Pojęcie „trudnej wiedzy” opisuje kryzys w przyswajaniu informacji, będący wynikiem zetknięcia się z traumatycznymi opowieściami oraz dziedzictwem przemocy i konfliktu. Wydarza się on w przestrzeni publicznej, odnoszącej się do historii, czyli w muzeach oraz w kontekście pomników i miejsc dziedzictwa.

Badacze zauważają, że możliwości przyswajania „trudnej wiedzy” stają się ograniczone, w sytuacji gdy muzea i miejsca dziedzictwa działają pod presją oczekiwań, by stworzyć pozytywne doświadczenie zwiedzających, a także w cieniu narracji, mających budować dumę danego narodu czy społeczności. Takie narracje wspierają „przyjemną”, łatwą do przyjęcia wiedzę, odwracając uwagę od jej pustych kart i przemilczeń.

Jakie praktyki podejmowane w instytucjach i miejscach dziedzictwa mogą pomóc ludziom zmierzyć się z „trudną wiedzą” w sposób produktywny? W jaki sposób kuratorzy placówek mogą otwierać publiczność na przyswajanie tej wiedzy? Jakich możemy spodziewać się na tym polu zagrożeń?

Z przecięcia się jej własnych perspektyw badaczki oraz kuratorki, kwestie te przybliży dr Erica Lehrer – amerykańska antropolożka kultury i kuratorka, specjalizująca się w powojennym dziedzictwie i kulturze żydowskiej oraz teorii muzealnej, autorka wystaw i interwencji partycypacyjnych, wprowadzających krytyczne spojrzenie na kolekcje muzealne, wykładowczyni na Uniwersytecie Concordia w Montrealu.

Jej wykład odbędzie się w piątek, 1 grudnia o godz. 17:00 w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej i będzie ostatnim wykładem w tegorocznym Laboratorium muzeum, skoncentrowanym wokół zagadnień tożsamości.

Wykład odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.

O programie

Laboratorium muzeum to inicjatywa zatrudnionych w warszawskich muzeach i instytucjach eksperckich kuratorek, kustoszek i specjalistek tematyki dziedzictwa, które powołały do życia przestrzeń warsztatową i roboczą, w której pracownicy polskich instytucji oraz zaproszeni z zagranicy goście wymieniają się wiedzą i doświadczeniami, a także omawiają i testują rozwiązania zaproponowane i wdrożone w innych instytucjach na świecie. Pierwsza edycja projektu umocowana była w Muzeum Woli, oddziale Muzeum Warszawy i koncentrowała się wokół społecznej odpowiedzialności oraz roli muzeów i instytucji dziedzictwa. Została podsumowana książką: Laboratorium muzeum. Społeczność, którą można pobrać ze strony projektu.

W tegorocznej odsłonie programu jego autorki i uczestnicy podejmują nowy i aktualny temat. Laboratorium otwiera szereg pytań: o to, czy z poziomu instytucji kultury można mówić raczej o jednej tożsamości czy o różnorodnych tożsamościach? Jaka jest współczesna rola muzeów w procesie definiowania i budowania tożsamości osób i grup? Jakimi narzędziami dysponują instytucje dziedzictwa, aby zabierać głos w sprawie współczesnych wyzwań i kryzysów, czy wreszcie jak mogą tych narzędzi używać, by najbardziej efektywnie realizować swoją społeczną misję?

Na cykl działań wokół tematu tożsamości złożyły się warsztaty z polskimi oraz zagranicznymi gośćmi, zaoferowane grupie zrekrutowanych uczestników projektu oraz otwarte wykłady. W przygotowaniu jest kolejna publikacja w serii „laboratoryjnej”: Laboratorium muzeum. Tożsamość.

Więcej informacji na stronie projektu: www.laboratoriummuzeum.pl

FB: www.facebook.com/laboratoriummuzeum

 

1 grudnia, piątek, godz. 17:00

 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

ul. Koszykowa 26/28

00-950 Warszawa

 

Organizator: Dom Spotkań z Historią

Partnerzy: Muzeum Warszawy, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Muzeum Powstania Warszawskiego, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt zrealizowany przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.