Czytelnie i usługi

Na terenie całej Biblioteki Czytelnicy mają możliwość: korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, podłączenia własnych urządzeń do bezprzewodowego Internetu, dostępu do bazy danych subskrybowanych przez Bibliotekę (wyjątek stanowi baza prawnicza Lex Omega, które jest dostępna jedynie w Czytelni im. Faustyna Czerwijowskiego), korzystania z usług reprograficznych za pośrednictwem Pracowni Kserograficznej lub samodzielnego wykonywania wydruków i kserokopii przy pomocy urządzeń wielofunkcyjnych i bezpłatnego skanowania wybranych zbiorów. Więcej informacji na temat usług Biblioteki znajduje się w regulaminach i cennikach.


Pon. - pt.: 9:00 - 21:00
Sob., nd.: nieczynne

 
 

Archiwum B.P. m. st. Warszawy

Archiwum Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
 • tel.:
  22 827 52 16
 • e-mail:
  archiwum@koszykowa.pl
 • Czynna:
  pon., śr.: 10:00-14:00
 • Adres:
  ul. Chmielna 20 m. 2; domofon 102

W Archiwum zgromadzona jest dokumentacja dotycząca działalności Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy od początku jej istnienia oraz akta ilustrujące proces powstawania tej instytucji, datowane od roku 1861. Zachowały się również dokumenty związane z budową w latach 1912-1914 ofiarowanego Bibliotece przez Eugenię Kierbedziową gmachu im. Stanisławów Kierbedziów, przy ulicy Koszykowej 26. Archiwum, pełniąc też funkcję archiwum zakładowego, gromadzi, opracowuje i przechowuje dokumenty przejmowane sukcesywnie z poszczególnych działów Biblioteki. W Archiwum jest też Kolekcja Publikacji - archiwalne egzemplarze wszystkich wydawnictw Biblioteki (od 1907 r.) oraz zbiór fotografii Biblioteki i jej placówek na terenie Warszawy (od 1920 r.).

Z Czytelni Archiwum można korzystać po uzyskaniu zgody Dyrekcji Biblioteki i telefonicznym uzgodnieniu terminu z kierownikiem Archiwum.