Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

2016 04 21 10 40 42 IMG 1597Na co dzień schowane w Dziale Starodruków i niedostępne dla bibliofilów – w ramach cyklu "Skarby na Koszykowej” prezentujemy na naszej stronie internetowej najcenniejsze cymelia z naszych zbiorów. #NieZostawiamCzytelnika!

W 1773 roku w Londynie ukazało się ośmiotomowe wydanie dzieł Szekspira The works of Shakespeare in eigh volumnes, collated with the oldes copies and corrected, with notes, explanatory and critical by Mr. Theobald.

Sztuki Szekspira były wydawane w XVII wieku osobno oraz w zbiorach (Pierwsze, Drugie, Trzecie i Czwarte Folio) bez opracowania edycyjnego. W XVIII wieku próbowano stworzyć edycje krytyczne dzieł Szekspira. Jedną z pierwszych prób ustalenia właściwej wersji tekstów sztuk było wydanie Lewisa Theobalda (1688-1744), opublikowane po raz pierwszy w 1733 roku i kilkakrotnie przedrukowywane. Praca Theobalda stanowiła podstawę do późniejszych edycji. W wydaniu znajdują się ilustracje według rysunków Francuza Huberta-Françoisa Gravelota, nauczyciela m.in. Thomasa Gainsborough. Rysunki Gravelota, jego rocailles i kartusze map inspirowały złotników, stolarzy (Thomas Chippendale), a nawet twórców porcelany w fabryce w Chelsea.

 W zbiorach Biblioteki na Koszykowej znajduje się również inne szekspirianum - odpis wiersza, napisanego w 1875 roku przez Teofila Lenartowicza dla Heleny Modrzejewskiej, jako interpretatorki ról w sztukach Szekspira. "Teatr Szekspira, wiersz ofiarowany pani Helenie Modrzejewskiej”, publikowany pod tytułem „Pani Helenie Modrzejewskiej”.

[...] Za twoją sprawą albo raczej ducha,

Co w piersi twojej dziwne wzrusza tony,

Zawora grobów rozrywa się krucha

I szekspirowskie wstają Desdemony;

Księżyc, jak doża, srebrzy się, wybiela

I chmura błyska jak oko Otella.

Zmieniona rola - i córka Protea,

Już przeodziana z książęcych atłasów,

Wychodzi piękną kochanką Romea,

Zmyśloną gwiazdą niewiadomych czasów.

I oto, zgięty na bluszczowym ganku,

Ten najpiękniejszy włoski kwiat poety

Dłoń lilijową składa na kochanku -

Róża miłości, Julia Capuletti [...]