Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 15 maja br. w siedzibie Biblioteki przy ul. Koszykowej odbyła się uroczystość Jubileuszu 110-lecia Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Była to okazja do przypomnienia historii placówki, którą w 1907 roku powołano z inicjatywy wybitnych działaczy i twórców kultury, takich jak Ludwik Krzywicki czy Stefan Żeromski. Podczas spotkania przedstawiono także współczesny dorobek Biblioteki oraz związane z nią plany rozwoju.

plakat110W uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych i resortów państwowych, między innymi Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, I Wiceprezesa Rady Ministrów reprezentował Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa Mateusz Adamkowski, a w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz przemawiała pani Małgorzata Naimska, Zastępca Dyrektora Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy. Przybyły także przedstawicielki władz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, byłe dyrektorki Biblioteki: Janina Jagielska oraz Elżbieta Górska, a także Pier Vanni Allegranza Bułhak – Jelski, potomek rodu Kierbedziów, w których gmachu, właśnie przy ulicy Koszykowej, Biblioteka znalazła swoją główną siedzibę.

Nastąpiła ceremonia wręczenia odznak honorowych „Zasłużony dla kultury polskiej” oraz dyplomów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracownikom, którzy całokształtem swojej działalności zawodowej przyczynili się do tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Z kolei ci z naszych koleżanek i kolegów, którzy przyczynili się do kulturalnego rozwoju Mazowsza, otrzymali z rąk Marszałka Adama Struzika medale PRO MASOVIA oraz dyplomy uznania.

Podczas uroczystości pani Małgorzata Lewandowska zaprezentowała dwie nowe książki edytowane przez Bibliotekę. Pierwszą był tom epistolograficzny zawierający 34 listy Jadwigi Szczawińskiej – Dawidowej do jej męża, pedagoga, filozofa i mistyka, Jana Władysława Dawida, obejmujący okres od marca do maja 1905 roku. Uzupełnia go jeden list do tego samego adresata pióra jego bratowej Heleny Dawidowej i jeden autorstwa Marii Kelles-Krauz, działaczki socjalistycznej i niepodległościowej, przyjaciółki Marii Dąbrowskiej. Książkę noszącą tytuł „Listy do Jana Władysława Dawida: marzec, kwiecień, maj 1905” bardzo starannie opracowała, poprzedzając wstępem i komentarzami, a przede wszystkim przygotowując do druku z niełatwego do odczytania rękopisu dr Justyna Myszkowska. Z kolei książka „Żyją w naszej pamięci: wspomnienia o pracownikach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy” jest drugim, rozszerzonym wydaniem publikacji z roku 2006, zawierającej sylwetki pracowników Biblioteki od roku 1907. Biogramy, pisane w formie wspomnieniowej gawędy, zawierają podstawowe fakty z życia i przebiegu pracy zawodowej danej osoby oraz informacje o charakterze prywatnym.

Artystycznym akcentem Jubileuszu był koncert pieśni i arii w wykonaniu solistów Aleksandry Wiwały – sopran, Aleksandry Borkiewicz – sopran oraz tenora Leszka Świdzińskiego i pianisty Mariusza Rutkowskiego. Artyści wykonali utwory znane z różnych stron sceny muzycznej. 

Podczas uroczystości jubileuszu odbyło się otwarcie wystawy „Twórcy i pracownicy Biblioteki w minionych latach” ukazującej postacie jej założycieli, dyrektorów, kierowników oraz zasłużonych pracowników od roku 1905 do czerwca 1991. Opatrzone opisami fotografie, pochodzące z Archiwum Biblioteki, zawierają wizerunki m.in. Faustyna Czerwijowskiego, Celiny Sielskiej, Stanisława Michalskiego, Wiktorii Maklanowicz, Janiny Jagielskiej oraz wielu innych osób podczas bibliotekarskich zajęć, jak również oficjalnych spotkań i uroczystości na przestrzeni ostatnich 110 lat.

 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zajmuje obecnie szczególne miejsce na mapie instytucji kulturalnych Warszawy i Mazowsza. Jest jedną z największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce.

- Z ogromną satysfakcją obserwujemy, jak dla najmłodszego pokolenia Warszawiaków Koszykowa staje się – jak mówią niektórzy – ich drugim domem. A najstarsi, nie kryjąc wzruszenia, odwiedzają Czytelnię im. Stanisławów Kierbedziów, którą – podobnie jak przed laty – nadal tłumnie wypełniają Czytelnicy – powiedział wyraźnie poruszony dyrektor Biblioteki dr Michał Strąk.

Znana jako „Biblioteka na Koszykowej”, nasza placówka jest cenionym i przyjaznym miejscem, w którym z pokolenia na pokolenie Czytelnicy realizują swoje potrzeby edukacyjne, informacyjne i kulturalne.

Szukaj na stronie