Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Informator ukazuje się od 1992 r. Opis każdego pisma zawiera aktualne dane: tytuł, podtytuł, dodatki do tytułu, nazwisko redaktora naczelnego, miejsce wydania, wydawcę, rok (tu uwzględniamy datę początkową ukazywania się czasopisma), dane teleadresowe, ISSN. Zasięg terytorialny i częstotliwość odnotowane są wtedy, gdy deklaruje je wydawca lub są możliwe do ustalenia. Przy wydawnictwach mających charakter dodatku bez osobnego adresu i ISSN zastosowano odsyłacze do tytułu macierzystego. Tytuły zamknięte lub zawieszone oznaczone są gwiazdką. Informator zaopatrzony jest w indeks krzyżowy, obejmujący nazwiska redaktorów i wydawców, nazwy wydawnictw, instytucji i organizacji, miejscowości, gmin i powiatów oraz dzielnic Warszawy.

Opisy sporządzane są wyłącznie z autopsji na podstawie zasobu prasy lokalnej w zbiorach Działu Varsavianów i aktualizowane w kolejnych edycjach informatora według ostatniego posiadanego numeru czasopisma.

Informujemy, że innym źródłem wiadomości o prasie lokalnej ubiegłych lat (od 1989 r.) są roczniki Bibliografii Warszawy i województwa warszawskiego za lata 1992-1998, wydane w formie kodeksowej oraz komputerowe bazy Bibliografii Warszawy i aglomeracji od 1999 roku, dostępne na stronie Biblioteki.

 

Warszawska prasa lokalna i środowiskowa 2023

Warszawska prasa lokalna i środowiskowa 2022

Warszawska prasa lokalna i środowiskowa 2021

Warszawska prasa lokalna i środowiskowa 2020

Warszawska prasa lokalna i środowiskowa 2019

Warszawska prasa lokalna i środowiskowa 2018

Warszawska prasa lokalna i środowiskowa 2017

Warszawska prasa lokalna i środowiskowa 2016

Warszawska prasa lokalna i środowiskowa 2015

Warszawska prasa lokalna i środowiskowa 2014

Warszawska prasa lokalna i środowiskowa 2013

Warszawska prasa lokalna i środowiskowa 2012

Warszawska prasa lokalna i środowiskowa 2011

Warszawska prasa lokalna i środowiskowa 2010

Warszawska prasa lokalna i środowiskowa 2009

Warszawska prasa lokalna i środowiskowa 2008