logo FE Infrastruktura i Srodowisko UE EFRR

Projekt Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II został sfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz przez Województwo Mazowieckie (w ramach wkładu własnego).

Nagroda im. Kierbedziów została ustanowiona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy w 2005 r., na cześć fundatorów jej zabytkowej siedziby. W tym roku specjalne kolegium Biblioteki na Koszykowej przyznało nagrody w siedmiu kategoriach: nagroda kierbedziow

  • Działalność na rzecz środowiska lokalnego
  • Kreowanie nowoczesnego wizerunku biblioteki
  • Działalność wielokulturowa
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Działalność instrukcyjno-metodyczna i wydawnicza
  • Rozwój i modernizacja sieci bibliotecznej
  • Samorządy przyjazne bibliotece

Laureaci Nagrody to współcześni "Kierbedziowie" - osoby i instytucje (biblioteki) szczególnie zaangażowane w działalność na rzecz książki i czytelnictwa oraz zasłużone dla rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu.

Laureaci w roku 2019

W kategorii "Działalność na rzecz środowiska lokalnego": Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek

W kategorii "Kreowanie nowoczesnego wizerunku biblioteki": Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

W kategorii "Kreowanie nowoczesnego wizerunku biblioteki": Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

W kategorii "Działalność wielokulturowa": Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie

W kategorii "Działalność wielokulturowa": Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

W kategorii "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych": Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

W kategorii "Działalność instrukcyjno-metodyczna i wydawnicza": Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza

W kategorii "Rozwój i modernizacja sieci bibliotecznej": Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno

W kategorii "Samorząd przyjazny bibliotece": Jacek Kowalski Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

W kategorii "Samorząd przyjazny bibliotece": Dariusz Tomasz Bielecki Wójt Gminy Pomiechówek

Nagroda im. Kierbedziów za inspirowanie debat o historii Warszawy i Mazowsza dla prof. dr hab. Mariana Marka Drozdowskiego

Nagroda im. Kierbedziów za upowszechnianie wiedzy o historii i współczesności Warszawy dla Joanny Jaszek-Bieleckiej

Laureaci w roku 2018

W kategorii "Samorząd przyjazny bibliotece": Tadeusza Mikulski Burmistrz Miasta Garwolin

W kategorii "Samorząd przyjazny bibliotece": Janusz Budny Wójt Gminy Wiązowna

W kategorii "Rozwój sieci bibliotecznej": Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

W kategorii "Nowoczesny wizerunek biblioteki": Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

W kategorii "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych": Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

W kategorii "Praca z czytelnikiem dziecięcym”: Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie

W kategorii "Działalność na rzecz bibliotek publicznych w powiecie": Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie

W kategorii "Pielęgnowanie tożsamości regionalnej": Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu

W kategorii "Działalność na rzecz społeczności lokalnej": Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie

Nagroda im. Kierbedziów za "Upowszechnianie dziejów Biblioteki": Joanna Popłońska

Nagroda im. Kierbedziów za cykl "Tłuszczańskie Biesiady z Książką": Biblioteka Publiczna w Tłuszczu

Nagroda im. Kierbedziów za prowadzenie cyklu debat poświęconych Azji: prof. dr hab. Krzysztofa Gawlikowskiego

Laureaci w roku 2011

W kategorii "Innowacyjne formy pracy z czytelnikiem dziecięcym": Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

W kategorii "Pielęgnowanie tożsamości regionalnej": Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie

W kategorii "Działalność na rzecz społeczności lokalnej": Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu

W kategorii "Działalność na rzecz bibliotek publicznych w powiecie": Książnica Płocka im. W. Broniewskiego

W kategorii "Samorząd przyjazny bibliotece": Marian Soszyński, Burmistrz Gminy Kałuszyn i Dariusz Łukaszewski, Wójt Gminy Kadzidło

Laureaci w roku 2009

W kategorii "Innowacyjne formy pracy z czytelnikiem dziecięcym": Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

