Godziny otwarcia

pon.-pt.: 9:00-21:00
sob.: 9:00-17:00
nd.: 9:00-14:00

Wypożyczalni, Czytelni im. St. Kierbedziów i MKD obowiązują odmienne godziny pracy - więcej

 


logo FE Infrastruktura i Srodowisko logonew sig UE EFRR

Projekt Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II został sfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz przez Województwo Mazowieckie.

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS w ramach cyklu czwartkowych spotkań o Azji Wschodniej "Azjatyckie dylematy" zapraszają na spotkanie dyskusyjne:

Polityka Polski wobec Azji Wschodniej

 

Aktualne działania przedstawi:

Paweł Milewski – dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Moderator: prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski – Uniwersytet SWPS

 

29 marca 2018 r. (czwartek), w godz. 18.00-20.00,

Debata jest na żywo transmitowana w Internecie na stronie Biblioteki

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej

Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28,

gmach im. St. Kierbedziów, Wejście III


         Politycy polscy po przełomie 1989 r. koncentrowali swoją uwagę na integracji kraju z regionem atlantyckim w aspekcie politycznym, strategicznym i gospodarczym. Inne kontynenty i kraje spoza cywilizacji zachodniej przez długi czas nie budziły większego zainteresowania. W dodatku dominowało w Polsce ideologiczno-misyjne podejście do świata: potępiania oraz izolowania krajów uznawanych za „niedemokratyczne”, przede wszystkim eks-komunistycznych, a popierania w nich osób oraz organizacji traktowanych jako „demokratyczne”. Szermowano również hasłami potępiania łamania w nich praw człowieka (zawężanych tylko do sfery politycznej). Polska w tej sferze zajmowała stanowisko znacznie bardziej radykalne niż czołowe mocarstwa Zachodu prowadzące w praktyce politykę o wiele bardziej pragmatyczną i dbające przede wszystkim o swoje interesy gospodarcze.

W politycznych kręgach Warszawy oczekiwano naiwnie przez lata, że w azjatyckich państwach komunistycznych, przechodzących w większości skomplikowane procesy transformacji (podobnie jak u naszych wschodnich sąsiadów), dokonają się niezadługo podobne wydarzenia jak w Polsce, a „demokratyczna opozycja” obali system komunistyczny. Do czasu takich zmian starano się ograniczać wszelkie kontakty z nimi do niezbędnego minimum. Dotyczyło to przede wszystkim rozwijających się szybko Chin stających się nową potęgą, ale także Wietnamu i oczywiście Korei Północnej, chociaż przedstawiciele Korei Południowej, z którą rozwijaliśmy pomyślnie współpracę, wielekroć prosili, by Polska na ile może rozwijała także współpracę z reżimem z północy, by przełamywać jego politykę samoizolacji i stymulować wewnętrzne przemiany.

Z Japonią mieliśmy inny kłopot: jej władze zgodziły się wprawdzie uczestniczyć w międzynarodowym programie redukcji polskiego zadłużenia, ale stały na stanowisku, że to decyzja szkodliwa, bo wszelkie długi należy spłacać. W związku z tym Japonia przez wiele lat ograniczała współpracę z Polską, zwłaszcza gospodarczą. Azji Południowo-Wschodniej w Polsce przez długi czas niemal nie dostrzegano. Jedynym krajem tego regionu, którym interesowano się bardziej, była Birma rządzona przez juntę wojskową bojkotowana przez Zachód, przy popieraniu przywódczyni tamtejszej opozycji pani Aung San Suu Kyi, laureatki pokojowej nagrody Nobla.

Dopiero pod koniec lat 90-tych polityka Polski wobec Azji Wschodniej zaczęła się zmieniać na bardziej pragmatyczną i uwzględniać tamtejsze realia. Aktywizacja polityki polskiej wobec Azji nasiliła się dopiero w latach ostatnich, chociaż można odnosić wrażenie, że wielu naszych polityków wciąż nie przyjmuje do wiadomości awansu gospodarczego i politycznego Azji Wschodniej, ani ogromnych przemian, wręcz cywilizacyjnych, jakie się tam dokonują zmieniających strategiczną architekturę świata w skali globalnej.

