Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Czytelnie i usługi

Na terenie całej Biblioteki Czytelnicy mają możliwość: korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, podłączenia własnych urządzeń do bezprzewodowego Internetu, dostępu do bazy danych subskrybowanych przez Bibliotekę (wyjątek stanowi baza prawnicza Lex Omega, która jest dostępna jedynie w Czytelni im. Faustyna Czerwijowskiego oraz cyfrowa wypożyczalnia Academica, która znajduje się w Informatorium), korzystania z usług reprograficznych za pośrednictwem Pracowni Kserograficznej lub samodzielnego wykonywania wydruków i kserokopii przy pomocy urządzeń wielofunkcyjnych i bezpłatnego skanowania wybranych zbiorów. Więcej informacji na temat usług Biblioteki znajduje się w regulaminach i cennikach.

 
 

Wypożyczanie międzybiblioteczne

Wypożyczanie międzybiblioteczne
  • tel.:
    22 537 41 18
  • e-mail:
    miedzybiblioteczna@koszykowa.pl

 

Wypożyczanie międzybiblioteczne dotyczy wyłącznie współpracy między bibliotekami krajowymi, które zamawiają książki dla Czytelników i udostępniają je w swoich czytelniach. Wypożyczalnia międzybiblioteczna realizuje również zamówienia tych bibliotek na odbitki xero i skany.

 

Cennik usług

Zasady wypożyczeń międzybibliotecznych

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Szukaj na stronie