Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Serdecznie zapraszamy do Biblioteki przy Koszykowej na organizowany przez Fundację Bęc Zmiana oraz Duński Instytut Kultury wykład Denisa Rivina "NOWA MATERIALNOŚĆ. Struktury przestrzenno-społeczne i nowe technologie w służbie mieszkańców miast przyszłości". Spotkanie w języku angielskim odbędzie się w ramach cyklu SYNCHRONIZACJA 2017: NEGATYW MIASTA.

Wykład będzie przeglądem najnowszych trendów w adaptacji nowych technologii do życia społecznego. Pytań jest wiele: Jak digitalizacja ma się do demokratyzacji? Kto dziś ustawia reguły gry? Jak być krytycznym optymistą? Co daje nadążanie za zdobyczami techniki i jak można je stosować z korzyścią dla rozwoju miejskiej wspólnoty?

Rozwój nowych technologii zyskał ogromny wpływ na wszystkie aspekty naszego życia. Na całym świecie kiedy jedni prowadzą eksperymenty i zastanawiają się jak wykorzystać je w służbie człowieka, inni krytycznie oceniają możliwości sztucznej inteligencji, obdarzając podejrzliwym sceptycyzmem samokierujący się samochód, roboty obsługujące urzędy czy „inteligentne” systemy zarządzania miastem. Nawet tam, gdzie środowisko wydaje się całkowicie analogowe, działają nowe technologie – dobrym przykładem jest rolnictwo nadzorowane czujną kamerą wyspecjalizowanych dronów.

Zmiany zachodzą z ogromną prędkością. Ciągły rozwój technologiczny wpływa także na nasze społeczne relacje i sposób korzystania z przestrzeni. Czy miasta projektowano dla ludzi częściej patrzących w telefon niż przed siebie? Co jest konsekwencją zamknięcia ogromnych przestrzeni, architektury, całej miejskiej złożoności w urządzeniu mieszczącym się w kieszeni?

📌 Wykładowi towarzyszyć będą warsztaty i spacer (liczba miejsc ograniczona). Więcej informacji wkrótce!

Denis Rivin (1984) – studiował historię sztuki na Uniwersytecie Kopenhaskim oraz Digital Design i Komunikację na IT-University of Copenhagen. Zajmował się realizacją projektów kulturalnych, wydawaniem czasopism, menedżerowaniem zespołów muzycznych, kuratorowaniem wystaw i organizacją koncertów. Od roku 2013 głównie zajmuje się badaniem postępu technologicznego i jego wpływu na relacje społeczne i ruchy antysystemowe. Jest założycielem dwóch startupów z obszaru mediów i komunikacji: IMA READ oraz OF COURSE OFF COURSE. Mieszka i pracuje w Kopenhadze.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana | www.beczmiana.pl
Współpraca: Duński Instytut Kultury | www.dik.org.pl
Partnerzy: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego | www.koszykowa.pl
Fundacja Puszka | www.puszka.waw.pl
Patron medialny: NOTES.NA.6.TYGODNI | www.nn6t.pl

Szukaj na stronie