SJ 239Dział Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii zaprasza na drugą wystawę z cyklu „Mistrzowie ekslibrisu polskiego” - tym razem poświęconą twórczości Stanisława Jakubowskiego, wybitnego grafika, malarza i pedagoga.

Artysta urodził się w 1885 r. w Kosowie na Podkarpaciu, a zmarł w 1964 r. w Krakowie, z którym związany był przez większą część swojego życia. Absolwent Szkoły Przemysłu Drzewnego w Stanisławowie (1903-1906) i krakowskiej ASP (1907-1912), gdzie studiował pod okiem T. Axentowicza, T. Dębickiego i L. Wyczółkowskiego, poświęcił się głównie grafice. Jest autorem ok. 100 ekslibrisów, które zajmują znaczną pozycję w jego dorobku twórczym. Uprawiając z zamiłowaniem drzeworyt, wprowadził na nowo tę zapomnianą wówczas technikę do polskiej sztuki graficznej i to jest jego ogromna zasługa. Stosował też - choć znacznie rzadziej -techniki metalowe m. in. miedzioryt, akwafortę, cynkotypię. Zainteresowania  archeologią, historią ornamentu, historią pisma, a szczególnie mitologią słowiańską znalazły odzwierciedlenie w jego twórczości. W pracach artysty pojawiają się Światowidy, Peruny i Dażbogi, uroczyska i święte dęby. (Oblicze Dażboga na ekslibrisie własnym z 1923 r.) Częste są też motywy roślinne, widać także wpływy Młodej Polski. Ekslibrisy Jakubowskiego posiadają duże walory dekoracyjne, którym podporządkował artysta także liternictwo.

SJ 224

Ekspozycja obejmuje 41 ekslibrisów Stanisława Jakubowskiego, w tym nagrodzony na Międzynarodowej Wystawie Ekslibrisów w Los Angeles w 1927 r. księgoznak wykonany dla znanego krakowskiego lekarza, bibliofila i kolekcjonera Przecława Smolika, przedstawiający prasłowiańską strażnicę.

Wystawę oglądać można od 1 grudnia w Czytelni Czerwijowskiego (pod arkadami) na parterze Biblioteki.