana przez bibliotekarza w poniedziałek, w związku z czym rezerwacja będzie ważna do czwartku włącznie.

Ta sama zasada obowiązuje w przypadku dodatkowych dni wolnych od pracy np. święta państwowe.

Instrukcja: Zamawianie książek z sygnaturami Z. i Skr. do Czytelni im. St. Kierbedziów, Czytelni im. F. Czerwijowskiego i Czytelni im. W. Bartoszewskiego za pośrednictwem katalogu w dotychczasowym systemie Aleph

Aby zamówić książkę należy wykonać następujące kroki:

1. Wchodzimy na stronę wyszukiwarki katalogu Aleph ( wejście przez http://aleph.koszykowa.pl)

2. Logujemy się w wyszukiwarce wybierając z menu opcję Zaloguj.

zam1

3. Następnie podajemy kod kreskowy naszej karty oraz numer PIN i wciskamy Zaloguj.

a) Czytelnicy posiadający Kartę Czytelnika Biblioteki, którzy chcą z tej usługi korzystać Logowanie do systemu następuje po podaniu numeru ID Karty Czytelnika Biblioteki (numer nad kodem kreskowym w postaci: 0123456789) oraz podanego kodu PIN (który można uzyskać w Recepcji oraz wszystkich czytelniach).

b) Czytelnicy posiadający Warszawską Kartę Miejską lub Elektroniczną Legitymację Studencką zarejestrowną jako karta czytelnika logują się po podaniu numeru PESEL oraz podanego kodu PIN (który można uzyskać w Recepcji oraz wszystkich czytelniach).

Po zalogowaniu jesteśmy gotowi do wyszukiwania interesujących nas książek.

PRZYKŁAD WYSZUKANIA:

Wyszukujemy książkę „Motyl na śniegu” a następnie zamawiamy ją do czytelni w następujący sposób:

1. Wpisujemy słowo lub frazę (np. „Motyl na śniegu”)

2. Wciskamy przycisk Dalej.

zam2

3. Po odnalezieniu wybranego egzemplarza klikamy na jego sygnaturę:

zam3

4. Jeżeli chcemy zamówić egzemplarz do czytelni, klikamy przycisk Zamówienie.

zam4

5. W kolejnym oknie wybieramy miejsce, gdzie chcemy korzystać z zamówionej książki i klikamy Dalej.

zrzut5

6. Książka, jest już zamówiona! - Jednorazowo można zamówić 3 książki

7. Przed odejściem od komputera (zwłaszcza gdy korzystasz z publicznych komputerów) KONIECZNIE wyloguj się (opcje Koniec Sesji) aby inni użytkownicy nie mieli dostępu do Twojego konta!

Książki bez sygnatur z lokalizacją "W opr. rzeczow." lub "W opr. alfabet." udostępniane są najwcześniej następnego dnia po złożeniu zamówienia w czytelni.

Jeśli w Katalogu Głównym brakuje poszukiwanej pozycji, należy korzystać z katalogów kartkowych zeskanowanych, z kartkowego Katalogu Wydawnictw Ciągłych w Czytelni Księgozbioru Podręcznego im. F. Czerwijowskiego lub katalogów kartkowych poszczególnych czytelni specjalnych.

 


Zeskanowany katalog kartkowy książek

Alfabetyczny katalog kartkowy w wersji elektronicznej - uzupełnienie Katalogu Głównego - zawierający informacje o książkach polskich i zagranicznych, XIX i XX-wiecznych (wydanych do 1993 r. włącznie) w zbiorach Czytelni im. St. Kierbedziów oraz wszystkich czytelni specjalnych.


Zeskanowany katalog kartkowy czasopism zagranicznych i sprawozdań

Dwa alfabetyczne katalogi kartkowe w wersji elektronicznej:

 • Katalog czasopism zagranicznych - zawierający informacje o tytułach wychodzących od XIX w. - do wpływów z roku 2002, udostępnianych w Czytelni Czasopism i Czytelni Sztuki
 • Katalog sprawozdań - obejmujący informacje o sprawozdaniach opublikowanych od XIX w. - do wpływów z roku 2002.

Katalog Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej

Zautomatyzowany katalog zdigitalizowanych publikacji dostępnych za pośrednictwem Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. Udostępniono w nim prawie 25 000 cyfrowych materiałów - w szczególności Varsavianów i Mazovianów. Po przejściu do katalogu dostępna jest szczegółowa informacja o jego zawartości.