Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

logo FE Infrastruktura i Srodowisko UE EFRR

Projekt Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II został sfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz przez Województwo Mazowieckie (w ramach wkładu własnego).

nagroda kierbedziowNagroda im. Kierbedziów została ustanowiona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy w 2005 r., jako swoisty hołd dla patronów nagrody, Eugenii i Stanisławów Kierbedziów – fundatorów zabytkowej siedziby Biblioteki na Koszykowej. Od tego czasu nagrody wręczane są nie tylko wyróżniającym się bibliotekarzom i bibliotekom Mazowsza, lecz także osobom i instytucjom wspierającym rozwój bibliotek w województwie mazowieckim. Nagrody im. Kierbedziów wyłaniają ze środowiska bibliotekarskiego placówki wyjątkowe, działające wzorcowo i przekraczające oczekiwania. Honorują także wybitne postaci: mentorów, autorytety i mecenasów bibliotekarstwa.  Laureaci to współcześni "Kierbedziowie" – osoby i instytucje szczególnie zaangażowane w działalność na rzecz książki i czytelnictwa oraz zasłużone dla rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu.  Corocznie do grupy uhonorowanych dołączają kolejni laureaci, którzy otrzymują wyróżnienia w kilku kategoriach.

 


Laureaci w roku 2022

Nagroda w kategorii Praca z Czytelnikiem: Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce

Nagroda w kategorii Praca z Czytelnikiem: Biblioteka Publiczna W Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - Wypożyczalnia Dla Dorosłych i Dzieci Nr 124 – „Zielona”

Nagroda w kategorii Działalność instrukcyjno-metodyczna: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk  w Mordach

Nagroda w kategorii Działalność instrukcyjno-metodyczna: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Nagroda w kategorii Pielęgnowanie Tożsamości Regionalnej: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Nagroda w kategorii Pielęgnowanie Tożsamości Regionalnej: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Nagroda w kategorii Działalność Kulturalna: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Nagroda w kategorii Działalność Kulturalna: Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie

Nagroda w kategorii Współpraca Biblioteki Z Samorządem: Wójt Gminy Siennica oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

Nagroda w kategorii Zasłużony Dla Bibliotek Mazowsza: Elżbieta Stąpór


BW

 

logo legimi

Empik Go White CMYK

 

ibuk libra logotyp

 

Kontakt

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
Logo Jak Dojade.pl Jak dojadę?
Wskazówki dojazdu dostępne w serwisie jakdojade.pl
Informacje: tel. 22 628 31 38
info@koszykowa.pl