Rud okladka 300x444Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego wraz z Kolegium Europy Wschodniej serdecznie zapraszają na premierę książki filozofa i teologa Piotra Rudkouskiego „Białoruskie pytania w kontekście europejskich odpowiedzi”.

Autor przenikliwie analizuje Białoruś w XXI wieku. Zastanawia się nad budową tożsamości narodowej. Krytycznie ocenia sytuację w Europie, lecz zarazem uważa Stary Kontynent za główne źródło inspiracji do odrzucenia komunistycznego dziedzictwa i upodmiotowienia białoruskiego społeczeństwa.

Spotkanie poprowadzi współpracownik czasopism Nowa Europa Wschodnia i New Eastern Europe.

 

25 października (środa) godz. 18:00

Biblioteka Publiczna przy ul. Koszykowej 26/28.

Sala Konferencyjna     

wstęp wolny