Aktualną politykę władz RP przedstawi Pan Paweł Milewski, dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku w MSZ, sinolog z wykształcenia, były ambasador w Australii.

                                                               Prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski

                                                          Kierownik Katedry Studiów Azjatyckich

                                                                    Uniwersytetu SWPS

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego, Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych, The Copernicus Journal of Political Science, Stowarzyszeniem Promowania Myślenia Obywatelskiego, Wydziałem Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Światownikiem zapraszają na spotkanie w ramach cyklu Debat Międzynarodowych:

 

Dyplomacja obronna: na frontach polityki bezpieczeństwa

 

 

 
W spotkaniu udział weźmie:
Płk rez. dr inż. Lech Drab – b. Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON, autor książki Dyplomacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa RP (Difin, 2018)
 

Moderator: dr Agnieszka Bryc – UMK Toruń

 

15.03.2018 (czwartek), godz. 18.00-20.00

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28

Gmach im. St. Kierbedziów

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN, zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Debaty Międzynarodowe:

 

Węgry: gulaszowa demokracja?

 

 

Gościem spotkania będzie Andrzej Sadecki (Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia)
Spotkanie poprowadzi dr Agnieszka Cianciara ( Instytut Studiów Politycznych PAN)

 

08 marca 2018 r. (czwartek), w godz. 18.00

Debata jest na żywo transmitowana w Internecie na stronie Biblioteki

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej

Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28,

gmach im. St. Kierbedziów

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Debaty Międzynarodowe:

 

Holocaust made in Poland? Dialog polsko-żydowski na mieliźnie

 

Jak wyjść z impasu w relacjach Polski z Izraelem? Czy kontrowersje wokół nowelizacji ustawy o IPN mogą zaszkodzić strategicznym relacjom Polski z USA? Czy staliśmy się zakładnikiem bieżącej polityki w naszych krajach, czy eskalacja napięcia ma głębsze podłoże? Kto może skorzystać na obecnym impasie, czy... wydarzenia te są inspirowane przez trzecią stronę? Te i inne pytania będą przedmiotem debaty, której paneliści pochylą się nad trudnymi polsko-żydowskimi relacjami w kontekście wspólnej ponad 1000 letniej historii.

 

 

Do jej udziału zaproszeni zostali: 

ks. Michał Jabłoński pastor reformowany w Warszawie, absolwent studiów teologicznych w Warszawie i w Szkocji, laureat nagrody przyznawanej przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów w 2018

 

dr Anna Rataj, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego z pobytami badawczymi na Uniwersytecie w Hajfie w Izraelu i Max-Planck-Instytucie Porównawczego Prawa Publicznego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu, Niemcy
 
Andrzej Potocki, polityk, poseł na Sejm I, II i III kadencji, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Demokratycznej, członek Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, czyli partii ALDE
 
Moderator: dr Artur W. Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 

01 marca 2018 r. (czwartek), w godz. 18.00-20.00

Debata jest na żywo transmitowana w Internecie na stronie Biblioteki

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej

Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28,

Gmach im. St. Kierbedziów

 
 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS w ramach cyklu czwartkowych spotkań o Azji Wschodniej "Azjatyckie dylematy" zapraszają na spotkanie dyskusyjne:

 

Polityka USA wobec Azji Wschodniej

 

 

Gośćmi spotkania będą:

Prof. dr hab. Edward Haliżak  – Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Bohdan Szklarski, prof. UW – Kierownik Pracowni Badań nad Przywództwem, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW i wykładowca Collegium Civitas

Amb. Krzysztof Szumski – wykładowca Uniwersytetu SWPS, b. Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku w MSZ oraz b. ambasador w krajach Azji

Moderator: prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski – Uniwersytet SWPS

 

