rHt1nFuKiWmso2uDZAherb wm prostokat2  logotypclaim czerony pl   Biblioteka znak 

 

30 listopada Komisja Konkursowa zakończyła prace związane z oceną wniosków złożonych przez biblioteki publiczne Mazowsza. W bieżącym roku do udziału w Konkursie uprawnione były biblioteki z gmin miejskich zorganizowane w formie samodzielnych instytucji kultury,
z wyłączeniem bibliotek warszawskich.

Wnioski konkursowe otrzymaliśmy z 8 bibliotek (spośród 34 uprawnionych), które zgłosiły następujące wydarzenia kulturalne:

  • MBP w Ciechanowie – „Noc Bibliotek”;
  • MBP im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie – „Noc Świętojańska”;
  • MBP w Milanówku – „Letnia Filharmonia - Poezja w muzyce. Kaczmarski, Leśmian, Grechuta”;
  • MBP w Legionowie – „Monodram: mały teatr – duża sztuka”;
  • MBP w Otwocku – „Otwock w poezji i literaturze”;
  • Książnica Płocka im. W. Broniewskiego – VI edycja konkursu literackiego „O Szablę Komendanta”;
  • MBP im. H. Sienkiewicza w Płońsku – XII Płońskie Zaduszki „Pamięć za serce”;
  • MBP im. Z. Nałkowskiej w Przasnyszu – „Nakręceni na historie”: cykl spotkań i zajęć dla społeczności lokalnej.

Wszystkie zgłoszenia spełniały wymagania formalne, a Komisja Konkursowa stanęła przed trudnym wyborem. Po dokonaniu merytorycznej oceny Wniosków, z uwzględnieniem kryteriów określonych w Regulaminie, informujemy, że tytuł Inspirującej Biblioteki Roku, a tym samym nagrodę finansową ufundowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, zdobyła Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego. Kolejne dwa miejsca, z niewielką różnicą punktową, zajęły:

  • II miejsce: MBP w Przasnyszu „Nakręceni na historie”;
  • III miejsce: MBP w Płońsku „Pamięć za serce”.

 

Zwycięski projekt „O Szablę Komendanta” to VI edycja konkursu literackiego dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którego celem jest pogłębienie i promowanie wiedzy o historii ziemi ojczystej, kształtowanie i umacnianie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie wyobraźni twórczej młodzieży i rozwijanie zdolności literackich. Temat przewodni tegorocznej edycji „Nad Wisłą się urodziłem, wszystko tu słyszę…” nawiązywał do Roku Rzeki Wisły i wybitnych postaci związanych z największą polską rzeką. W 2017 r. przypada m.in: 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego – jednego z ojców polskiej niepodległości, 120. rocznica urodzin Władysława Broniewskiego – poety, który wiele wierszy poświęcił Wiśle czy 90. rocznica sprowadzenia do Polski prochów Juliusza Słowackiego, które Wisłą płynęły na Wawel. Prastary gród nadwiślański Płock był doskonałym miejscem dla uczczenia pamięci o tych ważnych wydarzeniach historycznych.

Na konkurs nadesłano 69 prac literackich (nie tylko z terenu powiatu płockiego, ale nawet z odległych terenów Mazowsza), których kanwą była największa polska rzeka oraz związani z nią wybitni Polacy. Ponadto, w Książnicy Płockiej zorganizowano cykl nieodpłatnych warsztatów prowadzonych przez pisarza Dariusza Domagalskiego. Niepodważalnym atutem konkursu jest coroczne uhonorowanie „Szablą Komendanta” nie tylko laureata indywidualnego, ale także jednej ze szkół, która w sposób szczególny angażuje się w upowszechnianie historii ziemi ojczystej, rozbudzanie ducha patriotyzmu i promowanie postaw obywatelskich (w 2017 r. wyróżniono Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie).

 

Finałowa uroczystość rozstrzygnięcia konkursu stała się w ostatnich latach ważnym wydarzeniem integrującym różne pokolenia środowiska lokalnego. Do barokowej sali Muzeum Diecezjalnego w Płocku, oprócz młodzieży, przybyli również przedstawiciele środowisk kombatanckich, organizacji pozarządowych, członkowie grup rekonstrukcyjnych, oficerowie Wojska Polskiego i pasjonaci historii. Atrakcyjną oprawę artystyczną zapewnili uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 5 w Płocku, a także seniorzy śpiewający
w Chórze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na uwagę zasługuje szeroko zakrojona promocja konkursu. Oprócz powszechnie stosowanych form (ulotki, prasa lokalna, strona internetowa Biblioteki, portale społecznościowe), informacje o Konkursie przedstawiono m.in. na antenie Radia dla Ciebie i Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego oraz poszczególnych mazowieckich Delegatur Kuratorium Oświaty.

Partnerami Biblioteki w realizacji konkursu były: Stowarzyszenie Patria Polonia (organizacja pozarządowa) oraz Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku (partner samorządowy). Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem: Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Płockiego oraz Prezydenta Miasta Płocka.

 

Wszystkim bibliotekom, które złożyły wnioski, dziękujemy za udział w Konkursie i gratulujemy ciekawych imprez kulturalnych, które mogą być inspiracją dla innych bibliotek publicznych.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Beata Golatowska