W kategorii "Pielęgnowanie tożsamości regionalnej": Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle (powiat ostrołęcki)

W kategorii "Działalność na rzecz społeczności lokalnej": Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach

W kategorii "Działalność na rzecz bibliotek publicznych w powiecie": Miejska Biblioteka Publiczna im. J.A. i A.S. Załuskich w Radomiu

W kategorii "Internetowy wizerunek biblioteki publicznej": Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim

Laureaci w roku 2008

Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Wołominie za pracę z młodym czytelnikiem

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. J. Kochanowskiego w Zwoleniu za pielęgnowanie tożsamości regionalnej

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie za działalność na rzecz społeczności lokalnej

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy za budowanie wspólnoty lokalnej w Osiedlu Anin

Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim za działalność na rzecz bibliotek publicznych w powiecie

6. Powiatowa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przysusze za działalność na rzecz bibliotek publicznych w powiecie

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy za komputeryzację placówek bibliotecznych w Dzielnicy

Leonard Napiórkowski za rzeczowe i finansowe wspieranie inicjatyw kulturalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku

Michał Hilchen za wkład w organizowanie sesji varsavianistycznych i wspieranie inicjatyw bibliofilskich Biblioteki

Laureaci w roku 2007

Profesor Władysław Bartoszewski - za wielką hojność darczyńcy i niezawodną przyjaźń okazywaną Bibliotece;

Mieczysław Bieleń - za bezinteresowne wspieranie bibliofilskich inicjatyw Koszykowej;

Małgorzata i Wiesław Faberowie - za czułą opiekę nad dawną książką i mistrzowską konserwację najcenniejszych zbiorów;

Ksiądz Krzysztof Gonet - za szczodrą pomoc w komputeryzacji bibliotek publicznych Mazowsza;

Ewa Jakubowska - za wysokie walory artystyczne projektów plastycznych i ciche współtworzenie genius loci;

Adam Kilian - za inspirowanie i aranżację wystaw propagujących twórczość dla dzieci;

Roman Nowoszewski - za nieoceniony wkład w działalność wydawniczą Biblioteki;

Joanna Papuzińska-Beksiak - za wieloletnie zaangażowanie we wszechstronny rozwój Muzeum Książki Dziecięcej;

Hanna Widacka - za bezinteresowną pomoc w opracowaniu zbiorów specjalnych Działu Sztuki i Rzemiosł Artystycznych

Laureaci w roku 2006

W kategorii "Praca z młodym czytelnikiem": Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży.

W kategorii "Pielęgnowanie tożsamości regionalnej": Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce.

W kategorii "Internetowy wizerunek biblioteki publicznej": Biblioteka Publiczna w Łomiankach. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

W kategorii "Działalność na rzecz mieszkańców dzielnicy": Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

W kategorii "Samorządy przyjazne bibliotece": Jan Krzysztof Białek – Burmistrz Tłuszcza.

Laureaci w roku 2005

W kategorii "Praca z młodym czytelnikiem": Biblioteka dla dzieci im. Wandy Chotomskiej w Płocku. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

W kategorii "Pielęgnowanie tożsamości regionalnej": Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego.

W kategorii "Internetowy wizerunek biblioteki publicznej": Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

W kategorii "Działalność na rzecz bibliotek publicznych w powiecie": Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie.

W kategorii "Samorządy przyjazne bibliotece": Samorządy Miasta Mińsk Mazowiecki i Powiatu Mińskiego. Samorząd Gminy Lesznowola.

kafelek ukr

 

BW

 

logo legimi

Empik Go White CMYK

 

ibuk libra logotyp

 

Kontakt

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
Logo Jak Dojade.pl Jak dojadę?
Wskazówki dojazdu dostępne w serwisie jakdojade.pl
Informacje: tel. 22 628 31 38
info@koszykowa.pl