22 lutego 2018 r. (czwartek), w godz. 18.00-20.00

Debata jest na żywo transmitowana w Internecie na stronie Biblioteki

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej

Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28,

gmach im. St. Kierbedziów

 

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego, Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych, The Copernicus Journal of Political Science, Stowarzyszeniem Promowania Myślenia Obywatelskiego, Wydziałem Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Światownikiem zapraszają na spotkanie w ramach debat międzynarodowych:

 

Polska - Izrael:
Realpolitik w cieniu emocji

 

 

 W spotkaniu udział weźmą:

dr Olaf Osica – b. dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich

Jarosław Kociszewski – Wirtualna Polska, b. korespondent w Izraelu

 

Moderator:

dr Agnieszka Bryc – UMK Toruń

15.02.2018 (czwartek), godz. 18.00-20.00

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28

Gmach im. St. Kierbedziów 

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego, Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych, The Copernicus Journal of Political Science, Stowarzyszeniem Promowania Myślenia Obywatelskiego, Wydziałem Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Światownikiem zapraszają na spotkanie w ramach debat międzynarodowych:

 

Porządki i łady europejskie a interesy Polski

 

W spotkaniu udział weźmie:

dr hab. Jerzy Maria Nowak  – prof. Uczelni Vistula, b. ambasador RP w Hiszpanii, przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej, b. prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.
 

Moderator:

dr Agnieszka Bryc – UMK Toruń

 

08 lutego 2018 (czwartek), godz. 18.00

 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28

Gmach im. St. Kierbedziów

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN oraz Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego, zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Debaty Międzynarodowe:


Migranci w Europie. Budować mury czy mosty?

 


Gośćmi spotkania będą:
dr Marta Pachocka, Jean Monnet Module EUMIGRO, Szkoła Główna Handlowa
dr Jolanta Szymańska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Spotkanie poprowadzi:
dr Agnieszka Cianciara, Instytut Studiów Politycznych PAN

Zapraszamy
01.02.2018 godz. 18:00
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS w ramach cyklu czwartkowych spotkań o Azji Wschodniej "Azjatyckie dylematy" zapraszają na spotkanie dyskusyjne:

 

Dwa cele Xi Jinpinga na stulecie i co z tego wynika?

 

Problemy Chin przedstawi:

Dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW – sinolog i politolog, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Moderator: prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski – Uniwersytet SWPS

 

 

25 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 18.00

Debata jest na żywo transmitowana w Internecie na stronie Biblioteki


Chiny szykują się do obchodów paru rocznic i w związku z tym ich kierownictwo stawia sobie i państwu różne cele, które chcieliby zrealizować.

W tym roku przypada 40-lecie reform Deng Xiaopinga; w 2019 – 70-lecie proklamowania ChRL 2021 r. – stulecie założenia KPCh, a w 2049 - stulecie ChRL Zwłaszcza te dwie ostatnie rocznice się eksponuje.

Komunistyczna Partia Chin została założona z inicjatywy Kominternu w lipcu 1921 roku, w Szanghaju. Dokładna data nie jest pewna. W tym pierwszym, założycielskim zjeździe KPCh brało udział kilkanaście osób, w tym młody Mao Zedong, pracujący jako bibliotekarz na Uniwersytecie Pekińskim (wówczas związanym z uniwersytetem Harvarda w USA). Zjazd był oczywiście nielegalny w kolonialnej metropolii zarządzanej głównie przez konsula brytyjskiego pilnującego interesów mocarstw kolonialnych.

Po przegranej w Polsce wojnie 1920 roku i załamaniu nadziei na szybkie rozszerzenie rewolucji bolszewickiej na Europę, celem Moskwy stało się organizowanie buntów przeciwko panowaniu brytyjskiemu na dużych obszarach Azji. W ten sposób chciano podważyć , a może i obalić, dominację W. Brytanii w świecie, będącej wtedy supermocarstwem kolonialnym.

