Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

herb jpg  logotyp jpg  Biblioteka znak

 

 

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego

„Inspirująca Biblioteka Roku” – edycja 2016 r.

 

Organizatorami Konkursu są: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

Przeprowadzenie Konkursu wynika z przyjętej przez Samorząd Województwa „Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015 – 2020”. Konkurs ma zachęcać biblioteki Mazowsza do podejmowania działań nastawionych na poszerzanie prowadzonych form działalności w kierunku „miejsca kultury”. Szczególnie istotne jest nawiązanie współpracy z partnerami samorządowymi i pozarządowymi. Takie założenie jest realizacją jednego z postulatów określonych w „Misji polityki kulturalnej województwa mazowieckiego”, która jest jednym z elementów ww. Strategii: „Kultura to synergia. Kultura inspiruje do włączania się każdego we współdziałanie z innymi, do podejmowania współpracy, nawiązywania partnerstwa, tworzenia sieci. Łączenie potencjałów kultury daje zawsze efekt, który zaskakująco przewyższa prostą sumę współpracujących części”.

 Do udziału w pierwszej edycji zaprosiliśmy biblioteki publiczne gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, zorganizowane w formie samodzielnych instytucji kultury. „Inspirującą Biblioteką Roku” zostanie biblioteka, która we współpracy z przynajmniej jednym partnerem z samorządu lokalnego i jednym partnerem pozarządowym, w okresie od 1 stycznia do 31 października 2016 r., zorganizowała najwyżej ocenione, przez Komisję Konkursową, wydarzenie kulturalne.

W Bibliotece na Koszykowej organizacją Konkursu zajmuje się Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek.

Zgodnie z ustaleniami, do końca października otrzymaliśmy 16 zgłoszeń, w tym: z 8 bibliotek gmin wiejskich i 8 miejsko-wiejskich (w tym 4 biblioteki pełnią również funkcję powiatową). Bibliotekom publicznym gratulujemy ciekawych pomysłów i ich realizacji jako znaczących wydarzeń kulturalnych dla społeczności lokalnej.

Komisja Konkursowa rozpoczęła już prace mające na celu wyłonienie „Inspirującej Biblioteki Roku 2016”, która otrzyma nagrodę finansową, ufundowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do końca listopada.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Beata Golatowska

 

Szukaj na stronie