Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Kontakt dla czytelników - informacje ogólne

Dział Informacyjno Bibliograficzny
E-mail: Informatorium@koszykowa.pl
Telefon: 22 628 31 38; 22 537 41 73

Kontakt dla czytelników - wypożyczanie zbiorów

Wypożyczalnia
E-mail: Wypozyczalnia@koszykowa.pl
Telefon: 22 537 41 18

Sekretariat

E-mail: Biblioteka@koszykowa.pl
Telefon: 22 537 41 58

Dyrektor

dr Michał Strąk
E-mail: Michal.Strak@koszykowa.pl
Telefon: 22 621 78 52

Zastępca Dyrektora ds. Bibliotecznych

dr Agnieszka Strojek
E-mail: Agnieszka.Strojek@koszykowa.pl
Telefon: 22 537 41 62

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych

st. kustosz Jacek Niemir
E-mail: Jacek.Niemir@koszykowa.pl
Telefon: 22 629 47 48

Zastępca Dyrektora ds. Relacji Zewnętrznych

Dorota Lutomirska
E-mail: Dorota.Lutomirska@koszykowa.pl
Telefon: 22 537 40 36

Zarząd Koła SBP

         Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy
         ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa   

 

Dorota Polej, przewodnicząca

Oddział Opracowania Rzeczowego

tel. 22 53 74 188

 

Ewa Sałachewicz, zastępca przewodniczącej

Oddział Opracowania Alfabetycznego

tel. 22 53 74 145

 

Ewa Skwarek, sekretarz

Odział Opracowania Rzeczowego

tel. 22 53 74 140    

        

Danuta Błońska, skarbnik

Oddział Opracowania wydawnictw Ciągłych

tel. 22 53 74 127   

 

Beata Bujnowska, członek zarządu

Dział Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii

e-mail: beata.bujnowska@koszykowa.pl

tel. 22 5374 131 / 139

 

Jak zapisać się do SBP
Statut SBP
Strona główna SBP
Formularz deklaracji
Informacja o składkach członkowskich

Adres

ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa
skr. poczt. 365

Jak do nas trafić?

Dojazd wszystkimi autobusami i tramwajami przejeżdżającymi przez pl. Konstytucji oraz metrem do stacji Politechnika

Pokaż mapę Google w nowym oknie

 

   
   

Kompletne informacje na temat adresów e-mail i telefonów do poszczególnych działów Biblioteki znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (lista działów dostępna w menu po prawej stronie)


Information for readers – general enquires

Reference Department
E-mail: Informatorium@koszykowa.pl
Phone: 22 628 31 38; 22 537 41 73

Information for readers – book rentals

Circulation Desk
E-mail: Wypozyczalnia@koszykowa.pl
Phone: 22 537 41 18

Secretary’s office

E-mail: Biblioteka@koszykowa.pl
Phone: 22 537 41 58

Library Director

dr Michał Strąk
E-mail: Michal.Strak@koszykowa.pl
Phone: 22 621 78 52

Deputy Director of Library Services

dr Agnieszka Strojek
E-mail: Agnieszka.Strojek@koszykowa.pl
Phone: 22 537 41 62

Deputy Director for General Affairs

st. kustosz Jacek Niemir
E-mail: Jacek.Niemir@koszykowa.pl
Phone: 22 629 47 48

Deputy Director of External Relations

Dorota Lutomirska
E-mail: Dorota.Lutomirska@koszykowa.pl
Phone: 22 537 40 36

Address

ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa
P. O. Box 365

How to find us?

You can get to us by tube (Line M1, Metro Politechnika station), by tram, or by bus (to Pl. Konstytucji, Metro Politechnika).

Open Google Maps in a new window

 

For more information on address and phone numbers, please visit Biuletyn Informacji Publicznej (the full list of departments is available in the right-side menu).