Była to zupełnie inna epoka i zupełnie inna partia niż ta rządząca dzisiaj w Chinach Przeszła ona znaczącą ewolucję i kilka różniących się zasadniczo etapów rozwoju. I zmieniały się w ciągu tych prawie stu lat same Chiny oraz sytuacja w świecie. Prof. Lynn T. White z Uniwersytetu Princeton w latach ’90 proponował ironicznie, żeby angielski akronim jej nazwy CPC czytać nie jako Communist Party of China, ale jako Capitalist Party of China, bo taki ustrój, jego zdaniem, ona teraz buduje i na swoich dostojnych członków zaprasza chińskich miliarderów, których dzisiaj jest już więcej w Chinach niż w USA.

Władze chińskie chcą uroczyście obchodzić stulecie założenia KPCh, a niewątpliwy awans cywilizacyjny i gospodarczy kraju ukazywać jako sukces jej polityki, zwłaszcza w ostatnich 40 latach, w okresie reform Deng Xiaopinga. Łączy się to z nową „polityką narodową” lansowaną w różnych aspektach przez prezydenta Xi Jinpinga. W polityce wewnętrznej ma to zapewne umocnić legitymizację rządów KPCh i budować dumę narodową.

Politykę obecnego kierownictwa chińskiego i wyzwania stojące przez Chinami przedstawi prof. Bogdan Góralczyk – sinolog i politolog, a także dyplomata (w latach 2003-2008) był ambasadorem w Bangkoku) i wieloletnim pracownikiem MSZ. Zajmuje się on także Węgrami oraz zagadnieniami globalnymi. Obecnie jest dyrektorem Centrum Europejskiego UW.

 

                                                                Prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski

                                                   Kierownik Katedry Cywilizacji Azji Wschodniej

                                                                     Uniwersytetu SWPS

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Afrykanistycznym, Katedrą Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, Staromiejskim Domem Kultury, oraz Festiwalem AfryKamera zaprasza na spotkanie z cyklu Afryka na Koszykowej:

 

Między sztuką a opętaniem. Wokół wystawy afrykańskich przedstawień demonów

 

ilustracja afryka

Celem debaty jest rozwinięcie tematyki i wskazanie kontekstów, w których afrykańskie tradycyjne wierzenia i ekstatyczne praktyki religijne przeobrażają się wraz ze zmianami społecznymi, inspirują twórczość artystyczną w wielu jej  przejawach i gatunkach i same przeobrażają się w sztukę - wizualną, performacyjną, narracyjną estetyczną i leczniczą. 

Gośćmi spotkania będą:

dr Piotr Cichocki – antropolog kultury, muzyk, producent i wydawca. Od wielu lat związany z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. W pracy badawczej zajmuje się relacjami między materialnością, technologią, dźwiękiem i doświadczaniem ich przez człowieka. Badania prowadzi w Malawi i Tanzanii. Jako producent muzyczny jest współpracownikiem wielu afrykańskich i europejskich artystów z obszaru muzyki niezależnej i tradycyjnej.

dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł — afrykanistka, specjalizuje się w kulturach i historii Rogu Afryki. Pracownik Katedry Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego UW.

dr Eugeniusz Rzewuski — b. st. wykładowca języków i kultur Afryki w Uniwersytecie Warszawskim, b. dyplomata

dr Karolina Marcinkowska - antropolożka, prowadziła badania dotyczące kultu owładnięcia przez duchy przodków czumba na Madagaskarze. Zajmuje się komunikacją międzykulturową i sztuką współczesną w Afryce oraz popularyzacją tych zagadnień w Polsce (inicjatywa Africa Remix - https://africaremix.wordpress.com/)

 

  

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28, sala konferencyjna w gmachu im. St. Kierbedziów. Godzina 19:00
Zapraszamy!


