ZAPROSZENIE 2 119 września (wtorek) o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej 26/28 odbędzie się wieczór promocyjny polskiego wydania biografi Peretza Hochmana pt. ,,Mieć odwagę, by żyć", tytuł oryginalny ,,Daring to Live". Jest to poruszającą historia żydowskiego chłopca, który po stracie rodziców w warszawskim getcie utrzymywał się ze sprzedaży papierosów i gazet na placu Trzech Krzyży, a podczas Powstania Warszawskiego jako żołnierz Armii Krajowej wsławił się walecznością i bohaterstwem. Autor za swoje zasługi otrzymał wiele polskich odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ losy głównego bohatera, nierozerwalnie związane są z Dzielnicą Śródmieście, a jego bohaterska postawa w Powstaniu Warszawskim niekwestionowana, Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy podjął decyzję o wydaniu jego wspomnień.

Peretz (Perec) Hochman urodził się w 1927 r. w Warszawie. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Warszawy przez hitlerowców przebywał wraz z rodziną w getcie warszawskim. Gdy sytuacja w getcie stała się krytyczna opuścił dzielnicę i przedostał się na polską stronę. Udając Polaka zarabiał pieniądze śpiewaniem piosenek na ulicach i sprzedawaniem papierosów. Do getta szmuglował jedzenie i ubrania dla bliskich. Po likwidacji getta i śmierci rodziców razem z bratem walczył w powstaniu warszawskim. Za udział w brawurowych akcjach przeciwko Niemcom otrzymał odznaczenie od polskiego podziemia. Po upadku powstania został aresztowany i wywieziony do obozu jenieckiego w Niemczech. Miał wtedy siedemnaście lat. Po wojnie w 1946 r. wyemigrował nielegalnie do Izraela. Tam został przechwycony przez Brytyjczyków i uwięziony w obozie internowania w Atlicie. Po zwolnieniu dołączył do kibucu Sza’ar Hagolan, wstąpił do Palmachu, walczył w wojnie o niepodległość Izraela. W Izraelu założył rodzinę. Wszyscy trzej jego synowie są oficerami w korpusie spadochroniarzy w Siłach Obronnych Izraela.
Wydawcą książki jest Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy.