Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna województwa Mazowieckiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Afrykanistycznym, Katedrą Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, Staromiejskim Domem Kultury oraz Festiwalem AfryKamera zaprasza na wystawę z cyklu Afryka na Koszykowej na temat:

Współpraca na rzecz edukacji w Afryce. Polskie działania w XXI w.

biblioteka plakat bezSowyWystawa, będąca uzupełnieniem niedawnej debaty pod powyższym tytułem, prezentowana jest w dwu przestrzeniach: w realnej sali wystawowej "zielonego atrium" na parterze Biblioteki oraz na jej stronie internetowej. Polski wkład na rzecz kształcenia afrykańskiej młodzieży i dorosłych sytuujemy na rozmaitych poziomach oświaty publicznej i prywatnej w Afryce i w Polsce w XXI w. Przywołujemy przykłady i formuły współpracy instytucji i organizacji obu stron, takie jak:

  • edukacyjne dzieła zgromadzeń misyjnych
  • projekty organizacji pozarządowych, władz samorządowych oraz rządowych
  • bezpośrednia współpraca akademicka
  • współpraca wielostronna z udziałem m.in. organizacji systemu ONZ

Szczególnie eksponowana jest na wystawie Akademia Rybołówstwa i Nauk o Morzu – jako największe na kontynencie afrykańskim przedsięwzięcie edukacyjne Polski i Angoli ukierunkowane na rozwój tzw. "niebieskiej gospodarki" w szerszym regionie (SADC). Fotografie i filmy z ostatniej fazy technicznego rozruchu wszystkich sekcji nowej uczelni angolskiej, całego jej kampusu, stanowią główną treść wystawy planszowej i wystawy cyfrowej. Przykłady innych przedsięwzięć edukacyjnych prezentowane są w przestrzeni internetowej Biblioteki w postaci cyfrowych  tekstów, obrazów w galerii foto i prezentacji  multimedialnej. Konstrukcję wystawy objaśnia planszowa mapa wystawy.

Kompleksowe opracowanie graficzne wystawy: zespół studentów grafiki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie pod kierunkiem Ewy Sataleckiej.
Koncepcja merytoryczna i koordynacja: Eugeniusz Rzewuski.

 
Konrad Czernichowski, Oświata a rozwój społeczno-gospodarczy


s. Angelica Jose Wiska, Ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych prowadzony przez siostry Franciszkanki Slużebnice Krzyża (FSK) w Kibeho (Rwanda).


MSZ DWR - Notatka: Ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych w Kibeho (Rwanda).


Kinga Lendzion, Zaangażowanie polskich zgromadzeń zakonnych w rozwój edukacji na Madagaskarze.


Tadeusz Makulski, Adopcja Serca Ruchu Maitri. Szansa edukacyjna dla dzieci z ubogich rodzin Afrykańskich.


Karolina Bieniek, Projekt "Książki dla Gwinei" - współpraca samorządów pod auspicjami UNESCO.


Grzegorz Trela, JUCo – "Polski" uniwersytet w Tanzanii.


"Akademia Niebieskiej Gospodarki w Angolii": plansze wystawowe NAVIMORu i wypowiedzi-cytaty zebrane przez red. Magdalenę Rakowiec.


Fundacja "Nauka dla Rozwoju": doskonalenie zawodowe w dziedzinach: rolnictwo, hodowla, przetwórstwo żywności. Tanzania.


Nina Pawlak i Izabela Will, Dotychczasowa współpraca akademicka pomiędzy Bayero University (BUK), Kano, Nigeria i Uniwersytetem Warszawskim (Katedrą Języków i Kultur Afryki).


NAWA, Informacje dotyczące stypendystów programu im. I. Łukasiewicza pochodzących z krajów afrykańskich oraz cudzoziemców pochodzących z Afryki studiujących w Polsce w latach 2009-2019.


 

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ANGOLA plansze PORTUGAL NOWE.pdf)ANGOLA plansze PORTUGAL NOWE.pdf 6233 kB

Szukaj na stronie