Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Ambasada Amerykańska otworzyła American Center Warsaw, mieszczące się w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.  Działalność Centrum, przecięciem wstęgi, zainaugurowali: Jonathan Henick - Principal Deputy Coordinator, International Information Programs, U.S. Department of State; Jego Ekscelencja Paul W. Jones - Ambasador USA w Polsce; Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego; Michał Strąk - Dyrektor Biblioteki.

DSC 0544Centrum jest 7. już ośrodkiem w Polsce działającym w ramach programu „American Spaces”.  Departament Stanu USA uznał American Center Warsaw za jeden z 12 pierwszoplanowych ośrodków „American Spaces” w całej Europie.  Placówka w Warszawie to przykład, jak wielką wagę Stany Zjednoczone przykładają do umacniania relacji polsko-amerykańskich poprzez poszerzoną wymianę informacji, udostępnianie posiadanych zasobów oraz kontakty personalne.

Oferta American Center Warsaw obejmuje szeroki zakres programów i usług. Centrum będzie udostępniać różnorakie materiały informacyjne o USA, włącznie z informacjami nt. możliwości studiowania w tym kraju. Planowana działalność to również sesje językowe z udziałem native speakerów oraz imprezy przybliżające kulturę amerykańską (filmy, wystawy, koncerty). Centrum stanowić też będzie forum wymiany doświadczeń i współpracy dla absolwentów amerykańskich programów wymiany z obu krajów.

Centrum będzie również służyć jako ośrodek koordynujący inicjatywy podejmowane we współpracy z American Corners, które mają siedziby w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Radomiu i Wrocławiu.  Wspomniane inicjatywy będą obejmować poszerzanie wiedzy informatycznej poprzez kursy dostępne online, zajęcia w ramach MakerSpace, warsztaty uczące projektowania trójwymiarowego, tworzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz zajęcia z robotyki.

Kursy przedsiębiorczości to kolejna z inicjatyw Centrum. Zajęcia będą obejmować tworzenie planu biznesowego, naukę pracy w grupie, budowę strategii, poszukiwanie finansowania i zachowanie konkurencyjności na światowym rynku. Uczestnicy projektu – licealiści i studenci, zostaną otoczeni opieką mentorów-praktyków, którzy pokażą, jak działać lokalnie myśląc globalnie.

American Center Warsaw będzie też prowadzić warsztaty dla kobiet i dziewcząt, w tym seminaria i doradztwo ekspertów w zakresie rozwoju biznesu, marketingu i umiejętności komunikacyjnych.  Doradcy i eksperci będą przygotowywać przyszłe liderki do odgrywania coraz większej roli w lokalnym środowisku.

Więcej informacji nt. programów i usług oferowanych przez American Center Warsaw:

Facebook.com/americancenterwarsaw 
Twitter.com/amcenterwarsaw

Pełniejsze informacje o „American Spaces” w Polsce dostępne są na stronie: https://pl.usembassy.gov/education/american-spaces/american-spaces/

Szukaj na stronie