O kultach ekstatycznych w Afryce

Zróżnicowane praktyki religijne nazywane przez religioznawców i antropologów kultami opętania (jak również kultami owładnięcia lub nawiedzenia, kultami ekstatycznymi bądź transowymi) są charakterystyczne dla całego obszaru Afryki, jak również terenów, na które odbywała się - zazwyczaj przymusowa - migracja Afrykanów: obu Ameryk, półwyspu Arabskiego i rejonu Zatoki Perskiej. Obecność i aktywność duchów w życiu codziennym i rytualnym jest cechą charakterystyczną niemal wszystkich afrykańskich religii. Kontakt z duchami jest tym samym kwintesencją mistycyzmu ucieleśnionego - a może uduchowionego materializmu - Afrykańczyków.

 Wspólną cechą zróżnicowanych kultów i religii jest relacja pomiędzy adeptem a duchową istotą, która polega na czasowym lub stałym przejęciu kontroli nad człowiekiem przez ducha. Różnią się jednak znacznie charakterem nawiedzających duchów (1), kształtem rytualnego życia (2), czy wpływem na życie jednostek i społeczności (3).

 (1) Do istot opętujących (nawiedzających) należeć mogą duchy przodków, animistyczne (zwierzęce), związane z żywiołami i otaczającym krajobrazem, duchy reprezentujące przedstawicieli obcych grup etnicznych (jak choćby kolonizatorów), czy obcego pochodzenia obiektów (takich jak pociąg czy gitara), a w przypadku monoteizmów - duchy świętych, aniołów czy nawet Chrystusa - lub przeciwnie diabłów.

 (2) Kojarzący się z afrokaraibskim wodu spazmatyczny taniec jest tylko jedną z rozlicznych form opętania. Taniec najczęściej tworzy przestrzeń nawiązywania społecznych relacji z opętującymi duchami, kontaktu z nimi i dawania im różnego rodzaju przebłagalnych podarunków. Niemniej jednak bardzo częstymi kontekstami praktyk religijnych są sny, wizje, a w dzisiejszych czasach elektroniczne media. Duchy mogą przynosić choroby atakujące wierzchowca (jak w niektórych kultach nazywa się osobę opętaną), lecz mogą również pomagać lekarzom. Mogą informować o przeszłości, diagnozując przekleństwa lub artykułując gniew zmarłych, ale także przepowiadać przyszłość.

 (3) Osoby opętane bardzo rzadko bywały wyłączane ze społeczności. Zdecydowanie częściej opętanie było wstępem do objęcia rozpoczęcia tradycyjnej praktyki lekarskiej, a niemal zawsze wiązało się ze specjalnym traktowaniem takich osób, a więc odmienną dietą czy ubiorem. Opętanie oznaczało raczej, że w życiu społeczności pojawiała się kolejna osoba - duch, a nie znikał niosący go człowiek, chociaż często w konsekwencji oznaczało to chorobę, a w przypadku niewłaściwego potraktowania ducha - nawet śmierć.

 Współczesne formy kultów ukształtowały się historycznie w procesie kolonizacji kontynentu (jak również tworzeniu diaspor afrykańskich niewolników), zawierając elementy pochodzące z różnych źródeł kulturowych, jak i odpowiadając na rozterki społeczności znajdujących się pod militarną i ekonomiczną presją. Nie wydaje się, żeby miały stać się kulturowym przeżytkiem, wręcz przeciwnie, zdają się rozwijać dynamicznie w czasach globalizacji i przyspieszenia. Z jednej strony sieci internetowe i telefonie komórkowe pozwalają na nowo konceptualizować niematerialne, mobilne działania duchów, z drugiej strony praktyki rytualne w niewiele zmienionej formie rozwijają się w bardziej zinstytucjonalizowanych ramach chrześcijaństwa charyzmatycznego.

