Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie we współpracy z Forum Myśli Społecznej, pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika zaprasza na konferencję pt.

Tolerancja Religijna - historia i współczesność

W programie przewidziany jest
referat prof. dr hab. Urszuli Augustyniak "Konfederacja Warszawska - geneza, postanowienia, konsekwencje",
multimedialna prezentacja pieczęci dokumentu Konfederacji Warszawskiej dr Huberta Wajsa Dyrektora Archiwum Głównego Akt Dawnych
oraz publiczna debata z przedstawicielami poszczególnych środowisk wyznaniowych.
W podsumowaniu wysłuchamy kameralnego "Brzmienia Dialogu", koncertu Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego pod dyr. Lilianny Krych.

Zapraszamy !!!
niedziela 4 marca 2018 godz. 14.00
Gmach im. Kierbedziów (wejście nr III)

 

zaproszenie 1