Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Działalność wydawnicza od początku istnienia Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego jest ważnym aspektem działań instytucji, która należy do największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce.  

Powstała w 1907 roku placówka posiada jeden z największych w kraju zbiorów (niemal 2 mln woluminów). Pełni funkcję biblioteki wojewódzkiej dla Mazowsza i biblioteki powiatowej dla powiatu warszawskiego. Realizuje też zadania wynikające z funkcji biblioteki o statusie naukowym, a do nich właśnie należy m.in. działalność wydawnicza (a także organizacja sesji i konferencji, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury i nauki, uczestnictwo w projektach krajowych i zagranicznych itp.). 

Biblioteka publikuje recenzowane autorskie i wieloautorskie monografie naukowe, wydawnictwa periodyczne (np. mające wyjątkowy status na gruncie polskich badań miejskich „Sesje Varsavianistyczne”), opracowania o charakterze podręcznikowym i popularnonaukowym, bibliografie, materiały instrukcyjno-metodyczne, dokumentacyjne i popularyzatorskie (przede wszystkim z zakresu nauk związanych z książką i literaturą, informacją naukową, czasopiśmiennictwem, czytelnictwem), a także opatrzone naukowym komentarzem albumy i bibliofilskie edycje literatury pięknej, dokumentów prywatnych i druków ulotnych. Publikacje są efektem nie tylko statutowej działalności placówki w zakresie pełnienia funkcji biblioteki naukowej, lecz także finansowanych zewnętrznie projektów naukowych i kulturalnych.  

Publikacje wydawane w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego wpisują się w zakres dziedziny nauk humanistycznych (zwłaszcza dyscyplin: historia, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, polonistyka) oraz dziedziny nauk społecznych (m.in. dyscypliny: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, pedagogika). Za autorstwo odpowiadają osoby związane z pracą naukowo-dydaktyczną oraz z praktyką bibliotekarską, nie tylko te zatrudnione w instytucji. Publikacje Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego skierowane są do środowisk akademickich, bibliotekarskich, nauczycielskich itd. Znaczna część opracowań po digitalizacji jest bezpłatnie dostępna na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. 

 

 

Szukaj na stronie