 

Piotr Cichocki

Popobawa : skrzydlak–nietoperz, gwałciciel.
(w j. suahili popo – ‘gacek’, bawa – ‘skrzydło’)

popobawa2Wyobraźnię rzeźbiarską Makonde inspirują nie tylko duchy z rodzimego kanonu wierzeń, przesądów i obrzędów ich dawnej ludowej tradycji. Adoptowali oni szatana (shetani) wspólnego tradycji islamskiej i chrześcijańskiej, utożsamili arabskie dżinny z bantuskimi duchami pepo, asymilowali je i zintegrowali w jeden świat wyobrażonych istot nadprzyrodzonych. Powyższy detal z rzeźby Hosseina Anangangoli jest to jedyny znany mi w sztuce Makonde przykład motywu olbrzymiego nietoperza dominującego nad grupą postaci ludzkich i duchów. Nietoperz zaś nieodparcie kojarzy się we Wschodniej Afryce z żywą legendą o demonie Popobawa.

Popobawa to rzadki gość w bestiarium artystów, przybysz, który nie został chyba jeszcze ‘zmakondyzowany’. Jak konstatują znawcy tematu, Popobawa ma przypuszczalnie rodowód zanzibarski, kojarzony jest z wyspami Unguja (Zanzibar) i Pemba, zwłaszcza środowiskami wiejskimi. Postrach i legenda o Popobawa zaistniały tam stosunkowo niedawno – dopiero w latach 60. ub. wieku. Sam styl shetani w rzeźbie zrodził się niewiele wcześniej niż zanzibarski upiór zalągł się w lokalnym folklorze suahilskich wysp.

Prawdopodobnie podłożem do narodzin Popobawa stały się procesy społeczne końcowej fazy sułtanatu i rewolucyjnego wrzenia po niepodległości Zanzibaru na przełomie lat 1963/1964 i lat następnych – do czasów dzisiejszych. Dla muzułmańskich zanzibarczyków Popobawa jest albo czartem albo dżinnem. Ale na wyspie Zanzibar mieszka od kilku pokoleń mała diasporalna społeczność Makonde – potomków imigrantów z Mozambiku, zachowawcza w swojej tożsamości, światopoglądzie, kosmogonii. Chociaż nie ma akurat wśród nich znanych rzeźbiarzy to może także i przez to środowisko wątek Popobawa trafił do rzeźby Makonde. Przede wszystkim jednak jest to temat nośny w przekazie ustnym i medialnym.

Tak jak wyobrażenia samej postaci Popobawa, również jej legenda przekształca się, stając się wieloaspektową narracją. Jest wyraźnie instrumentalnie upolityczniana, także poza swoim zanzibarskim matecznikiem (Walsh 2009). Stała się też domeną nie zawsze czytelnych symboli i kodów kulturowych i dyskursywnych tabu - m.in. w domenie zachowań i w komunikowaniu o seksie a zwłaszcza wśród mniejszościowych LGBT (Thompson 2017). Psychologowie uznają relacje ofiar rzekomych napaści przez Popobawę za typowe przypadki halucynacji i koszmarów sennych doznawanych jako objaw porażenny (sleep paralysis). Nie istnieją w szerszej skali, jak się wydaje, kulty transowe związane z Popobawa. Popobawę trzeba rozpoznać i zabić a nie płoszyć. Przekonanie o polimorficznej naturze czyli różnopostaciowości upiora, który potrafi zmieniać swój wygląd z ludzkiego na zwierzęcy (teriantropia) skutkuje podejrzeniem rzucanym przede wszystkim na ludzi. Przez takie pochopne podejrzenia zamordowano już wiele niewinnych osób. Popobawa to temat destabilizujący psychologię społeczną Wschodniej Afryki. ‘Sejsmiczne’ echa kolejnych fal histerii nt. Popobawa próbowała uchwycić znana reporterka i pisarka Małgorzata Szejnert (dziękuję Autorce za przyzwolenie na cytowanie):

„[…] Nie wiadomo, gdzie jest dom Popobawy i kim jest on sam, istotą ludzką, nietoperzem czy duchem, dlaczego pojawia się w tym właśnie miesiącu i roku, czy można go zabić, jeśli przybiera postać człowieka, i na jak długo gwarantuje to spokój. […]

