Godziny otwarcia

pon.-pt.: 9:00-21:00
sob.: 9:00-17:00
nd.: 9:00-14:00

Wypożyczalni, Czytelni im. St. Kierbedziów i MKD obowiązują odmienne godziny pracy - więcej

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy uczestniczy w przyznawaniu dyplomów honorowych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie varsawianistyki. Dyplomy honorowe za wybitne osiągnięcia w dziedzinie varsavianistyki przyznawane są od 1969 roku przez Oddział Warszawski Towarzystwa Miłośników Historii oraz przedstawicieli instytucji kulturalnych Warszawy. Od 2009 r. współorganizatorem konkursu jest  Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. Od edycji 2011-2012  konkurs nosi imię Hanny Szwankowskiej.

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy uczestniczy w przyznawaniu nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej, która promuje najbardziej wartościowe książki z dziedziny szeroko rozumianej literatury pięknej, pióra żyjących pisarzy warszawskich. Biblioteka na Koszykowej współuczestniczy w organizowaniu Warszawskiej Premiery Literackiej od początku istnienia tej imprezy, to jest od 1985 roku.

Organizatorzy, którymi są obecnie Ministerstwo Kultury, Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Kultury Polskiej, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Staromiejski Dom Kultury oraz Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, powołują na dwa lata jury konkursowe, w którego skład wchodzą przedstawiciele krytyki i publicystyki literackiej oraz organizatorów. Cel i zasady Premiery określa regulamin. Promuje ona najbardziej wartościowe literacko i intelektualnie książki żyjących pisarzy warszawskich. Wyróżnieniem objęte są pierwsze wydania książek z zakresu szeroko rozumianej literatury pięknej: poezji, prozy (powieść, esej, nowela,  pamiętnik, literatura faktu, reportaż), dramatu oraz twórcze przekłady. Nagrodą wyróżnia się jedną książkę w miesiącu; ocenia się tylko te pozycje, które pochodzą z bieżącej produkcji wydawniczej i są dostępne na rynku. Postanowienia jury zapadają większością głosów w głosowaniu  jawnym i są ostateczne. Werdykt jury dotyczący wyboru książki miesiąca jest ogłaszany oficjalnie na wieczorze promocyjnym. Z dwunastu laureatów poszczególnych miesięcy czytelnicy, bibliotekarze i księgarze (na zasadzie plebiscytu - bez udziału jury) wybierają książkę roku.

Nagrody za Książkę Roku otrzymały:

2010

 • Leszek Biały. Źródło Mamerkusa. - Warszawa : Wydawnictwo Nowy Świat, 2010.
 • Mariusz Szczygieł. Zrób sobie raj. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2010.

2009

 • Kira Gałczyńska. Mój anioł ma skrzydło zielone. - Warszawa :   Świat Książki, 2008.

2008

 • Adriana Szymańska. W podróży. - Warszawa : Łośgraf, 2009.
 • Teresa Torańska. Jesteśmy. Rozstania '68. - Warszawa : Świat Książki, 2008.
 • Tadeusz Olszański.    Kresy kresów. Stanisławów.   - Warszawa :   Wydawnictwo "Iskry",  2008.

2007

 • Stefania Grodzieńska. Nie ma z czego się śmiać. -       Warszawa : Instytut Literacki Latarnik, 2007.
 • Mariusz Szczygieł. Gottland. -       Warszawa : Wydawnictwo Czarne, 2006.

2006

 • Hanna Krall. Król Kier znów na wylocie. - Warszawa : "Świat Książki", 2006.

2005

 • Eustachy Rylski. Warunek. - Warszawa : "Świat Książki", 2005.
 • Jarosław Abramow-Neverly. Lwy STS-u. - Warszawa : Rosner i Wspólnicy, 2005.
 • Wiesław Budzyński. Miasto Schulza. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2005.
 • Wiesław Budzyński. Warszawa Baczyńskiego. - Warszawa : Noir Sur Blanc, 2005.

2004

 • Ryszard Kapuściński. Podróże z Herodotem. - Kraków : Znak, 2004.

2003

 • Józef Hen. Mój przyjaciel król. - Warszawa : "Iskry", 2003.

