Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Listy do Jana Władysława Dawida : (marzec - kwiecień - maj 1905) / Jadwiga Szczawińska-Dawidowa ; z rękopisu do druku przygotowała, wstępem i komentarzami opatrzyła dr Justyna Myszkowska. Warszawa: Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 2017. -- 287 s. : il. ; 24 cm (Prace Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego ; nr 25).

jadwigaszczawinska dawidowa listy okadka do drukuNa prezentowany zbiór korespondencji, zdeponowany w Dziale Starych Druków i Rękopisów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, składają się 34 listy Jadwigi Szczawińskiej-Dawidowej, a ponadto 1 list Heleny Dawid i 1 list Marii Kelles-Krauzowej – wszystkie zaadresowane do Jana Władysława Dawida. Przez wzgląd na ścisły związek dwóch ostatnich listów z prezentowaną korespondencją, zachowano je w niniejszym opracowaniu.

Wymiana listów pomiędzy Dawidami obejmuje okres od końca marca do końca maja 1905 roku. Towarzyszy przymusowej emigracji redaktora „Głosu”, który został wydalony poza granice Kraju Nadwiślańskiego za działalność antycarską w początkach rewolucji 1905–1907. Po dwutygodniowym pobycie w Cytadeli Warszawskiej Jan Władysław Dawid wyjechał do Wiednia. W listach został utrwalony obraz zwycięskich starań Szczawińskiej-Dawidowej o umożliwienie powrotu męża do Warszawy.

Z listów Jadwigi Dawidowej wyłania się zbiorowy portret warszawskich radykalnych „kulturalników”, prowadzących nielegalną działalność publicystyczną, oświatową i niepodległościową, która przyczyniła się m.in. do powstania Biblioteki Publicznej w Warszawie. Listy rzucają sporo światła na kulisy pracy redakcyjnej „Głosu”, wokół którego skupiali się warszawscy radykałowie. Umożliwiają wgląd w działalność nadawczyni listów, która z pełnym zaangażowaniem uczestniczyła w politycznym i kulturalnym życiu stolicy na przełomie XIX i XX wieku.

Opracowanie zostało poprzedzone obszernym wstępem, w którym zarysowano tło historyczne, filozoficzne, polityczne i społeczne korespondencji. W komentarzach towarzyszących poszczególnym listom skupiono się na sporach ideowych, które polaryzowały warszawską inteligencję w okresie rewolucji 1905–1907.

Zgodnie z recenzją prof. Magdaleny Środy, „Listy zainteresują nie tylko epistolografów, historyków, historyków idei, ale również mogą zainteresować warszawiaków. Stanowią przecież kawałek historii tego miasta, miasta, do którego się tęskniło zarówno w Wiedniu, jak Władysław Dawid, czy w Paryżu, jak Maria Skłodowska”.

Cena publikacji: 27,00 zł


Żyją w naszej pamięci : wspomnienia o pracownikach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy / [przedmowy i redakcja merytoryczna: Janina Jagielska, Teresa Jedynak ; redakcja: Justyna Myszkowska] ; Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. Warszawa: Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 2017. -- 575, [1] s. : il. ; 24 cm.

zyjawnaszejpamieci okladka2017Drugie wydanie książki, która ukazała się w 2006 r. w związku z jubileuszem 100-lecia Biblioteki na Koszykowej. Pozycja zawierała 106 sylwetek nieżyjących pracowników Biblioteki, poczynając od tych, którzy ją tworzyli, a kończąc na osobach, które odeszły w okresie poprzedzającym wydanie publikacji. Obecne wydanie rozszerzono o 20 wspomnień poświęconych pracownikom zmarłym głównie w ostatniej dekadzie. Przy wyborze postaci, którym poświęcono biogramy, jako kryteria przyjęto dokonania zawodowe i długi staż pracy w Bibliotece. W niniejszym wydaniu, podobnie jak w poprzednim, zabrakło opowieści o wielu zasłużonych pracownikach. „Zadecydowały o tym – jak czytamy w Przedmowie do wydania drugiego – trudności obiektywne, związane przede wszystkim ze skąpym materiałem informacyjnym o ich działalności, brakiem osób, które z nimi współpracowały i mogłyby napisać choćby krótką notkę”.

Większość wspomnień powstała na użytek niniejszej publikacji, część stanowią zmienione lub skrócone teksty opublikowane wcześniej w serii Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych, wydawanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Autorami biogramów są głównie byli i obecni pracownicy Biblioteki Publicznej. Opisy sylwetek z pierwszego wydania uzupełniono, w miarę możliwości, o dokładne miejsca pochówku.

Biogramy zamieszczono w układzie chronologicznym, według roku rozpoczęcia pracy w Bibliotece. Odnalezienie poszczególnych nazwisk ułatwia indeks alfabetyczny osób, którym poświęcono wspomnienia. Publikację uzupełniają wykazy pracowników zatrudnionych w latach 1907–2016 i aktualnie pracujących w Bibliotece.

Cena publikacji: 35,00 zł

Szukaj na stronie