Do 27 października można zgłaszać kandydatów do kolejnej, już XIX edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, przyznawanej każdego roku za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Nagroda dotyczy zaangażowania zarówno osób, jak i instytucji działających na tym obszarze. Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać instytucje kultury oraz z ich rekomendacją osoby fizyczne.

Nagroda wynosi 50 000 zł. Kapituła Nagrody pracująca pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda rozpatrzy zgłoszenia kandydatów między innymi z takich dziedzin jak działalność biblioteczna, muzealna, archiwalna, konserwatorska, a także związana z gromadzeniem i ochroną śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego.

Kandydatów można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.nagrodagieysztora.pl