herb jpg logotyp jpg  Biblioteka znak 

Organizatorzy: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

 

Druga edycja Konkursu, organizowanego w ramach „Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015 – 2020” pole strategiczne B „Uczestnictwo – włączenie – spójność”, adresowana jest do bibliotek publicznych gmin miejskich z terenu województwa mazowieckiego, zorganizowanych w formie samodzielnych instytucji kultury. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie biblioteki, która zorganizowała bądź zorganizuje, w okresie od 1 stycznia do 31 października 2017 r., najciekawsze wydarzenie kulturalne we współpracy z przynajmniej jednym partnerem z samorządu lokalnego i jednym partnerem z organizacji pozarządowych.

W Bibliotece na Koszykowej organizacją Konkursu zajmuje się Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek.
Przy ocenie poszczególnych Wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:

  • wpływ na promocję książki i czytelnictwa;
  • wpływ na pielęgnowanie tożsamości lokalnej/regionalnej;
  • nawiązanie trwałej współpracy z partnerami współpracującymi przy realizacji wydarzenia;
  • sposoby promocji (zarówno tradycyjne jak i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii);
  • zapewnienie zewnętrznych źródeł finansowania.

W związku z powyższym, zachęcamy miejskie biblioteki publiczne do wzięcia udziału w Konkursie. Jesteśmy przekonani, że otrzymamy interesujące materiały dotyczące Państwa inicjatyw podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej w zakresie promocji szeroko rozumianej kultury, a zwłaszcza książki i czytelnictwa.

Materiały należy przesyłać lub złożyć osobiście w terminie 1 września – 31 października 2017 r. na adres:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

ul. Koszykowa 26/28

00-950 Warszawa, skr. poczt. 365

z dopiskiem na kopercie Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek – Konkurs „Inspirująca Biblioteka Roku”.

 

Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek