Godziny otwarcia

pon.- pt.: 9:00-21:00

sob.: 9:00-17:00

nd.: 9:00-14:00

Więcej...

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna województwa Mazowieckiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Afrykanistycznym, Katedrą Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, Staromiejskim Domem Kultury oraz Festiwalem AfryKamera zaprasza na spotkanie z cyklu Afryka na Koszykowej.

WPP1111 10W debacie wezmą udział: Joanna Stachyra - zastępca dyrektora w Departamencie Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odpowiada m.in. za współpracę rozwojową z krajami afrykańskimi; dr Izabela Will - hausanistka z Katedry Języków i Kultur Afryki UW, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego; dr Karolina Bieniek - politolożka, koordynatorka akcji "Książki dla Gwinei”, związana z Fundacją Art Transparent; dr inż. Wiesław Ptach - inżynier środowiska z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, wykonawca i koordynator projektów współpracy rozwojowej w różnych krajach Afryki, prezes Fundacji Nauka dla Rozwoju; Debatę poprowadzi: dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł - afrykanistka z Katedry Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego;

 

 


 biblioteka plakat bezSowy

Wystawa, pod tym samym powyższym tytułem, prezentowana jest w dwu przestrzeniach: w realnej sali wystawowej "zielonego atrium" Biblioteki oraz na jej stronie internetowej. W postaci cyfrowych  tekstów, obrazów w galerii foto i prezentacji  multimedialnej wystawa niesie wycinkowy przekaz na temat polskiego wkładu  na rzecz kształcenia afrykańskiej młodzieży i dorosłych na rozmaitych poziomach oświaty publicznej i prywatnej odbywającego się w Afryce i w Polsce w XXI w. Konstrukcję hybrydową i szkatułkową wystawy objaśnia szczegółowo mapa wystawy.

Polem refleksji jest polski wkład na rzecz kształcenia afrykańskiej młodzieży i dorosłych na rozmaitych poziomach oświaty publicznej i prywatnej odbywającego się w Afryce i w Polsce w XXI w. Przywołujemy różnorakie przykłady i formuły współpracy instytucji i organizacji obu stron:

• edukacyjne dzieła zgromadzeń misyjnych

• projekty organizacji pozarządowych, władz samorządowych oraz rządowych

• bezpośrednia współpraca akademicka

• współpraca wielostronna z udziałem m.in. organizacji systemu ONZ

Szczególnie eksponowana jest na wystawie Akademia Rybołówstwa i Nauk o Morzu – jako największe na kontynencie afrykańskim przedsięwzięcie edukacyjne Polski i Angoli ukierunkowane na rozwój tzw. "niebieskiej gospodarki" w szerszym regionie (SADC). 

Badanie stanu oświaty w Afryce potrzebne jest do monitorowania i rozumienia procesów transferu wiedzy oraz kierunków zmian społecznych. To obszar wiedzy naukowej mało jeszcze w Polsce rozpoznany. Użyteczny także jako wspomaganie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju. Polskie doświadczenia współpracy edukacyjnej i akademickiej są obustronnie korzystne poznawczo i przekładają się m.in. na prestiż "polskiej marki" nie tylko oświatowej i akademickiej.

Cel wystawy i debaty to także ukierunkowywanie Adresatów na myślenie empatyczne o globalnych i lokalnych uwarunkowaniach, na poparcie społeczne dla polskich pomocowych działań proedukacyjnych w Afryce.Współpraca na rzecz edukacji w Afryce. Polskie działania w XXI w.


Konrad Czernichowski, Oświata a rozwój społeczno-gospodarczy


s. Angelica Jose Wiska, Ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych prowadzony przez siostry Franciszkanki Slużebnice Krzyża (FSK) w Kibeho (Rwanda).


MSZ DWR - Notatka: Ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych w Kibeho (Rwanda).


Kinga Lendzion, Zaangażowanie polskich zgromadzeń zakonnych w rozwój edukacji na Madagaskarze.


Tadeusz Makulski, Adopcja Serca Ruchu Maitri. Szansa edukacyjna dla dzieci z ubogich rodzin Afrykańskich.


Karolina Bieniek, Projekt "Książki dla Gwinei" - współpraca samorządów pod auspicjami UNESCO.


Grzegorz Trela, JUCo – "Polski" uniwersytet w Tanzanii.


"Akademia Niebieskiej Gospodarki w Angolii": plansze wystawowe NAVIMORu i wypowiedzi-cytaty zebrane przez red. Magdalenę Rakowiec.


Fundacja "Nauka dla Rozwoju": doskonalenie zawodowe w dziedzinach: rolnictwo, hodowla, przetwórstwo żywności. Tanzania.


Nina Pawlak i Izabela Will, Dotychczasowa współpraca akademicka pomiędzy Bayero University (BUK), Kano, Nigeria i Uniwersytetem Warszawskim (Katedrą Języków i Kultur Afryki).


NAWA, Informacje dotyczące stypendystów programu im. I. Łukasiewicza pochodzących z krajów afrykańskich oraz cudzoziemców pochodzących z Afryki studiujących w Polsce w latach 2009-2019.


 

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ANGOLA plansze PORTUGAL NOWE.pdf)ANGOLA plansze PORTUGAL NOWE.pdf 6233 kB