"Wiadoma rzecz, Stolica"
Po wielu staraniach naszej Biblioteki udało się uzyskać zgodę na udostępnienie online wersji cyfrowej tygodnika ilustrowanego „Stolica” za lata 1946-1989. W związku z tym, że ostatni, wieloletni wydawca czasopisma - koncern RSW „Prasa-Książka-Ruch" - został zlikwidowany (podobnie jak poprzedni) konieczne było ustalenie właściciela praw do tytułu. W międzyczasie elektroniczna wersja pisma była dostępna na komputerach znajdujących się w Bibliotece na Koszykowej, a wersja papierowa w Czytelni im. Władysława Bartoszewskiego.

Dzięki podpisanej umowie licencyjnej niewyłącznej ze Skarbem Państwa, właścicielem praw do czasopisma, z archiwalnych numerów „Stolicy” można korzystać za pośrednictwem Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. Zachęcamy do lektury.