Z opowieści nagromadzonych przez różnych badaczy i dziennikarzy wynika jednak, że może także wyglądać inaczej. Na przykład jak karzeł z ostrymi uszami i jednym cyklopowym okiem albo jak biały drżący pies, który potem przybiera ludzką postać. Może być także grubym męskim głosem wydobywającym się z gardła wiejskiej dziewczynki – jak w 1971 roku. Opanował Fatumę z wioski na Pembie i oznajmił przez nią, że musi przemówić, bo ludzie wątpią w jego istnienie, i niech się mają na baczności. Kiedy mówił, z dachu sąsiedniego budynku usłyszano hałas, jakby jechał po nim samochód. Ale żadnego samochodu ani żadnego motoru nie było w pobliżu. Mieszkańcy wioski natychmiast zawiesili na pniu figowca karteczki ze słowami z Koranu i złożyli się na kozę ofiarną.

            Pojawieniu się Popobawy towarzyszy na ogół ciężki gryzący smród (polskie diabły też śmierdzą – siarką piekielną). Ludzie czują przejmujące zimno. Słyszą chrobot niewidocznych pazurów. Zły atakuje w nocy, czasem w różnych miejscach jednocześnie, jakby mógł się wcielić naraz w wiele postaci. Cała wioska jest zagrożona. Może także atakować w Stone Town, Ng’ambo, a nawet w Dar es Salaam, ale woli wioski. Wchodzi do domów i szuka ludzi zatopionych we śnie, raczej mężczyzn niż kobiety. Przygniata ich piersi i żebra, sprawia, że człowiek staje się bezwładny, sparaliżowany. Nie może krzyczeć, nie może oddychać. Prawie się dusi, ale nie umiera. Popobawa go gwałci, to trwa bardzo długo, godzinę. Ten stosunek jest zawsze analny, nawet gdy atakowana jest kobieta. Napastnik nie rani ofiary, lecz nią poniewiera, upokarza ją, upadla.

            Ofiary mówią, że wolałyby doznać ciężkich ran. Wstydzą się przyznać do tego, co je spotkało, lecz tylko głośne wyznanie może ocalić przed następnym gwałtem. Tak jakby demon wymuszał na nich drugą hańbę.

            Popobawa nigdy nie atakuje ludzi, którzy śpią na zewnątrz. Kiedy więc zaczynają krążyć pogłoski o tym, że się zbliża, całe wioski wylegają na dachy, tarasy, trawniki, plaże.”

Małgorzata Szejnert (2011),

Zob. też:

Jansen Henriette, (1996). Popobawa is dead! Tanzanian Affairs. January 1, 1996

http://www.tzaffairs.org/1996/01/popobawa-is-dead/

Popobawa.- Wikipeadia https://en.wikipedia.org/wiki/Popobawa

Szejnert Małgorzata (2011). „Dom żółwia. Zanzibar”.Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011. s. 244-246.

Thompson Katrina Daly. (2017). Popobawa, Tanzanian Talk, Global Misreadings. Indiana University Press. https://muse.jhu.edu/book/49867

Walsh, Martin. (2009). The politicisation of Popobawa: changing explanations of a collective panic in Zanzibar. Journal of Humanities. 1. 23-33.

Także http://swiadomesnienie.pl/paraliz-senny-co-to-jest-i-jak-go-przerwac/

oraz film dokumentalny :

The Nightmare. 2008, Gray Brothers, 2008, 45 min. (film w znacznej części poświęcony histerii wokół Popobawa na Zanzibarze, z udziałem ww. antropologa Martina Walsha).

http://openanthcoop.ning.com/video/the-nightmare-gray-brothers-45-hd#sthash.36xavB0u.dpbs
http://openanthcoop.ning.com/video/the-nightmare-gray-brothers-45-hd

Eugeniusz Rzewuski

04/01/2018

Kontakt

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
Logo Jak Dojade.pl     Jak dojadę?
Wskazówki dojazdu dostępne w serwisie jakdojade.pl
Informacje: tel. 22 628 31 38
info@koszykowa.pl

Szukaj na stronie