Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

herb jpg  logotyp jpg  Biblioteka znak 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego „Inspirująca Biblioteka Roku” – edycja 2016 r.

 

30 listopada br. Komisja zakończyła prace związane z oceną wniosków złożonych do Konkursu przez biblioteki publiczne Mazowsza. Ogółem przystąpiło 16 bibliotek, w tym: 8 miejsko-gminnych (w: Glinojecku, Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pułtusku, Radzyminie, Wołominie, Wyszkowie i Zwoleniu) oraz 8 gminnych (w: Górznie, Grębkowie, Jabłonnie, Lesznowoli, Nowym Pilczynie, Parysowie, Pniewach i Stromcu). Niestety, 3 wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych – brak partnera pozarządowego.

Informujemy, że tytuł Inspirującej Biblioteki Roku, a tym samym nagrodę finansową ufundowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, zdobyła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno za projekt „Literacka Mapa Piaseczna”. W ocenie Komisji, ww. Projekt w najszerszym zakresie spełniał kryteria merytoryczne określone w Regulaminie. Partnerami Biblioteki w realizacji Projektu ze strony samorządowej byli m.in.: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Centrum Kultury, Muzeum Regionalne oraz szkoły ponadpodstawowe z terenu Gminy. Wśród partnerów pozarządowych na uwagę zasługuje współpraca z Fundacją „Arka” im. Józefa Wilkonia. Dzięki podpisaniu formalnej umowy partnerskiej pozyskano dodatkowe środki finansowe w ramach programu MKiDN „Partnerstwo publiczno-społeczne”. Ponadto, w realizacji Projektu uczestniczyli: Fundacja Dom „Zośki”  i Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego.

„Literacka Mapa Piaseczna” to cykl wydarzeń kulturalnych, organizowanych od marca do września 2016 r., integrujących społeczność lokalną wokół Biblioteki jako miejsca upowszechniania książki i czytelnictwa, a także szeroko rozumianej kultury. W czasie Projektu zbierano informacje oraz wspomnienia mieszkańców, związane z literacką historią Piaseczna i okolic. W Bibliotece odbyło się 7 warsztatów literacko-graficznych, prowadzonych przez profesjonalistów, w czasie których zredagowano zebrane materiały. We wrześniu zorganizowano Festiwal Pięknej Książki „Piaseczno-Ludzie-Książki”, podczas którego zaprezentowano publikację „Literacka Mapa Piaseczna” z opracowanymi materiałami źródłowymi. W ramach Festiwalu odbyło się również wiele ciekawych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, m.in.: zabawy animacyjne dla dzieci, warsztaty plastyczne, wystawy, koncerty oraz kiermasz książek z udziałem wydawnictw, autorów i ilustratorów. Zorganizowano także Biblioteczną Czytelnię Plenerową.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem: Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Piaseczyńskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Patronat medialny zapewniły media lokalne i ogólnopolskie.

Wszystkim bibliotekom, które złożyły wnioski, dziękujemy za udział w Konkursie i gratulujemy ciekawych imprez kulturalnych, które mogą być inspiracją dla innych bibliotek publicznych. Już dziś zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach Konkursu.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Beata Golatowska

Szukaj na stronie