2002

 • Wojciech Jagielski. Modlitwa o deszcz. - Warszawa : WAB, 2002.
 • Janusz Pietkiewicz. Wizja teatru europejskiego. - Warszawa : "Multico" : "Unisono Arts", 2002.
 • Joanna Siedlecka. Pan od poezji : o Zbigniewie Herbercie. - Warszawa : "Prószyński i S-ka", 2002.

2001

 • Wiesław Budzyński. Schulz pod kluczem. - Warszawa : "Bertelsmann Media", 2001.

2000

 • Maria i Andrzej Szypowscy. Gdy wchodzisz w progi Katedry. - Warszawa : Fundacja Artibus, 1999.

1999

 • Ryszard Kapuściński. Heban. - Warszawa : Czytelnik, 1998.

1998

 • Zygmunt Kałużyński. Buntownik bywalec. - Warszawa : "Ars", 1998.
 • Edward Redliński. Krfotok, czyli Stanu wojennego nie było. - Warszawa : Muza, 1998.

1997

 • Jerzy Kasprzycki. Korzenie miasta : warszawskie pożegnania. - Warszawa : "Veda", 1997.

1996

 • Małgorzata Baranowska. Warszawa : miesiące, lata, wieki. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1996.

1995

 • Teresa Michałowska. Średniowiecze. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.

1994

 • Encyklopedia Warszawy : praca zbiorowa. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

1993

 • Ryszard Kapuściński. Imperium. - Warszawa : "Czytelnik", 1993.

1992

 • Zbigniew Herbert. Rovigo. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1992.

1990/1991*

 • Zofia Kucówna. Zatrzymać czas. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.

1989/1990

 • Maria i Andrzej Szypowscy. Warszawski Zamek Królewski : zamek Rzeczypospolitej. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1989.

1988/1989

 • Stefania      Grodzieńska. Urodził go "Niebieski Ptak". - Warszawa :      Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1988.
 • Stefan      Kisielewski. Lata pozłacane, lata szare : wybór felietonów z lat      1945-1987. - Kraków :      "Znak", 1989.
 • Józef      Kuropieska. Nieprzewidziane przygody. - Kraków : Wydaw. Literackie,      1988.

1987/1988

 • Maria i Bogdan Suchodolscy. Polska : naród a sztuka : dzieje polskiej świadomości narodowej i jej wyraz w sztuce. - Warszawa : "Arkady", 1988.

1986/1987

 • Aleksander Krawczuk. Poczet cesarzy rzymskich. - Warszawa : "Iskry", 1986.

1985/1986

 • Władysław Kopaliński. Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy,1985.

* Do roku 1991 wybierane były książki roku kulturalnego (od września do sierpnia). Od 1992 roku wybierane są książki roku.

W maju 2008 roku Muzeum Książki Dziecięcej zorganizowało pierwszy Konkurs Literatury Dziecięcej. Jego patronką została Halina Skrobiszewska, wybitny krytyk literacki, zasłużona kierowniczka Muzeum w latach siedemdziesiątych XX wieku, autorka wielu prac badawczych z zakresu literatury dla młodego czytelnika. Patronat nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka.

Konkurs odbywa się rokrocznie, na wiosnę. Jego jury składa się z pracowników Muzeum Książki Dziecięcej, z przewodniczącą Ewą Grudą. Jury ocenia przede wszystkim tekst literacki. Wyjątek stanowią książki autorskie, książki obrazkowe oraz książki, w których zdaniem jurorów nie da się oddzielić tekstu od ilustracji, bo stanowią spójną, nierozerwalną całość.Ilustracje muszą jednak reprezentować wysoki poziom artystyczny i podkreślać walory tekstu.

W konkursie oceniane są książki żyjących autorów polskich, wydane w Polsce w roku poprzedzającym kolejne edycje konkursu i przekazanedo zbiorów MKD jako egzemplarz obowiązkowy lub dar. Jury ma możliwość przyznania nagrody specjalnej dla książki stanowiącej niewątpliwe wydarzenie artystyczne, a niespełniającej jednego z założeń regulaminowych.

Nagrodzone i wyróżnione książki trafiają na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.

Szukaj na stronie

Go to top