Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Rada Wydawnicza Biblioteki Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego dokładnie przegląda i rozważa zawartość proponowanych publikacji, aby upewnić się, że pasują do jej profilu wydawniczego, a także ocenia teksty pod kątem ich oryginalności, przydatności i poziomu merytorycznego.  

Propozycje, które nie spełniają podstawowych standardów merytorycznych i językowych, naruszają dobra osobiste i zasady etyczne i/lub nie odpowiadają profilowi wydawnictwa, są odrzucane na etapie wstępnym. 


Propozycje publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy czym w zgłoszeniu należy podać: 

 • tytuł publikacji, imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za autorstwo całości lub części i za ewentualną redakcję;
 • charakter publikacji (naukowa, popularnonaukowa, popularyzatorska, instrukcyjna itd.);
 • objętość publikacji w arkuszach wydawniczych.
 • spis treści i/lub konspekt publikacji;
 • informacje o liczbie i rodzaju ewentualnych tabel, grafów, aneksów, załączników i ilustracji, ich lokalizacji w tekście, pochodzeniu; jeśli ilustracje nie znajdują się w domenie publicznej, należy także dołączyć zgodę osób posiadających do nich prawa autorskie na ich wykorzystanie;
 • w przypadku tekstu naukowego – propozycję i dane osób mogących potencjalnie zrecenzować publikację;
 • informację o możliwości wydania tekstu w formie elektronicznej i zamieszczenia jej w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej na określonej licencji;
 • potencjalną grupę odbiorczą;
 • informację o finansowaniu

 

Po wstępnej akceptacji wewnętrznej tekst proponowanej publikacji zostaje poddany weryfikacji przez program antyplagiatowy, a następnie – jeżeli ma charakter naukowy – zewnętrznej recenzji eksperckiej, przy czym: 

 • tekst publikacji recenzuje przynajmniej jedna osoba kompetentna w danej dziedzinie, posiadająca przynajmniej stopień naukowy doktora i afiliowana przy polskiej lub zagranicznej instytucji naukowej, niepozostająca w konflikcie interesów z osobami odpowiedzialnymi za autorstwo lub redakcję całości publikacji lub jej części;
 • osoby przeprowadzające recenzje nie mogą: korzystać z żadnej wiedzy na temat tekstów przed ich publikacją, ujawniać ich w całości lub części osobom trzecim, wykorzystywać dla własnej korzyści, stosować w ich ocenie nieobiektywnych i personalnych komentarzy; mogą i powinny natomiast: współpracować z osobami odpowiedzialnymi za autorstwo lub redakcję publikacji, poprzez merytorycznie uargumentowane uwagi wpływać na jej ostateczny kształt, informować o wątpliwościach dotyczących zarówno poziomu merytorycznego tekstu, jak i etyki, oryginalności, plagiatów itp.;
 • jeśli publikacja zostaje poddana dwóm recenzjom, a ich konkluzje są w znacznym stopniu sprzeczne, tekst może zostać przekazany do trzeciej, ostatecznej recenzji;
 • osoba recenzująca musi przekazać tekst recenzji we wcześniej uzgodnionym terminie; jeśli z jakiegoś powodu nie jest w stanie dotrzymać terminu lub chce zrezygnować z recenzowania publikacji, musi o tym niezwłocznie poinformować wydawcę.
 • recenzja kończy się konkluzją o przyjęciu tekstu do publikacji, akceptacji pod warunkiem wprowadzenia koniecznych zmian lub odrzuceniu propozycji;
 • osoby odpowiedzialne za autorstwo lub redakcję publikacji otrzymują tekst recenzji do wglądu i są zobowiązane do wprowadzenia ewentualnych zmian wynikających z uwag i sugestii recenzenckich.

 

Zaakceptowany tekst zostaje poddany: 

 • dwuetapowej redakcji, korekcie językowej i technicznej z ewentualnymi elementami redakcji merytorycznej, składowi i łamaniu, opracowaniu typograficznemu i graficznemu wnętrza i okładki (wraz z autorską/redakcyjną autoryzacją); dokonują ich osoby wskazane przez wydawcę lub zaproponowane przez osoby zgłaszające publikację i zaakceptowane przez wydawcę; jeśli publikacja wychodzi w już istniejącej serii wydawniczej, zostaje do niej dostosowana edytorsko, typograficznie i graficznie; 
 • drukowi w drukarni wybranej przez wydawcę;
 • po przekazaniu nakładu do magazynu wydawcy – dystrybucji na zasadach uzgodnionych przez wydawcę i osoby zgłaszające publikację.

 

Osoby odpowiedzialne za autorstwo lub redakcję całości lub części publikacji otrzymują egzemplarze autorskie w liczbie uzgodnionej z wydawcą. 

Wszelkie informacje personalne i dane osobowe będą używane wyłącznie w kontekście procesu publikacji. 

 

 

Szukaj na stronie